Hoe bestrijd je namaakactiviteiten in een snelgroeiende online marktplaats?

Door Novagraaf Team,
Hoe bestrijd je namaakactiviteiten in een snelgroeiende online marktplaats?

Namaak en piraterij zijn constante uitdagingen voor merkeigenaren in zowel online als offline kanalen. Het Anti-counterfeit Benchmark Report dat in mei is uitgebracht door de International Trademark Association (INTA) biedt waardevolle inzichten in zowel de omvang van het probleem als de middelen die nodig zijn om het aan te pakken.

Gebaseerd op een wereldwijde enquête onder haar leden, publiceerde INTA in mei het benchmarkrapport over de bestrijding van namaak.  Dit rapport geeft waardevolle inzichten in hoe merkeigenaren aankijken tegen de omvang en impact van namaakgoederen, de effecten van de COVID-19 pandemie op piraterij en online namaak, alsmede wat er nodig is om het probleem aan te pakken, rekening houdend met de beschikbare middelen, budget en kennis. 

Een groeiende en snel veranderende dreiging

Het rapport laat de omvang zien van de bedreiging waarmee bedrijven wereldwijd worden geconfronteerd, waarbij een meerderheid van de respondenten aangeeft dat namaak een steeds groter probleem wordt voor hun bedrijf. Ze zien namaak gerelateerde problemen niet alleen toenemen als gevolg van de pandemie, maar ook als gevolg van de economische neergang en de groei van online marktplaatsen en directe verkoop aan consumenten.

De meerderheid van de respondenten verwacht dat vervalsingen en namaak de komende 1 tot 3 jaar een aanzienlijke bedreiging gaan vormen, waarbij de noodzaak om fraude, goederen van de grijze markt/parallelimport, illegale handel, geknoei met producten en/of problemen met leveranciers aan te pakken ook hoog op hun prioriteitenlijstje staan.

De meerderheid van de respondenten is van mening dat zij momenteel te weinig investeren in hun initiatieven of technologieën om namaak tegen te gaan. Echter werken veel merkeigenaren met zeer beperkte middelen wat betreft personeel en budget om namaak effectief te kunnen bestrijden.

Hoe kunnen merkeigenaren met deze complexe uitdaging omgaan?

Zodra namaakactiviteiten zijn geïdentificeerd, kunnen merkeigenaren een beroep doen op verschillende middelen om op te treden tegen deze namaakactiviteiten. Het is echter noodzakelijk om strategieën en technieken te gebruiken die gericht zijn op het voorkomen en identificeren van namaakactiviteiten. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het registreren van belangrijke merk- en productnamen als handelsmerken, en innovatieve ontwerpkenmerken als modelrechten, zodat juridische stappen kunnen worden ondernomen tegen ongeoorloofd gebruik van deze handelsmerk- of modelrechten (bijv. voor de productie, distributie en verkoop van goederen met een handelsmerk);
  • Het vergroten van het bewustzijn over namaakactiviteiten binnen uw bedrijf door uw personeel, zakenpartners en klanten voor te lichten;
  • Actief toezicht houden op de online markt, inclusief het registreren, rapporteren en zorgvuldig analyseren van de bevindingen;
  • Uw activiteiten tegen namaak uitbreiden naar sociale mediasites, zoals Instagram, TikTok en Facebook;
  • Nauw samen te werken met wetshandhavingsinstanties zoals de douane en lokale kantoren voor handelsvoorschriften; en
  • Indien nodig, handhavingsmaatregelen te treffen

Bij het ontwikkelen en handhaven van uw anti-namaakstrategie is het belangrijk om samen te werken met een partner die de uitdagingen begrijpt waarmee merkeigenaren worden geconfronteerd in hun strijd om namaakactiviteiten op te sporen en ertegen op te treden. Zorg ervoor dat de leverancier die u kiest een duidelijke en bewezen strategie heeft, evenals expertise op het gebied van de regels en vereisten in de voor u belangrijkste rechtsgebieden, de huidige bedreigingen en veelgebruikte kanalen voor illegale handel kent en de kosten en processen die komen kijken bij elke fase van de handhaving helder kan uitleggen. De juiste IE-provider weet uit ervaring waar u moet beginnen en eindigen met uw inspanningen tegen namaakactiviteiten, dus gebruik die kennis en laat u begeleiden en helpen bij het nemen van uw eerste – en volgende – stappen in de richting van het opbouwen van een effectieve en meetbare actiestrategie.

Voor meer informatie en advies over tools en technieken tegen namaakactiviteiten, Lees onze whitepaper, spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op.

 

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.