Octrooistrategie

Octrooien zijn niet alleen statische rechten, maar het zijn vooral ook belangrijke strategische drijfveren voor veel bedrijven. Als zodanig is het essentieel om een octrooistrategie te hanteren die aansluit op jouw organisatorische en commerciële doelstellingen.

Een slimme octrooistrategie en bijbehorende strategieontwikkeling houdt rekening met alle juridische, administratieve en commerciële voorwaarden en vangt aan met een beoordeling van de huidige octrooi-portefefeuille :

  • Belangrijke marktmakers, zoals concurrenten en kansen op lokale en andere markten;
  • Mogelijkheden voor licentieverlening, afstoting of verwerving;
  • Aanvraagstrategieën in belangrijke markten en regelgevingskwesties die doelstellingen ondersteunen of belemmeren;
  • Mogelijke inbreukkwesties die de korte- en lange termijn doelen zou beïnvloeden; en
  • Algeheel portfoliobeheer in het kader van kostenbesparing, het identificeren van personeelsbehoeften, ervoor te zorgen dat alle registraties van kracht blijven en dat de jaarlijkse vernieuwingstaksen op tijd worden betaald.

Wat doen we bij Novagraaf op Octrooi-gebied:

Strategie ontwikkeling

We werken samen met klanten om de korte- en lange termijn doelstellingen van hun organisaties te evalueren en te analyseren, inclusief omzet- en budgetdoelstellingen, personeelsbehoeften en huidige en potentiële nieuwe markten. Na een grondige beoordeling zal Novagraaf een gedetailleerd rapport indienen en juridische, administratieve en commerciële aanbevelingen doen om te zorgen voor afstemming op en het bereiken van jouw bedrijfsdoelstellingen.

Innovatie

Het is essentieel om een gedocumenteerde methodiek en mechanisme te hebben om uitvindingen te identificeren, te extraheren en te analyseren. In samenwerking met jouw R & D-teams, uitvinders en andere belangrijke belanghebbenden zal Novagraaf jouw innovatieproces ondersteunen met activiteiten zoals het evalueren van de octrooieerbaarheid van oplossingen, het documenteren van technische en juridische kwesties en het analyseren van het potentiële bereik van de geïdentificeerde innovatie.

Portfolio-audit en benchmarking

De portfolio-audit van Novagraaf analyseert de rechten in jouw portefeuille, beoordeelt de kracht van die rechten en het nut ervan voor het bedrijf en stelt benchmarks voor de meting vast. We kunnen ook helpen om belangrijke vragen te beantwoorden, zoals: Zijn mijn kernoctrooien volledig beschermd? Zijn de rechten correct gehandhaafd? Maak ik slimme besparingen op kostenbesparingen, of verleng ik patenten die niet meer worden gebruikt of benodigd?

Waardering en monetisation

De beoordeling van de waarde van jouw octrooiregistraties is cruciaal voor de verkoop of het genereren van inkomsten uit die rechten. De waarderingsmethodologie van Novagraaf stelt bedrijven in staat om de waarde van een octrooi, octrooicluster of een octrooiportefeuille in te schatten voor royalty's, overdrachten of economische balansdoeleinden. Onze branche-expertise omvat gebieden zoals biotech, pharma, dranken, automotive en technologie.

 

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.