Merkbescherming

Merkbescherming: voorkomen van inbreuk en misbruik

Naast het registeren van jouw merk is het belangrijk dat je het merk ook laat beschermen. Met merkbescherming blijf je op de hoogte van merkaanvragen van andere partijen waarvan het merk teveel lijkt op jouw merk. Veel merkenautoriteiten zullen zo'n vergelijkbaar merk namelijk niet weigeren wanneer een andere partij een aanvraag hiervoor indient. Je zult dus zelf alert hierop dienen te zijn en daarbij zijn wij bij Novagraaf je graag van dienst. 

Met ons abonnement op merkbescherming ben je in een vroeg stadium op de hoogte van een mogelijk toekomstige inbreuk of misbruik van jouw geregistreerde merk. Je kunt dan direct en dus ook tijdig actie ondernemen tegen de nieuwe aanvraag, bijvoorbeeld door het indienen van oppositie (juridisch bezwaar) tegen de jongere merkaanvraag of door contact op te nemen met de merkaanvrager en om uitleg te vragen. Naast merknaam registratie is merkbescherming daarom een onmisbaar instrument om inbreuk en misbruik van jouw merk te voorkomen.

Tijdig signaleren voor oppositie

Het tijdig signaleren van inbreuk of misbruik op jouw merk is essentieel. De wet schrijft namelijk voor dat er binnen een bepaalde termijn (oppositie, bezwaar) moet worden gemaakt tegen een merkaanvraag die conflicteert met jouw merk. Het bewaken van een merk is geen eenmalige actie, maar vereist een proactief merkenbeheer. Merkbewaking van Novagraaf maakt het mogelijk om alle nieuwe inschrijvingen in de nationale en internationale merkenregisters te vergelijken met uw merk.

Onderzoek door Novagraaf

De Novagraaf bewakingsdienst vergelijkt continu alle nieuwe merkaanvragen in nationale en internationale registers met jouw merk(en). Wereldwijd gaat dit jaarlijks om honderdduizenden nieuwe aanvragen die met behulp van geavanceerde speciaal voor dit doel ontwikkelde software één voor één worden vergeleken op mate van overeenstemming met jouw merk. Ons geavanceerde systeem verifieert gelijke of soortgelijke merken (namen en logo’s) in al die landen waar jezelf ook merkrechten hebt. Vervolgens wordt de selectie door deskundige en ervaren professionals verder gecontroleerd en wordt een selectie gemaakt van de voor jou relevante merkaanvragen waarvan de gegevens in een signaalbericht worden verwerkt dat aan jou wordt toegezonden.

We hebben de mogelijkheid van bewaking met advies, dan wordt het signaalbericht door jouw consultant beoordeeld en voorzien van advies over verder te nemen maatregelen aan jou toegezonden. Indien je in een bepaald gebied beschikt over oudere merkrechten, dan heb je in veel landen het recht om bij het desbetreffende merkenregister bezwaar te maken tegen de inschrijving van het in jouw ogen conflicterende merk. Is jouw bezwaar terecht, dan zal het conflicterende, jongere merk niet in het merkenregister worden ingeschreven.

Kosten en omvang merkbescherming

Het aantal merkaanvragen is de laatste jaren wereldwijd enorm gestegen. Hierdoor dienen steeds meer merken te worden vergeleken met de in bewaking genomen merken. Ook dient de software voor de vergelijking van de bestaande merken met de nieuwe aanvragen steeds verder te worden ontwikkeld om de selectie van de merken in lijn te houden met beslissingen van rechters over de mate van overeenstemming die tot het vaststellen van merkinbreuk kan leiden, hetgeen ook aanzienlijke kosten met zich meebrengt.

Ben je benieuwd wat wij kunnen betekenen op het gebied van merkregistratie? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Wij kiezen er uiteraard bewust voor om jou zo volledig mogelijk te informeren en stellen daarbij hoge eisen aan kwaliteit, om de een duidelijk kostenbeeld te krijgen voor jouw merk en wil je enkele praktische voorbeelden en instrumenten zien. Neem dan gerust contact op met Novagraaf.

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.