Merkhouders van niet-Franstalige merken in Canada let op: wetswijziging in Quebec

Om het gebruik van de Franse taal in het handelsverkeer te bevorderen, heeft het provinciebestuur van Quebec een wet aangenomen met de titel 'Een wet met betrekking tot het Frans, de officiële en gemeenschappelijke taal van Québec'. Volha Parfenchyk legt de inhoud en gevolgen van de nieuwe wet uit.

Het provinciebestuur van Quebec heeft een nieuw wetsvoorstel ingediend dat het gebruik van merken in vreemde talen aan banden legt. Op 1 juni 2022 is deze wet met de titel ‘Een wet met betrekking tot het Frans, de officiële en gemeenschappelijke taal van Québec’ officieel in werking getreden. Daarbij wijzigt de wet het Handvest van de Franse taal, het centrale wetgevende document van deze overwegend Franstalige provincie van Canada.

De nieuwe wet heeft belangrijke wijzigingen aangebracht in het gebruik van merken in Quebec, met name met betrekking tot het gebruik van vreemde-taalelementen.

Merken in vreemde talen in Quebec vóór het nieuwe wetsvoorstel

Vóór de goedkeuring van het wetsvoorstel hoefden "erkende" merken in vreemde talen die op productverpakkingen, advertenties of openbare tekens in Canada voorkomen, niet in het Frans te worden vertaald. Verschillende soorten merken vielen binnen de reikwijdte van de vorige regel, waaronder zowel geregistreerde als “common law” merken. “Common law” merken zijn merken die worden gebruikt in het economisch verkeer en die niet zijn geregistreerd maar toch wettelijke bescherming genieten. De eigenaren van dergelijke merken waren niet verplicht om hun anderstalige (bijvoorbeeld Engelse) merken te voorzien van een Franse vertaling.

Deze regel gold met name niet als er al een Franstalig alternatief van het merk beschikbaar was. Als er al een Franse vertaling van een merk was geregistreerd en in het Canadian Trademark Register was opgenomen, had de Franse vertaling voorrang en moest deze in de handel worden gebruikt in plaats van het anderstalige equivalent.

Wat is er veranderd door het wetsvoorstel?

Het wetsvoorstel vermindert het toepassingsgebied van merken in vreemde talen in Quebec aanzienlijk. De eerste wijziging betreft de soorten merken die zijn vrijgesteld van de verplichting om naar het Frans te worden vertaald. Volgens de nieuwe wet hoeft een merk alleen als het is geregistreerd, niet vergezeld te gaan van de  Franstalige equivalent. Met andere woorden, eigenaren van “common law” merken moeten hun merken registreren om binnen de door het wetsvoorstel verleende uitzondering te kunnen vallen. Als het common law merk niet is geregistreerd, moet het merk in het Frans worden vertaald en dient het Franstalige alternatief van het merk te worden gebruikt.  

De tweede beperking betreft het gebruik van generieke termen in het merk. Het wetsvoorstel bepaalt dat als een generieke term of een beschrijving van het merk van het product deel uitmaakt van het merk, deze term in het Frans moet worden vertaald en ook moet worden vermeld op de verpakking van het product of op een etiket dat aan het product is bevestigd.

Volgende stappen voor merkhouders

Het wetsvoorstel introduceert een respijtperiode van drie jaar voor merkhouders om aan de nieuwe regels te voldoen. Merkhouders voor wie dit relevant is, worden daarom aangemoedigd om te overwegen hun merk binnen deze periode in Canada te registreren, als ze een beroep willen doen op de uitzondering waarin het wetsvoorstel voorziet. Omdat de registratieperiode van een merk in Canada enige tijd kan duren, is het raadzaam nu al te beginnen met het voorbereiden van uw merkaanvraag.

Neem voor meer informatie of specifiek advies over dit onderwerp contact op met uw Novagraaf-consultant of neem via de knop hieronder contact met ons op.

Volha Parfenchyk is Novagraaf's Kennismanager. Zij werkt op ons kantoor te Amsterdam.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.