De ene uil lijkt op de andere (2)

Door Theo Visser,

Na de uilenkwestie tussen Drake en Bellroy, stapt nu ook de Florida Atlantic University naar de rechter wegens merkinbreuk op haar uil-logo - dat echter al 10 jaar wordt gebruikt door Owl Tutoring. Theo Visser belicht de kwestie en houdt een pleidooi voor merkbewaking.

Florida Atlantic Owls

Florida Atlantic Owls logoFlorida Atlantic University (FAU) uit Boca Raton in Florida gebruikt sinds het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw een gestileerde uil als logo. Een vogel die staat voor wijsheid, vastberadenheid en kennis. De universiteit heeft diverse merkregistraties, onder meer voor Florida Atlantic Owls.

Owl Tutoring logoOwl studiebegeleiding

Owl Tutoring, eveneens gevestigd in Boca Raton, is een bedrijf dat zich toelegt op studiebegeleiding en bijlessen geeft aan studenten van de Florida Atlantic University. Het bedrijf bestaat al 10 jaar en gebruikt ook een gestileerde uil in haar logo. Deze uil wijkt in uitvoering af van die van de universiteit. Bovendien heeft Owl Tutoring al vele jaren een nauwe relatie met de universiteit en was het vijf jaar lang gevestigd op de campus van de universiteit. Toch vindt FAU dat Owl Tutoring inbreuk maakt op haar merkrechten en sommeerde zij Owl Tutoring onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de gestileerde uil.

Wijze uil

Owl Tutoring verweert zich met het argument dat de universiteit geen alleenrecht kan claimen op een afbeelding van een uil. Er zijn meer dan een dozijn merkregistraties met een uil voor soortgelijke diensten. Ook niet zo gek gelet op het feit dat de uil wordt gerelateerd aan kennis en wijsheid. Gebruik van een uil aan onderwijsgerelateerde diensten zou geen onderscheidend vermogen hebben volgens Owl Tutoring. Daarnaast merkt het bedrijf op dat zij door FAU goedgekeurde reclameflyers in de lobby van de universiteit heeft neergelegd, gaf het T-shirts weg met haar uil-logo en mocht het een banner in de lobby plaatsen. Ook werd de studiebegeleiding, met toestemming van FAU, in lokalen van de universiteit gegeven. Daarmee zou volgens Owl Tutoring sprake zijn van toestemming althans van gedogen van haar merk.

Owl Tutoring is opgericht door oud student Neil Parsont, die sinds de oprichting van zijn bedrijf nauw samenwerkt met de FAU. Hij heeft een goede relatie met de professoren die de diensten van zijn bedrijf tijdens de colleges aankondigen. Owl Tutoring schonk $ 15.000 aan de FAU Foundation en nog eens $ 10.000 aan diensten in natura. Parsont is dan ook geschokt door de actie van FAU.

Zijn advocaat heeft FAU laten weten dat de universiteit 10 jaar heeft liggen slapen en dat nu actie nemen te laat en onterecht is. Wellicht waren de juristen van FAU niet goed op de hoogte van de activiteiten van Owl Tutoring.

Wij zijn benieuwd wat FAU gaat doen. Het lijkt erop dat er sprake is van rechtsverwerking.

Merkbewaking

Deze zaak toont aan dat het van belang is om tijdig actie te nemen tegen inbreuk op uw merkrechten. Door uw merk op te nemen in onze bewakingsservice, wordt u tijdig geïnformeerd over de jongere aanvraag van een overeenstemmend merk. Voor een verdergaande bewaking heeft Novagraaf met Online Brand Protection een geavanceerde dienst die ook feitelijke inbreuk op uw rechten detecteert en rapporteert zodat u in samenspraak met onze consultants adequate actie kunt ondernemen.

Klik voor meer informatie op onderstaande button of neem contact op met uw consultant.

Laatste inzichten

Nieuws en opinie

Washington Redskins voorlopig verder als Washington Football Team

De American footballclub Washington Redskins heeft, onder meer onder druk van sponsoren, de omstreden naam 'redskins' (letterlijk vertaald roodhuiden) laten vallen en gaat het komende seizoen spelen onder de naam Washington Football Team. De club blijft op zoek naar een definitieve nieuwe naam en doet er daarbij goed aan zowel rekening te houden met de resultaten van beschikbaarheidsonderzoek als de publieke opinie, aldus Theo Visser.

Door Theo Visser,
Washington Redskins voorlopig verder als Washington Football Team
Nieuws en opinie

Toch groen licht voor Louis Vuitton Malletiers “Damier Azur” schaakbordpatroon

Het Gerecht van de EU heeft een eerdere uitspraak van de Kamer van Beroep, waarbij de merkregistratie van het bekende schaakpatroon van het Franse merk Louis Vuitton, "Damier Azur", ongeldig werd verklaard, vernietigd. Dit besluit is een bevestiging van de opvattingen van het Gerecht van de EU  over onderscheidend vermogen dat wordt verkregen door gebruik van een merk in de gehele EU.

Toch groen licht voor Louis Vuitton Malletiers “Damier Azur” schaakbordpatroon

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookie policy

To provide the best possible experience for website visitors, Novagraaf uses cookies. By clicking "Accept" or continuing using the site, you agree to our privacy policy, including our cookie policy.