De werkelijkheid ontvluchten: Taylor Swift en Evermore

Door Theo Visser,

Het themapark Evermore in Pleasant Grove, Utah, heeft zangeres Taylor Swift voor de rechter gedaagd wegens inbreuk op het merk Evermore. Evermore is ook titel van het laatste album van Taylor Swift dat in december jongstleden uitkwam. Theo Visser beoordeelt de argumenten die het park aanvoert.

Themapark

Evermore parkEvermore is een themapark met fantasiefiguren die door acteurs worden gespeeld. Gasten hebben interactie met deze personages, gaan op speurtocht en worden een deel van de wereld van Evermore. Per seizoen wordt het grootschalige park ingericht naar een aansluitend thema, bijvoorbeeld rondom Halloween.

Album

Taylor Swift bracht op 10 december 2020 haar album Evermore uit. Taylor Swift is zeer actief op het gebied van intellectuele eigendomsrechten. Op de dag van het uitbrengen van haar album heeft zij acht registraties aangevraagd bij het Amerikaanse merkenbureau (USPTO) om haar belangen bij het merk Evermore te beschermen. Het themapark heeft een registratie die dateert uit 2018, het jaar waarin zij openging.

Sommatie

Evermore SwiftEvermore park stuurde een sommatie naar Taylor Swift waarin zij stelt dat er sprake is van merkinbreuk. De bezoekers van het park Evermore zouden kunnen denken dat er enige relatie tussen het park en Taylor Swift zou zijn. De kans op verwarring is volgens de eigenaren van het park vrij groot en gebruik van de naam Evermore door Swift zou schade berokkenen aan de reputatie van het park. Daarnaast brengt Taylor Swift kleding op de markt wat inbreuk zou zijn op de rechten van het park, dat in het kader van merchandising ook kleding aanbiedt voorzien van het merk Evermore.

Rechtzaak

Swifts advocaten noemden de claims ongegrond en verklaarden dat Swift geen inbreuk maakt op het merk van het park. Daarop stapte Evermore park naar de rechter.

Naast de hierboven genoemde argumenten meent het park dat Taylor Swift op haar album Evermore gebruik maakt van dezelfde thema’s die worden gebruikt om het park te promoten. Bovendien is het park na de release van het album van Swift gezakt in de Google zoekresultaten waardoor het park schade zou lijden. Er is een claim van twee miljoen US dollar per gemaakte inbreuk en tevens voor verdere vergoeding van schade en advocaatkosten bij de rechtbank neergelegd.

De claim die het park instelt tegen Taylor Swift is niet sterk. Het lijkt er meer op dat men wil profiteren van de bekendheid van Swift. Wij houden u op de hoogte van het verloop van de zaak.

Laatste inzichten

Nieuws en opinie

Appel met peer vergeleken

Apple Inc. is een organisatie die zijn merken goed beschermd heeft en niet schroomt om actie te ondernemen tegen mogelijke merkinbreuk. Veel inbreukmakers ondervonden dat de afgelopen jaren. Zo ook Prepear, dat volgens Apple een logo zou hebben dat overeenstemt met het iconische beeldmerk van Apple. Theo Visser belicht de kwestie.

Door Theo Visser,
Appel met peer vergeleken
Hot topics

Collectieve merken en normaal gebruik: recente ontwikkelingen

Het HvJEU heeft eind 2019 uitspraak gedaan in een zaak met betrekking tot normaal gebruik van collectieve merken. INTA deelde op 1 december 2020, middels een zogeheten ‘amicus brief’ nuttige inzichten aangaande de uitspraak van het HvJEU. Doddy Wolfs licht de uitspraak, de amicus brief en het belang daarvan voor houders van collectieve merken nader toe.

Collectieve merken en normaal gebruik: recente ontwikkelingen
Nieuws en opinie

Halloumi-saga komt tot een einde

In de zaak tussen de houder van HALLOUMI en de aanvrager van BBQLOUMI had het HvJEU beslist dat de feitelijk rechter, het Gerecht EU, de zaak opnieuw moest beoordelen omdat deze in haar eerdere beslissing bij de beoordeling van het verwarringsgevaar ten onrechte had nagelaten de hoge mate van soortgelijkheid van de betrokken producten mee te wegen. Inmiddels heeft de herbeoordeling plaatsgevonden.

Door Frouke Hekker,
Halloumi-saga komt tot een einde

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookie policy

To provide the best possible experience for website visitors, Novagraaf uses cookies. By clicking "Accept" or continuing using the site, you agree to our privacy policy, including our cookie policy.