Registratie van intellectuele eigendomsrechten in Kenia: belangrijke wijzigingen in het Keniaanse intellectuele eigendomsrecht

Als onderdeel van haar initiatief om de illegale handel in namaakproducten aan banden te leggen, heeft de Keniaanse regering de verplichte registratie van intellectuele eigendomsrechten bij de Keniaanse Anti-Counterfeit Authority (ACA) aangekondigd. De registratie van IE-rechten wordt vanaf 1 januari 2023 verplicht voor alle houders van intellectuele eigendomsrechten die goederen, waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, naar Kenia willen blijven importeren. Doet de houder van intellectuele eigendomsrecht dat niet, dan wordt dit als een overtreding beschouwd.

De achtergrond van het Keniaanse intellectuele eigendomsrecht

Hervormingen van het Keniaanse intellectuele eigendomsrecht, gericht op de versterking van het Keniaanse beleid ten aanzien van de illegale handel in namaak, zijn al enkele jaren aan de gang. In 2018 wijzigde de Keniaanse regering de Anti-Counterfeit Act uit 2008 door de verplichte registratie van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot geïmporteerde goederen in te voeren. De Anti-Counterfeit Recordation Regulations uit 2021 geven nadere invulling aan de procedure voor de handhaving van de registratieverplichtingen. Het is niet zeker  of de registratie van toepassing zal zijn op alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief octrooien, maar het is zeker dat merkhouders verplicht zullen zijn om hun merken te registreren als ze de goederen naar Kenia willen blijven importeren.

De procedure van de registratie van intellectuele eigendomsrechten in Kenia

Om de intellectuele eigendomsrechten aan te melden, moet de IE-eigenaar een aanvraag in te dienen bij de ACA. De aanvraag moet voldoen aan voorgeschreven criteria en de vereiste informatie over de IE-eigenaar en zijn IE-rechten bevatten, in het bijzonder de naam en het adres van de IE-eigenaar en de plaats van vervaardiging van de goederen. De aanvraag moet worden vergezeld van het registratiebewijs van het betreffende intellectuele eigendomsrecht en van monsters of digitale foto's van de geïmporteerde goederen. De registratie blijft 1 jaar geldig, waarna de IE-eigenaar een aanvraag kan indienen voor verlenging van zijn intellectuele eigendomsrecht.

Weg vooruit

Er zijn nog vragen hoe de registratie van intellectuele eigendomsrechten in de praktijk zal worden ingevuld. Het is echter belangrijk voor jou als merkhouder om je voor te bereiden op deze veranderingen als je goederen naar Kenia wilt blijven importeren zonder het risico te lopen boetes te krijgen voor het schenden van de regelgeving. Zodra er meer details beschikbaar zijn, zullen we dit bericht bijwerken.

Neem voor meer informatie of specifiek advies over dit onderwerp contact op met je Novagraaf-consultant of via button hieronder.  

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.