Patagonia versus Petrogonia: geen grensgebied

Door Theo Visser,

Het bekende outdoor kledingbedrijf Patagonia diende afgelopen februari bij een rechtbank in Californië een aanklacht in tegen OC Media, waarin dit marketingbedrijf ervan werd beschuldigd schaamteloos inbreuk te maken op het beeldmerk van Patagonia. Theo Visser belicht de kwestie, de door Patagonia gevolgde strategie en de uitkomst.

Patagonia

Patagonia, gevestigd in Ventura, Californië, werd in 1973 opgericht. In haar logo (zie hieronder links) is de gestileerde omtrek van de berg Fitz Roy zichtbaar, die grens vormt tussen Chili en Argentinië in de regio Patagonië.

Petrogonia

OC Media brengt een kledinglijn op de markt onder het merk Petrogonia en gebruikt daarbij een logo dat overeenstemt met het logo van Patagonia. Het bergsilhouet werd vervangen door machines die verband houden met oliewinning en die zo zijn gespreid dat ze het Patagonialogo nabootsen. De kleurstelling van de beide merken stemt sterk overeen en ook tussen de woordelementen PATAGONIA en PETROGONIA bestaat overeenstemming, zeker nu beide woordelementen in hetzelfde  lettertype  zijn weergegeven.

Patagonia vs Petrogonia

Patagonia is van mening dat er bij het publiek verwarring kan ontstaan en dat de consument zou kunnen denken dat er een relatie tussen beide bedrijven bestaat. Bovendien zou het kunnen leiden tot verwatering van de beroemde en onderscheidende merken van Patagonia.

Patagonia vordert een verbod op het gebruik van het merk PETROGONIA en eist ook een schadevergoeding met inbegrip van afdracht van de winst die OC Media zou hebben gemaakt met de verkoop van de kledingproducten waarop de vermeende inbreuk makende merken zijn aangebracht.

Adequate strategie

Binnen twee maanden heeft Patagonia de aanklacht echter alweer ingetrokken, wat erop duidt dat de kwestie minnelijk wordt geschikt. In geval van inbreuk is het zaak om snel adequate actie te ondernemen. Door vooraf een goede strategie te kiezen en zo nodig rechtsmiddelen te gebruiken die de wederpartij tot het nemen van actie dwingen, kan een inbreuk snel worden beëindigd.

Novagraaf heeft grote ervaring met het adequaat reageren op inbreuk en wij staan u in voorkomend geval graag terzijde.

Laatste inzichten

Nieuws en opinie

Washington Redskins voorlopig verder als Washington Football Team

De American footballclub Washington Redskins heeft, onder meer onder druk van sponsoren, de omstreden naam 'redskins' (letterlijk vertaald roodhuiden) laten vallen en gaat het komende seizoen spelen onder de naam Washington Football Team. De club blijft op zoek naar een definitieve nieuwe naam en doet er daarbij goed aan zowel rekening te houden met de resultaten van beschikbaarheidsonderzoek als de publieke opinie, aldus Theo Visser.

Door Theo Visser,
Washington Redskins voorlopig verder als Washington Football Team
Nieuws en opinie

Toch groen licht voor Louis Vuitton Malletiers “Damier Azur” schaakbordpatroon

Het Gerecht van de EU heeft een eerdere uitspraak van de Kamer van Beroep, waarbij de merkregistratie van het bekende schaakpatroon van het Franse merk Louis Vuitton, "Damier Azur", ongeldig werd verklaard, vernietigd. Dit besluit is een bevestiging van de opvattingen van het Gerecht van de EU  over onderscheidend vermogen dat wordt verkregen door gebruik van een merk in de gehele EU.

Toch groen licht voor Louis Vuitton Malletiers “Damier Azur” schaakbordpatroon

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookie policy

To provide the best possible experience for website visitors, Novagraaf uses cookies. By clicking "Accept" or continuing using the site, you agree to our privacy policy, including our cookie policy.