Het Eengemaakt Octrooigerecht (in het Engels: Unified Patent Court, UPC) is nu in werking!

Door Novagraaf Team,
unified patent court launch

Na veel discussie en uitstel heeft het Eengemaakt Octrooigerecht (in het Engels: Unified Patent Court, UPC) officieel zijn deuren geopend. Vanaf 1 juni 2023 kunnen octrooihouders profiteren van een nieuw eenheidsoctrooirecht (UP) en krijgen zij toegang tot het UPC. 

Het gemeenschappelijke octrooigerecht (UPC) systeem, het UPC is officieel van start (1 juni 2023), waarbij de rechtbanken nu open zijn om geschillen te behandelen over in aanmerking komende Europese octrooirechten. De lancering markeert het einde van de Sunrise-periode, die octrooihouders de kans gaf om af te zien van het nieuwe systeem voordat het UPC in werking trad. Vanaf 1 juni kan het Europees Octrooibureau (EOB) ook Europese octrooien met eenheidswerking (unitaire octrooien) verlenen.

Gemeenschappelijk octrooigerecht: Implicaties voor nieuwe Europese aanvragen

Het nieuwe systeem verandert niets aan de manier waarop octrooiaanvragen in Europa worden ingediend en verleend.  Echter, zodra een octrooi de toekenningsfase bereikt, kan de octrooihouder de route van eenheidsoctrooibescherming kiezen voor de EU-lidstaten die de UPC-Overeenkomst (UPCA) hebben geratificeerd, in plaats van nationale validatie in de betrokken landen. 

Op dit moment hebben 17 EU-lidstaten de UPCA geratificeerd, waaronder Frankrijk, Duitsland en Italië, en naar verwachting zullen er meer landen volgen. Dit betekent dat er in feite drie opties zijn voor octrooibescherming in Europa, de opties zijn afhankelijk van het land: de klassieke EP-validatieroute voor alle gebieden; het eenheidsoctrooi voor geratificeerde landen; en een combinatie van het eenheidsoctrooi met EP-validatie voor niet-ondertekenende of niet in aanmerking komende landen.

Ontdek welke Europese octrooiaanvraagroute het beste voor u is 

Gemeenschappelijk octrooigerecht: Implicaties voor bestaande Europese rechten

Een keerpunt is dat vanaf 1 juni het UPC bevoegd is voor beslissingen met betrekking tot de geldigheid van en inbreuk op eenheidsoctrooien en 'klassieke' EP-titels (inclusief daarvan afgeleide aanvullende beschermingscertificaten) in de EU-lidstaten die de UPCA hebben geratificeerd. Alleen EP-titels die proactief gekozen zijn, zijn momenteel uitgesloten van de jurisdictie van het UPC. 

Houders van rechten die de termijn van drie maanden niet hebben gehaald, kunnen nog steeds een opt-out registreren bij het UPC register voor een geplande overgangsperiode van zeven jaar (die kan worden verlengd tot 14 jaar). EP-aanvragen en EP-octrooien zonder eenheidswerking en overeenkomstige SPC's kunnen worden uitgesloten, maar EP-octrooien met eenheidswerking (eenheidsoctrooien) niet. 

Lees meer over de voor- en nadelen van het verlaten van het UPC-systeem 

Producten bescherming tegen inbeslagname in de EU

Het UPC is ook bevoegd om voorlopige maatregelen te bevelen, zoals verzoeken tot verbod en/of inbeslagname van namaakproducten op basis van octrooi-inbreukclaims. 

Als u vragen heeft over het gemeenschappelijk octrooigerecht, het Europese octrooisysteem of beschermende brieven, neem dan contact op met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.