Hoe zijn verschillende IE-kwesties uit 2020 verlopen?

Wij informeren u gedurende het jaar met veel plezier over IE-kwesties. Zo krijgt u inzage in de aanpak en oplossing van de geschillen. Theo Visser geeft, aan het begin van dit nieuwe jaar, een overzicht van het verloop van diverse kwesties die hij in 2020 onder de aandacht bracht.

Rockwell versus Radwell

De Amerikaanse bedrijven Rockwell en Radwell voeren al jarenlang een strijd over het gebruik van de naam Rockwell. Wij berichtten vorig jaar april dat de rechter beide partijen maande het conflict minnelijk te regelen. Dat lukte echter niet. De rechter heeft daarop uitgesproken dat Radwell inbreuk maakt op de merkrechten van Rockwell. Over een aantal andere punten in deze kwestie, waaronder de hoogte van de schadevergoeding, wordt in een later stadium beslist.

Ghost versus Ghost

De makers van Ghost, een Britse premium wodka, lijken de juridische strijd tegen de heavymetalband Ghost onder leiding van Tobias Forge over de verkoop van hun product te hebben gewonnen.

Ghost bandIn mei 2020 maakten we melding van het feit dat Ghost Drinks Ltd. door de Zweedse band werd aangeklaagd voor het gebruik van de naam. Omdat de band Ghost ook een gin, via een verleende licentie, met de naam van de groep op de markt had gebracht, beweerde Forge dat gebruik van het merk Ghost voor de wodka voor verwarring op de markt zou kunnen zorgen. Het wodkabedrijf Ghost, dat in juni 2015 van start ging, beweerde dat de Ghost-hoofdman al sinds 2016 op de hoogte was van hun product en pas na jaren actie ondernam.

Ghost wodkaOp 22 december 2020 oordeelde het Zweedse merkenbureau dat de merken Ghost auditief en begripsmatig gelijk zijn maar in de uitvoeringswijze visueel sterk verschillen. Daarnaast werd geoordeeld dat Ghost een generieke aanduiding is en daarom vrij gebruikt mag worden. Het merk Ghost is reeds voor veel producten in gebruik.

Brizzy versus Vizzy

Het Amerikaanse bedrijf Future Proof daagde in maart 2020 de Molson Coors brouwerij voor de rechter wegens inbreuk op haar merk Brizzy voor een alcoholhoudend bruiswater. Het dochterbedrijf van Future Proof, Brizzy Seltzer Cocktails, produceert een zogenoemde ‘hard seltzer’ onder de merknaam Brizzy. Molson Coors diende een merkaanvraag in voor het merk Vizzy voor een identiek product. De rechter oordeelde in deze zaak dat de merknamen van deze concurrerende hard seltzer alcoholmerken wel overeenstemmen, maar niet in een mate om een tijdelijk verbod van Vizzy van Molson Coors te rechtvaardigen.

Lady A. versus Lady A

De countrygroep Lady Antebellum besloot midden 2020 haar naam te wijzigen in Lady A. vanwege associaties met het slavernijverleden in Amerika. De groep kwam daarop echter in conflict met zangeres Anita White, die al dertig jaar onder de naam Lady A optreedt. De kwestie zou minnelijk geregeld kunnen worden, maar de eis van 10 miljoen dollar van White vond de countrygroep  te hoog en daarom werd geen schikking bereikt waarna de band Lady A. een rechtszaak startte bij de rechtbank in Tennessee, terwijl zangeres Lady A een contrarechtszaak aanspande in Seattle. Een oordeel in deze zaak laat nog even op zich wachten.

Jack Daniel’s versus Bad Spaniels

In april 2020 publiceerden we een artikel over de zaak waarin whiskyproducent Jack Daniel’s het merk van een hondenspeeltje met de naam Bad Spaniels, dat leek op de iconische Jack Daniel’s fles, betwist.

De rechtbank voor het district Arizona besliste in eerste instantie in het voordeel van Jack Daniel’s en verbood VIP Products Llc. Bad Spaniels te produceren en te verkopen. Het Hof van Beroep besliste anders en vond dat Bad Spaniels een “expressief werk” was, dat het ontwerp en het merk van Jack Daniel’s gebruikte om een grappig product op de markt te brengen. Het Hof heeft de arresten van zowel de inbreuk als de verwatering van het merk teruggedraaid.

De International Trademark Organisation (INTA), waar 6.500 bedrijven en organisaties uit 185 landen lid van zijn, heeft in oktober vorig jaar een zogenoemde 'amicus brief' ingediend bij het Amerikaanse Hooggerechtshof. Met deze term wordt een persoon of organisatie aangeduid, die geen partij is in een zaak, maar - gevraagd of ongevraagd - haar mening of advies aan een rechtbank (of ander rechtscollege) uitbrengt over (een deel van) een zaak. De INTA diende deze brief in ter ondersteuning van het verzoekschrift voor een certiorari. Een certiorari is een begrip uit het Amerikaanse recht. In de wet is certiorari een gerechtelijke procedure om rechterlijke toetsing van een beslissing van een lagere rechtbank of overheidsinstantie te verkrijgen. Certiorari komt van de naam van een Engels prerogatief bevel, uitgevaardigd door een hogere rechtbank om te bevelen dat het verslag van de lagere rechtbank ter beoordeling naar de hogere rechtbank wordt gestuurd.

INTA neemt geen standpunt in over de gegrondheid van het onderliggende inbreuk- en verwateringsgeschil, maar dringt er bij het Hooggerechtshof op aan de zaak op te nemen, gelet op de verschillende uitspraken in dit soort kwesties van diverse rechtbanken in de Verenigde Staten, om de juiste wettelijke normen te verduidelijken en vast te leggen. Novagraaf heeft al jaren een actieve rol binnen INTA en verschillende andere beroepsorganisaties om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen met betrekking tot Intellectueel Eigendomsrecht maar vooral ook om de belangen van merkhouders te vertegenwoordigen.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.