Patagonia versus Petrogonia: geen grensgebied

Par Theo Visser,

Het bekende outdoor kledingbedrijf Patagonia diende afgelopen februari bij een rechtbank in Californië een aanklacht in tegen OC Media, waarin dit marketingbedrijf ervan werd beschuldigd schaamteloos inbreuk te maken op het beeldmerk van Patagonia. Theo Visser belicht de kwestie, de door Patagonia gevolgde strategie en de uitkomst.

Patagonia

Patagonia, gevestigd in Ventura, Californië, werd in 1973 opgericht. In haar logo (zie hieronder links) is de gestileerde omtrek van de berg Fitz Roy zichtbaar, die grens vormt tussen Chili en Argentinië in de regio Patagonië.

Petrogonia

OC Media brengt een kledinglijn op de markt onder het merk Petrogonia en gebruikt daarbij een logo dat overeenstemt met het logo van Patagonia. Het bergsilhouet werd vervangen door machines die verband houden met oliewinning en die zo zijn gespreid dat ze het Patagonialogo nabootsen. De kleurstelling van de beide merken stemt sterk overeen en ook tussen de woordelementen PATAGONIA en PETROGONIA bestaat overeenstemming, zeker nu beide woordelementen in hetzelfde  lettertype  zijn weergegeven.

Patagonia vs Petrogonia

Patagonia is van mening dat er bij het publiek verwarring kan ontstaan en dat de consument zou kunnen denken dat er een relatie tussen beide bedrijven bestaat. Bovendien zou het kunnen leiden tot verwatering van de beroemde en onderscheidende merken van Patagonia.

Patagonia vordert een verbod op het gebruik van het merk PETROGONIA en eist ook een schadevergoeding met inbegrip van afdracht van de winst die OC Media zou hebben gemaakt met de verkoop van de kledingproducten waarop de vermeende inbreuk makende merken zijn aangebracht.

Adequate strategie

Binnen twee maanden heeft Patagonia de aanklacht echter alweer ingetrokken, wat erop duidt dat de kwestie minnelijk wordt geschikt. In geval van inbreuk is het zaak om snel adequate actie te ondernemen. Door vooraf een goede strategie te kiezen en zo nodig rechtsmiddelen te gebruiken die de wederpartij tot het nemen van actie dwingen, kan een inbreuk snel worden beëindigd.

Novagraaf heeft grote ervaring met het adequaat reageren op inbreuk en wij staan u in voorkomend geval graag terzijde.

Insights liés

Actualités et avis

L’interdiction de la double protection par brevet confirmée par la Chambre de Recours de l’OEB

En octobre dernier, nous mentionnions la saisine de la Grande Chambre de Recours de l’OEB et la soumission d’une liste de questions portant sur la double protection par brevet. La Grande Chambre de Recours a finalement rendu sa décision le 22 juin dernier.

Par Adrien Metivet,
L’interdiction de la double protection par brevet confirmée par la Chambre de Recours de l’OEB

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous

Confidentialité et cookies

Pour fournir la meilleure expérience possible aux visiteurs du site Web, Novagraaf utilise des cookies. En cliquant sur "Accepter" ou en continuant d’utiliser le site, vous acceptez notre politique de confidentialité, y compris la politique en matière de cookies.