Maak gebruik van de bewijskracht van blockchain technologie bij het beschermen van jouw IE-rechten

Door Novagraaf Team,
Optimaliseer de bewijskracht van jouw IE-rechten via blockchain technologie

Om de exclusiviteit van jouw merk te waarborgen, is het van belang je merk in te schrijven in het openbare merkenregister. Hiermee verkrijg je exclusieve merkrechten op jouw merk en kun je aantonen vanaf welk moment deze rechten gelden. Maar hoe bescherm je jouw ontwerpen, unieke creaties of bedrijfsgeheimen die je juist niet wilt prijsgeven? De blockchain-technologie kan hier uitkomst bieden. 

Volgens de auteurswet verkrijgt een maker van een werk dat een ‘eigen, oorspronkelijk karakter’ en een ‘persoonlijk stempel’ heeft, het exclusieve recht dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Auteursrecht ontstaat van rechtswege – inschrijving in een register is niet vereist. Wanneer een ander jouw werk kopieert, kun je hier tegen optreden, mits je kunt aantonen dat jij rechthebbende bent. En het moment van creatie van het werk kunt aantonen.  En dit laatste is nu juist lastig omdat auteursrechten niet in een register zijn vastgelegd. Via de blockchain technologie kun je het bewijs van bestaan van jouw werk leveren.

Bewijskracht 

Ook voor de bewijskracht van, en het verzamelen van gebruiksbewijs van jouw merk kan blockchain technologie een uitkomst zijn. Om geaccepteerd te worden in een procedure, moet bewijs van gebruik een datum bevatten. Bij het vastleggen van documenten in de blockchain krijgt het document automatisch een datum en tijdstip. Het zogenoemde ‘timestampen’. Zo vergroot blockchain technologie de bewijskracht van jouw intellectueel eigendom.

Blockchain technologie 

De blockchain werkt als een register waarin transacties vastgelegd kunnen worden. Denk aan een digitaal grootboek waarin je financiële transacties kunt vastleggen, zoals bij cryptovaluta. Maar het kan ook gaan om een overdracht van een akte of eigendomsbewijs, of om het vastleggen van het bestaan van een bepaald werk. 

Iedere ‘block’, waarin bepaalde informatie is vastgelegd, komt vast te liggen in een transactieketen (de ‘chain’) van meerdere blocks. Elke block bevat een tijdstempel en een ‘hash’ – een unieke code die linkt aan de voorgaande block. Een wijziging van de block zal door de volgende block getraceerd worden en meteen zichtbaar zijn. De blockchaintechnologie vormt daarmee een versleutelingstechniek waarmee het bestaan van het werk dat op een bepaald moment in de block is vastgelegd kan worden aangetoond. Het voordeel van deze verificatie is dat wat je hebt vastgelegd een sterke bewijskracht heeft. 

Het auteursrecht zelf wordt hier niet mee vastgelegd – wel kan de blockchain als bewijs dienen voor het tijdstip van het bestaan van wat is vastgelegd. In Italië, China en sommige Staten in de Verenigde Staten, wordt bewijs dat via de blockchain is vastgelegd nu al als geldig gezien. Diverse Europese landen onderzoeken nu de mogelijkheid en bewijskracht van documenten die zijn vastgelegd in de blockchain. De verwachting is dat dit ook  positief zal uitpakken. 

Novagraaf kan u ondersteunen bij het vastleggen van documenten op de blockchain, met behulp van Equinox Blockchain. Voor aanvullende inzichten en advies op maat kun je terecht bij je Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op.

Dit artikel is geschreven door Fenna Dorgelo en Megan Creemers. Fenna werkt als Junior Associate, en Megan Creemers als associate op ons kantoor in Amsterdam.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.