Optreden in geval van merkinbreuk

Merkinbreuk komt op verschillende manieren voor. Van merkinbreuk is sprake als iemand een teken gaat gebruiken dat overeenstemt met een eerder geregistreerd merk, voor soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk werd geregistreerd waardoor er verwarring kan ontstaan bij het publiek.

Er is niet alleen sprake van merkinbreuk in het geval van de verkoop van namaakartikelen maar in een veel breder perspectief, in dit artikel leggen wij meer uit over merkinbreuk en delen wij de zeven stappen voor hoe jij een sterk merk kunt opzetten. 

De drie punten waarop gekeken wordt of er sprake is van overeenstemming

Van overeenstemming en merkinbreuk is sprake wanneer de merken visueel, auditief of begripsmatig een grote mate van gelijkenis vertonen.

Merkinbreuk door het gebruik van Google Ads

Er kan ook sprake zijn van merkinbreuk op het merkenrecht indien je een merknaam van een concurrent zonder geldige reden gebruikt in de titel of meta descriptie van een advertentie op Google Ads. Vaak wordt de tekst: het betere alternatief van ¨merk van concurrent¨ gebruikt. Hierdoor ’lift je mee op de reputatie van de merknaam van je concurrent en dat is doorgaans niet toegestaan. Wees duidelijk over je relatie met de merkhouder. Wek bijvoorbeeld niet de onterechte indruk dat er een commerciële relatie bestaat met een concurrent.

Hoe werkt het optreden tegen merkinbreuk

Door je merk actief te laten bewaken door Novagraaf krijg je steeds bericht van de aanvrage van overeenstemmende merken. De bewaking tegen merkinbreuk is uit te breiden tot een zeer compleet online brand protection programma, waarbij ook merkinbreuk door niet geregistreerde merken op internet wordt getraceerd. Uiteraard is het ook zaak om oplettend te blijven in de markt en alert te zijn op feitelijke inbreuk.

Wanneer een overeenstemmend merk wordt aangevraagd, ontvang je een signaalbericht. Daarin staan de gegevens van het inbreukmakende merk en de termijn waarbinnen oppositie kan worden ingesteld tegen het aangevraagde merk.

Vaak wordt de aanvrager aangeschreven en gesommeerd om de aanvrage in te trekken en een verklaring af te geven dat het inbreukmakende merk niet (meer) wordt gebruikt.

Wanneer de aanvrager niet meewerkt aan een verzoek tot intrekking en afgifte verklaring, kan formeel oppositie worden ingediend. Oppositie wordt ingediend bij en behandeld door het merkenbureau van het land waar de aanvrage voor is gedaan. Een oppositieprocedure is een administratieve procedure die in de meeste landen volledig schriftelijk plaats vindt.

Voor het krijgen van een formeel verbod op het gebruik van een inbreukmakend merk of voor het vorderen van schadevergoeding, dient een aparte procedure bij de rechtbank te worden gevoerd. Onze consultants zijn expert in het voeren van oppositie in de Benelux en EU. In alle andere landen kunnen zij de oppositieprocedure begeleiden en gebruik maken van de kennis van de specialisten van onze partnerkantoren.

Ben je benieuwd wat wij kunnen betekenen op het gebied van merknaam registratie? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Zorg ervoor dat je je merken registreert en de volle controle hebt over je merken. Download onze 7 stappen naar een sterk merk, zodat jij precies weet hoe je jouw merk zo goed mogelijk kunt beschermen en belangrijke zaken zoals merkinbreuk onder controle hebt.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.