China treedt toe tot het internationaal modelregistratiesysteem

Door Frouke Hekker,

Net als voor merken bestaat er een internationaal systeem voor de bescherming van modellen. Via dit systeem kan door middel van één aanvraag modelbescherming worden aangevraagd voor één of meer aangesloten landen. China is het meest recente land dat een akte van toetreding heeft ingediend. Daardoor is het mogelijk om eenvoudig en goedkoop modelbescherming te verkrijgen voor China. Een goed moment om na te gaan of uw IE-rechten in China voldoende beschermd zijn!

China treedt per 5 mei 2022 toe tot het internationale modelregistratiesysteem. De toetreding van China tot het internationale modelregistratiesysteem volgt op die van Mexico in 2020, Wit-Rusland in 2021 en de recente toetreding van Jamaica

Modelbescherming

Onder ‘model’ wordt verstaan de verschijningsvorm van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan. 

In het modellenrecht kennen we een internationaal systeem voor modelbescherming. Het systeem voor modellen is geregeld bij de Schikking van Den Haag en aanverwante regelgeving. Dit internationale systeem voor modelregistratie maakt het mogelijk om door middel van één aanvraag modelbescherming aan te vragen voor één of meer landen die bij het systeem zijn aangesloten.

Met de aanstaande toetreding van China op 5 mei 2022, telt het internationale modelregistratiesysteem 77 lidstaten (inclusief de Europese Unie) waarvoor eenvoudig en goedkoop modelbescherming kan worden verkregen. Om een aanvraag tot een internationale modelregistratie te kunnen indienen moet de aanvrager een onderdaan zijn van één van de aangesloten landen, daar zijn woonplaats hebben of daar een ‘daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van handel en nijverheid hebben’ (vanuit het desbetreffende land daadwerkelijk handel drijven).

Is de internationale modelregistratie ook relevant voor uw onderneming?

Dat steeds meer landen kunnen worden aangewezen bij een internationale modelregistratie is goed nieuws voor ondernemers die belangen hebben in meerdere landen. De internationale modelregistratie is een relatief goedkope manier om bescherming te krijgen voor modellen. Zeker wanneer de afzet van uw design zich richt op meerdere landen of wanneer u actief wordt op voor u nieuwe markten, is het zaak om na te gaan of uw belangen voldoende zijn beschermd in de voor u relevante landen.

Wilt u meer advies over de internationale modelregistratie? Produceert en/of verhandelt u producten in China en wilt u bespreken of uw IE-rechten er voldoende zijn beschermd? Neem gerust contact op met uw Novagraaf-consultant of via onderstaande button.

Frouke Hekker is manager Learning & Development bij Novagraaf en is werkzaam vanuit ons kantoor te Amsterdam.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.