Merkbewaking

Merkbewaking: voorkomen van inbreuk en misbruik

Naast het registeren van uw merk is het belangrijk dat u het merk ook laat bewaken. Met merkbewaking blijft u op de hoogte van merkaanvragen van andere partijen waarvan het merk teveel lijkt op uw merk. Veel merkenautoriteiten zullen zo'n vergelijkbaar merk namelijk niet weigeren wanneer een andere partij een aanvraag hiervoor indient. U zult dus zelf alert hierop dienen te zijn en daarbij zijn wij u graag van dienst. 
Met ons abonnement op merkbewaking kunt u in een vroeg stadium op de hoogte zijn van een mogelijk toekomstige inbreuk of misbruik van uw merk. U kunt dan direct en dus ook tijdig actie ondernemen tegen de nieuwe aanvraag, bijvoorbeeld door het indienen van oppositie (juridisch bezwaar) tegen de jongere merkaanvraag of door contact op te nemen met de merkaanvrager en om uitleg te vragen. Naast merkregistratie is merkbewaking daarom een onmisbaar instrument om inbreuk en misbruik van uw merk te voorkomen.

Tijdig signaleren voor oppositie

Het tijdig signaleren van inbreuk of misbruik op uw merk is essentieel. De wet schrijft namelijk voor dat er binnen een bepaalde termijn (oppositie, bezwaar) moet worden gemaakt tegen een merkaanvraag die conflicteert met uw merk. Het bewaken van een merk is geen eenmalige actie, maar vereist een proactief merkenbeheer. Merkbewaking van Novagraaf maakt het mogelijk om alle nieuwe inschrijvingen in de nationale en internationale merkenregisters te vergelijken met uw merk.

Onderzoek door Novagraaf

De Novagraaf bewakingsdienst vergelijkt continu alle nieuwe merkaanvragen in nationale en internationale registers met uw merk(en). Wereldwijd gaat dit jaarlijks om honderdduizenden nieuwe aanvragen die met behulp van geavanceerde speciaal voor dit doel ontwikkelde software één voor één worden vergeleken op mate van overeenstemming met uw merk. Ons geavanceerde systeem verifieert gelijke of soortgelijke merken (namen en logo’s) in al die landen waar u zelf ook merkrechten heeft. Vervolgens wordt de selectie door deskundige en ervaren professionals verder gecontroleerd en wordt een selectie gemaakt van de voor u relevante merkaanvragen waarvan de gegevens in een signaalbericht worden verwerkt dat aan u wordt toegezonden. Heeft uw bewaking met advies, dan wordt het signaalbericht door uw consultant beoordeeld en voorzien van advies over verder te nemen maatregelen aan u toegezonden. Indien u in een bepaald gebied beschikt over oudere merkrechten, dan heeft u in veel landen het recht om bij het desbetreffende merkenregister bezwaar te maken tegen de inschrijving van het in uw ogen conflicterende merk. Is uw bezwaar terecht, dan zal het conflicterende, jongere merk niet in het merkenregister worden ingeschreven.

Kosten en omvang merkbewaking

Het aantal merkaanvragen is de laatste jaren wereldwijd enorm gestegen. Hierdoor dienen steeds meer merken te worden vergeleken met de in bewaking genomen merken. Ook dient de software voor de vergelijking van de bestaande merken met de nieuwe aanvragen steeds verder te worden ontwikkeld om de selectie van de merken in lijn te houden met beslissingen van rechters over de mate van overeenstemming die tot het vaststellen van merkinbreuk kan leiden, hetgeen ook aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Wij kiezen er uiteraard bewust voor om u zo volledig mogelijk te informeren en stellen daarbij hoge eisen aan kwaliteit.

Meer weten over merkbewaking?

Wilt u meer weten over wat merkbewaking voor u kan betekenen? Wij laten u graag enkele praktische voorbeelden en instrumenten zien. Neem dus gerust contact op met Novagraaf.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookie policy

To provide the best possible experience for website visitors, Novagraaf uses cookies. By clicking "Accept" or continuing using the site, you agree to our privacy policy, including our cookie policy.