Merkvernieuwing

Merkvernieuwing
Voordat de vernieuwing wordt ingediend, wordt door ons beoordeeld of deze verlenging van het merk wel nodig is. Wellicht zijn er later vergelijkbare merkaanvragen verricht, zoals een vernieuwde uitvoeringswijze van het merk, waardoor vernieuwing van de betrokken registratie niet (meer) noodzakelijk is. Na uw instructies zorgen wij dat de benodigde instructies voor de merkvernieuwing worden verstrekt aan de instantie die verantwoordelijk is voor het merkenregister. Ook dragen we zorg voor de betaling van de benodigde taksen.

De controle van de gegevens van de bestaande registratie wordt door ons gedaan en na afgifte van het vernieuwingsbewijs wordt de nieuwe termijn ingevoerd in de administratie. Hierdoor kunnen we u later weer tijdig herinneren wanneer de inschrijvingsduur opnieuw verstrijkt.

U ontvangt van ons een eerste herinnering voor vernieuwing ongeveer acht maanden voor het verstrijken van de inschrijvingsduur. In de periode tussen onze eerste communicatie en het verstrijken van de inschrijvingsduur ontvangt u bij gebrek aan instructies nog drie herinneringen.

Wij doen er alles aan om de geldigheid van uw merkregistraties in stand te houden.

Voor meer informatie over de noodzaak om uw merken te vernieuwen, alsmede de prijs van merkvernieuwing, kunt u uiteraard contact opnemen met onze adviseurs. Zij verstrekken u graag meer uitleg en informatie over de procedure en kosten.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

 

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.