Strategie voor handhaving draagt bij aan resultaat

Het Amerikaanse bedrijf Backcountry.com sommeert geregeld ondernemingen te stoppen met het gebruik van de term ‘backcountry’ omdat dit inbreuk zou maken op haar merknaam. De meest recente sommatie bracht echter een tegenactie op gang die tot een verrassend resultaat leidde. Theo Visser belicht de kwestie en pleit voor een doordachte handhavingsstrategie.

Backcountry.com

Backcountry.comBackcountry.com is een website waarop outdoorspullen worden verkocht met een focus op wintersportartikelen. Het in 1996 opgerichte bedrijf is gevestigd in Park City in Utah, de Verenigde Staten. Het bedrijf beschikt over merkregistraties voor zowel woord- als woord/beeldmerken voor sportartikelen, kleding en retailservices. De afgelopen jaren heeft backcountry.com vele bedrijven die de term ‘backcountry’ als merk voerden, of ‘backcountry’ in combinatie met een andere term gebruiken, aangepakt.

Tegengeluid

Onlangs werd het bedrijf Marquette Backcountry Ski uit Michigan door backcountry.com voor de rechter gedaagd wegens merkinbreuk. Waar backcountry.com echter niet op gerekend had, is dat via Twitter, Instagram en Reddit een actie op gang kwam die resulteerde in de Facebookpagina ‘boycottbackcountry.com’ die al snel meer dan 25.000 volgers telde. De woede van veel mensen richtte zich tegen de intimidatie van Backcountry.com tegen kleine ondernemers zoals Backcountry Nico Coffee, Backcountry Denim en Backcountry Pursuit. Marquette Backcountry Ski kreeg ook steun; er werd zelfs een crowdfundingsite opgezet om geld in te zamelen om de rechtszaak te kunnen bekostigen - voor kleinere ondernemers kan het voeren van verweer in dit soort zaken niet alleen tijdrovend, maar ook kostbaar zijn.

Berouw

De directie van Backcountry.com trok zich de actie aan en besloot de procedure tegen Marquette Backcountry Ski te staken. CEO Jonathan Nielsen bood zijn verontschuldigingen aan en stelde te hebben geleerd van de gang van zaken en beloofde het voortaan anders te zullen doen. Hij nodigde Marquette Backcountry Ski uit om haar producten via de website van backcountry.com te verkopen. Bovendien gaat het bedrijf een aantal non-profitorganisaties in Michigan, waarmee Marquette een relatie heeft, steunen. Het belangrijkste vindt Nielsen dat hij de vertrouwensbreuk met de consument wil herstellen.

Nielsen liet weten ook de tientallen nog lopende zaken stuk voor stuk te gaan bekijken. Of dat ook betekent dat zaken worden ingetrokken en de kosten die die bedrijven hebben moeten maken om zich te verdedigen worden vergoed, is niet bekend.

Deze zaak toont aan dat lukraak procederen niet altijd de gewenste oplossing biedt. Vaak kan op een andere manier dan procederen - door het maken van afspraken met de wederpartij - een betere uitkomst worden bereikt. Een doordachte strategie voor het handhaven van uw rechten is van groot belang. Onze consultants adviseren u graag over een bij u passende strategie.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.