De ene uil lijkt op de andere (2)

Na de uilenkwestie tussen Drake en Bellroy, stapt nu ook de Florida Atlantic University naar de rechter wegens merkinbreuk op haar uil-logo - dat echter al 10 jaar wordt gebruikt door Owl Tutoring. Theo Visser belicht de kwestie en houdt een pleidooi voor merkbewaking.

Florida Atlantic Owls

Florida Atlantic Owls logoFlorida Atlantic University (FAU) uit Boca Raton in Florida gebruikt sinds het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw een gestileerde uil als logo. Een vogel die staat voor wijsheid, vastberadenheid en kennis. De universiteit heeft diverse merkregistraties, onder meer voor Florida Atlantic Owls.

Owl Tutoring logoOwl studiebegeleiding

Owl Tutoring, eveneens gevestigd in Boca Raton, is een bedrijf dat zich toelegt op studiebegeleiding en bijlessen geeft aan studenten van de Florida Atlantic University. Het bedrijf bestaat al 10 jaar en gebruikt ook een gestileerde uil in haar logo. Deze uil wijkt in uitvoering af van die van de universiteit. Bovendien heeft Owl Tutoring al vele jaren een nauwe relatie met de universiteit en was het vijf jaar lang gevestigd op de campus van de universiteit. Toch vindt FAU dat Owl Tutoring inbreuk maakt op haar merkrechten en sommeerde zij Owl Tutoring onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de gestileerde uil.

Wijze uil

Owl Tutoring verweert zich met het argument dat de universiteit geen alleenrecht kan claimen op een afbeelding van een uil. Er zijn meer dan een dozijn merkregistraties met een uil voor soortgelijke diensten. Ook niet zo gek gelet op het feit dat de uil wordt gerelateerd aan kennis en wijsheid. Gebruik van een uil aan onderwijsgerelateerde diensten zou geen onderscheidend vermogen hebben volgens Owl Tutoring. Daarnaast merkt het bedrijf op dat zij door FAU goedgekeurde reclameflyers in de lobby van de universiteit heeft neergelegd, gaf het T-shirts weg met haar uil-logo en mocht het een banner in de lobby plaatsen. Ook werd de studiebegeleiding, met toestemming van FAU, in lokalen van de universiteit gegeven. Daarmee zou volgens Owl Tutoring sprake zijn van toestemming althans van gedogen van haar merk.

Owl Tutoring is opgericht door oud student Neil Parsont, die sinds de oprichting van zijn bedrijf nauw samenwerkt met de FAU. Hij heeft een goede relatie met de professoren die de diensten van zijn bedrijf tijdens de colleges aankondigen. Owl Tutoring schonk $ 15.000 aan de FAU Foundation en nog eens $ 10.000 aan diensten in natura. Parsont is dan ook geschokt door de actie van FAU.

Zijn advocaat heeft FAU laten weten dat de universiteit 10 jaar heeft liggen slapen en dat nu actie nemen te laat en onterecht is. Wellicht waren de juristen van FAU niet goed op de hoogte van de activiteiten van Owl Tutoring.

Wij zijn benieuwd wat FAU gaat doen. Het lijkt erop dat er sprake is van rechtsverwerking.

Merkbewaking

Deze zaak toont aan dat het van belang is om tijdig actie te nemen tegen inbreuk op uw merkrechten. Door uw merk op te nemen in onze bewakingsservice, wordt u tijdig geïnformeerd over de jongere aanvraag van een overeenstemmend merk. Voor een verdergaande bewaking heeft Novagraaf met Online Brand Protection een geavanceerde dienst die ook feitelijke inbreuk op uw rechten detecteert en rapporteert zodat u in samenspraak met onze consultants adequate actie kunt ondernemen.

Klik voor meer informatie op onderstaande button of neem contact op met uw consultant.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.