Grenzeloze bescherming: Het systeem van internationale merkregistraties

Door Novagraaf Team,
Grenzeloze bescherming: het systeem van internationale merkregistraties

Of u nu een kleine start-up bent of een multinational, het opbouwen van een sterk merk is cruciaal voor succes op de markt. In dit artikel zetten we het systeem van merkregistraties bij internationaal merkgebruik uiteen.  

Op basis van een registratie kunt u optreden tegen jonger gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek. Om aanspraak te kunnen maken op merkbescherming dient u uw merk(en) te registreren. Een merkregistratie verschaft het exclusieve recht op het gebruik van uw merk: u hebt een monopolie en mag als enige dit merk gebruiken. 

Wanneer u een merk wilt registreren, is het van belang om te bepalen waar u het merk gebruikt of op korte termijn gaat gebruiken. Het merkenrecht is territoriaal begrensd. Dit betekent dat de bescherming van het merk zich uitstrekt tot de landen waar u het heeft geregistreerd.  

Benelux-registratie 

De Benelux-landen gelden in merkenrechtelijke zin als één gebied. U kunt een merk niet alleen voor Nederland, België of Luxemburg registeren, maar alleen voor de drie landen gezamenlijk. Om te kunnen worden geregistreerd dient het merk aan een aantal inhoudelijke voorwaarden te voldoen. Zo mag het merk niet beschrijvend zijn, wat inhoudt dat het merk geen algemene beschrijving mag zijn van de producten of diensten. Een koffiebranderij zal het woord ‘Koffie’ niet kunnen registreren voor haar producten en diensten. Verder moet het merk onderscheidend vermogen bezitten, wat behelst dat het merk geschikt is om uw producten of diensten te onderscheiden van de producten of diensten van andere ondernemingen. 

De inschrijvingsduur van een merkregistratie is tien jaar en bij het verstrijken van de inschrijvingsduur kan de registratie steeds voor een periode van tien jaar worden verlengd.  

Voordat u een merk registreert is het van belang om onderzoek te laten verrichten naar de beschikbaarheid van je merk. Op basis van een beschikbaarheidsonderzoek kan een inschatting worden gemaakt van de risico’s die zijn verbonden aan het gebruik of de registratie van het merk.  

Uniemerk 

Met de registratie van een Uniemerk geniet u bescherming van uw merk in alle landen binnen de Europese Unie. Deze registratie is vooral handig als u in meer dan één land binnen de EU zaken doet. De inschrijvingsduur van een EU-registratie is, net als de Benelux-registratie, tien jaar.  

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan een Uniemerk. In plaats van een aanvraagprocedure te moeten starten bij ieder individueel land, is voor een Uniemerk maar één aanvraagprocedure nodig, wat kosten bespaart. Bovendien hoeft u maar één registratie te administreren, te vernieuwen en te onderhouden. Tenslotte is het niet noodzakelijk om in alle EU-landen het merk actief te gebruiken om de bescherming ervan in stand te houden, waar dit bij nationale registraties wel nodig is.  

Internationale Registratie 

Wanneer u belangen hebt in landen binnen en buiten de EU of alleen buiten de EU is een relatief effectieve manier om bescherming te verwerven via het Internationale systeem. Bij dit systeem zijn 130 landen aangesloten. Het is mogelijk om één of meer van de aangesloten landen aan te wijzen bij de Internationale registratie.  

Voor het verrichten van een Internationale registratie is een basisregistratie vereist. Voor Benelux ingezetenen kan dit een Benelux of EU-registratie zijn.  

Nationale Registratie 

Om rechten te verwerven in landen die niet zijn aangesloten bij het verdrag dat de Internationale registratie beheerst dienen nationale registraties te worden verricht. Via een zorgvuldig opgebouwd netwerk van lokale kantoren beschikt Novagraaf over de mogelijkheid om u over de gehele wereld van dienst te zijn met het verrichten van merkregistraties en de handhaving van uw rechten. Indien er belangen zijn buiten de EU komt het in de praktijk vaak voor dat als depotstrategie wordt gekozen voor een mix van Internationale en nationale registraties 

Onze Novagraaf consultants kunnen u adviseren over een passende depotstrategie. Neem hieronder contact met ons op en abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van belangrijke gebeurtenissen. 

Dit artikel is geschreven door Maxime Schoots, ze is werkzaam op de afdeling Knowledge Management op ons kantoor in Amsterdam. 

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.