Merkoverdracht

Bij een merkoverdracht komt veel kijken. Allereerst wordt de geldigheid van het betreffende merk en/of merkenportefeuille onderzocht. Om de overdracht juridisch geldig te maken, dient het merk schriftelijk, bij voorkeur met een overdrachtsovereenkomst, te worden overgedragen. Vervolgens moet deze overdracht zorgvuldig worden aangetekend in het merkenregister en worden gecontroleerd.

Controle geldigheid merkregistratie of merkenportefeuille

Onze merkenexperts controleren via een merkonderzoek de geldigheid van het merk (of merkenportefeuille) en alle bijbehorende gegevens waaronder die van de merkhouder. In welke landen is het merk beschermd? Lopen er juridische conflicten of andere kwesties? Zijn er pandrechten of licenties op het merk gevestigd? En zijn de naam, adres en rechtsvorm van de houder wel correct?

Overdrachtsovereenkomst voor overname merk

Bij het opstellen van een overdrachtsovereenkomst kunnen veel elementen een belangrijke rol spelen. Onze adviseurs denken met u mee en zorgen dat alle belangen goed worden gewaarborgd. Welk recht is van toepassing op de overeenkomst? Welke rechter/rechtbank? Hoe kunnen mogelijke risico's, zoals aansprakelijkheid met betrekking tot kwesties uit het verleden, worden voorkomen? Onze experts zorgen voor een soepele en veilige overgang.

Aantekening van de overdracht in het merkenregister

Om rechtsgeldig te zijn, dient de overdracht van een merk te worden doorgegeven aan het merkenregister. Voor de aantekening van de verkoop van een registratie is betaling van een taks verschuldigd. Daarnaast dienen uiteraard de naam, adres en rechtsvorm van de bestaande en nieuwe merkhouder goed te worden gecontroleerd en foutloos te worden aangeleverd aan de betrokken instantie. Anders kan de overdracht later niet geldig blijken te zijn. Het merken- en modellenrecht is een registerrecht en derden moeten kunnen vertrouwen op de juistheid van de gegevens in het merkenregister. Daarom is het belangrijk dat de gegevens correct en zorgvuldig worden aangeleverd, verwerkt en daarna ook weer door ons gecontroleerd.  Bij het verwerken van de gegevens dient in sommige gevallen een specifiek formulier te worden ingevuld of een bewijsstuk te worden overlegd aan de instantie. Ook de eigen administratie dient te worden aangepast.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.