Voorbereid de zomer in: Namaakproducten en merkbescherming

Door Mariëlle Hoffer,
Voorbereid de zomer in: Namaakproducten en merkbescherming

Oscar Wilde schreef ooit “Imitation is the sincerest form of flattery that mediocrity can pay to greatness”. Merkhouders zullen deze vorm van vleierij in de vorm van namaak producten echter minder kunnen waarderen. Nu we ons ook allemaal weer opmaken voor de zomervakantie zullen we op markten in verschillende vakantielanden worden geconfronteerd met namaak producten waaronder kleding, speelgoed, tassen en parfums.

Overigens zijn ook buiten de zomerperiode, het hele jaar rond, online veel namaak merkproducten te vinden, de mode-industrie is geregeld slachtoffer van de namaakproblematiek. Wat doet dit voor onze merkbeleving en wat kunt u hier als merkhouder aan doen?  

De belangrijkste functie van een merk is dat deze de herkomst van een product kan communiceren. Het merk is een duidelijk handvat waarmee de consument een positieve aankoopervaring kan herhalen. Maar wat als derden met uw merk aan de haal gaan en uw producten namaken. Wat doet dit met de merkbeleving van de consument? Door het veelvoud aan namaak verliest de merkhouder haar exclusiviteit en prestige. Slecht ontworpen of geproduceerde namaak producten kunnen bovendien de reputatie van een merk aantasten. Voor een consument die onbewust een namaak product heeft aangeschaft kan slechte kwaliteit van het product tot gevolg hebben dat zij originele producten voorzien van het merk niet meer aankoopt, zodat de reputatie ook op deze wijze kan worden aangetast.  

Nog afgezien van de merkbeleving kan de slechte kwaliteit van namaakproducten gevaarlijk zijn voor uw veiligheid en gezondheid, dit is met name het geval bij namaak speelgoed, elektronica en medicijnen. Tenslotte is het ook heel goed om te realiseren dat drugskartels en terroristische organisaties hun criminele activiteiten veelal financieren met de handel in namaakproducten zodat de aankoop van namaak producten zeker geen slachtofferloze daad is.   

In de strijd tegen namaak zijn er verschillende tools die de merkhouder ter beschikking staan. 

Verzoek tot optreden bij de Douane 

Allereerst speelt de Douane een grote rol in de strijd tegen namaak producten. Jaarlijks onderscheppen zij grote zendingen met namaak producten. DG TAXUD (EU-instantie op het gebied van belasting en Douane) en het EUIPO (EU-merkenbureau) brengen jaarlijst gezamenlijk een rapport uit waarin zij o.a. ingaan op het aantal in beslag genomen zendingen in de Europese Unie. Het meest recente rapport bevat de gegevens over 2022. Daaruit blijkt dat in 2020 maar liefst 70 000 zendingen zijn onderschept. Dit is in 2021 toegenomen tot 75 000 zendingen om vervolgens in 2022 af te nemen tot 63 000 zendingen. De afname van het aantal inbeslagnames van grote zendingen met namaak producten lijkt ook in 2023 en het begin van 2024 zich te hebben doorgezet. Al zijn hier nog geen officiële cijfers van bekend.   

De Douane onderschept de zendingen ambtshalve, maar het is als merkhouder ook mogelijk om een Verzoek tot optreden in te dienen bij de Douane. In dit formulier geeft u de Douane meer informatie over uw IE rechten zoals bijvoorbeeld merkregistraties, modelregistraties en octrooien, Ook geeft u aan welke echtheidskenmerken uw producten bevatten zodat de Douane de namaak producten gemakkelijker kan herkennen. Door de Douane informatie te geven over de gebruikelijke zendingsroutes, verzendende partijen is de Douane nog beter in staat om de inbreuk makende zendingen te onderscheppen. Dit verzoek is voor 1 jaar geldig, maar kan telkens met 1 jaar verlengd worden waarbij weer nieuwe informatie over bijvoorbeeld de echtheidskenmerken en de zendingsroutes kan worden toegevoegd.  

Een bijkomend voordeel van een Verzoek tot optreden is dat als de Douane een zending onderschept dat u als merkhouder niet 4 maar 10 werkdagen heeft om aan te geven of de zending inbreuk makende producten betreft. De aangever of de houder van de producten zal tegelijkertijd op de hoogte worden gesteld van de inbeslagname en de voorgenomen vernietiging van de zending met de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Bij uitblijven van een reactie of niet succesvol verweer tegen de voorgenomen vernietiging in een civiele procedure zal de zending vernietigd worden.  

Handhaving middels de Online Brand Protection tool  

Het Verzoek tot optreden bij de douane heeft vooral effect op grotere zendingen, al wordt in de praktijk ook zeer geregeld melding gemaakt van enkele stuks.  

Uit de cijfers van de Douane blijkt de afname van inbeslagnames van grotere zendingen de laatste jaren. Dit is deels te verklaren uit de opmars van e-commerce.  

Veel namaak producten worden via webwinkels of andere online kanalen in kleine hoeveelheden verzonden. Door de enorme stroom van pakketten en post die dagelijks wordt verstuurd is het onderscheppen van kleine pakketten met namaakartikelen soms lastig.  

De door ons ontwikkelde Online Brand Protection (OBP) tool monitort onder andere online marktplaatsen, social media en andere web content op gebruik van uw merk waarbij de tool op basis van verdere informatie bijvoorbeeld over de prijs van het product en de verkoopkanalen, kan beoordelen of het namaak producten betreft. Na deze evaluatie zal er een overzichtelijke lijst met resultaten van mogelijke inbreuk worden opgeleverd zodat u als merkhouder direct een duidelijk overzicht heeft. Vervolgens kan de OBP-tool deels geautomatiseerd handhaving toepassen op deze lijst met resultaten waardoor op een gemakkelijke en kosten efficiënte wijze succesvol actie kan worden genomen tegen online namaak producten.  

Productie en verkoop van namaak producten is iets van alle tijden. Als merkhouder is het echter van groot belang om hiertegen te blijven optreden. Een verzoek tot optreden bij de Douane en de OBP-tool zijn hierbij zeer nuttige methodes. Heeft u meer interesse in deze methodes? Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op. Abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.  

Dit artikel is geschreven door Mariëlle Hoffer, senior IE-consultant en werkzaam op ons kantoor in Amsterdam.  

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.