Jamaica treedt toe tot het internationale systeem voor merk- en modelbescherming

Door Frouke Hekker,

Voor zowel merk- als modelbescherming bestaat een internationaal systeem. Recentelijk heeft ook Jamaica een akte van toetreding ingediend voor beider systemen. Dat het aantal landen dat zich aansluit bij deze internationale systemen flink groeit, is goed nieuws voor internationaal opererende ondernemingen.

Het internationale merkregistratiesysteem van Madrid

Het internationale systeem voor merkregistraties (ook bekend als het Madrid-systeem) maakt het mogelijk om door middel van één aanvraag merkbescherming aan te vragen voor één of meer landen die bij het Madrid-systeem zijn aangesloten. Jamaica wordt, per de datum van toetreding op 27 maart 2022, de 110de lidstaat en het 126ste land van het systeem van Madrid.

Voor een analyse van de voor- en nadelen van het systeem van Madrid, verwijzen wij naar ons Engelstalige artikel 'International trademarks: Is the Madrid System right for you?'.

Het internationale modelregistratiesysteem van Den Haag

In het modellenrecht kennen we een internationaal systeem om modellen te beschermen, de zogenoemde internationale modelregistratie. Het systeem voor modellen is geregeld bij de Schikking van Den Haag en aanverwante regelgeving. Dit internationale systeem voor modelregistratie maakt het mogelijk om door middel van één aanvraag modelbescherming aan te vragen voor één of meer landen die bij het systeem zijn aangesloten.

Met de aanstaande toetreding van Jamaica op 10 februari 2022, telt het internationale modelregistratiesysteem 76 lidstaten (inclusief de Europese Unie) waarvoor modelbescherming kan worden verkregen op grond van de internationale registratie. Om een aanvraag tot een internationale modelregistratie te kunnen indienen moet de aanvrager een onderdaan zijn van één van de aangesloten landen, daar zijn woonplaats hebben of daar een ‘daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van handel en nijverheid hebben’ (vanuit het desbetreffende land daadwerkelijk handel drijven).

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Wat betekent dit (mogelijk) voor u?

In de afgelopen twee jaar traden Mexico en Wit-Rusland toe tot het internationaal systeem voor modelbescherming en tussen 2019 en nu onder meer Brazilië, Canada en de Verenigde Arabische Emiraten tot het internationaal systeem voor merkbescherming. Dat steeds meer landen kunnen worden aangewezen bij een internationale merk- of modelregistratie is goed nieuws voor ondernemers die belangen hebben in meerdere landen. Zeker wanneer de afzet van uw merk(en) en/of design zich richt(en) op meerdere landen of wanneer u actief wordt op voor u nieuwe markten, is het zaak om na te gaan of uw belangen voldoende zijn beschermd in de voor u relevante landen.

Wilt u meer advies over een internationale model- of merkregistratie? Neem gerust contact op met uw Novagraaf-consultant of via onderstaande button.

Frouke Hekker is manager van de Novagraaf Academy en geeft leiding aan de afdeling Knowledge Management van Novagraaf in Amsterdam.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.