Unitair octrooi naar verwachting medio 2022 van kracht

Door Robert Balsters,

Het Duitse constitutionele Hof heeft de weg vrijgemaakt voor Duitsland om eindelijk de Overeenkomst betreffende een gemeenschappelijk octrooigerecht (UPCA, de afkorting voor Unitary Patent Convention Agreements) ten uitvoer te brengen. Hierdoor kunnen het unitair octrooi en het centrale rechtssysteem vanaf medio 2022 in werking treden, aldus Robert Balsters.

Eerder dit jaar verwierp het Duitse constitutionele Hof twee verzoeken om een prejudiciële beslissing omtrent de Duitse goedkeuringswet betreffende de UPCA. Dit maakte de weg vrij voor Duitsland om het Protocol inzake de voorlopige toepassing van de UPCA te ratificeren, waarin is bepaald dat de institutionele, organisatorische en financiële onderdelen van de Overeenkomst in werking kunnen treden voordat de UPCA in haar geheel in werking treedt. Aangezien de Duitse bondspresident de bekrachtigingswet op 7 augustus 2021 heeft ondertekend en deze op 12 augustus 2021 is afgekondigd, zal de bekrachtiging naar verwachting op korte termijn plaatsvinden.

Voordat het protocol in werking kan treden, moet het ook door twee andere lidstaten worden geratificeerd. Deze ratificaties worden dit najaar verwacht en zullen het startsein geven voor de laatste praktische voorbereidingen voor de oprichting van het gemeenschappelijk octrooigerecht (zoals bijvoorbeeld de werving van rechters). Dit zal naar verwachting ongeveer acht maanden in beslag nemen.

Ervan uitgaande dat de betrokken partijen zich aan dit tijdschema kunnen houden, zou dit betekenen dat de gemeenschappelijke octrooirechtbanken al medio 2022 open kunnen zijn - en het unitair octrooi dan dus beschikbaar komt voor gebruikers van het Europese octrooistelsel. Hoewel de weg naar de invoering verre van gemakkelijk is geweest, is het nu misschien eindelijk tijd om u voor te bereiden op de komst van het unitair octrooisysteem.

Lees onze (Engelstalige) FAQs voor meer informatie over het unitair octrooi.

Voor advies op maat kunt u contact opnemen met onze octrooispecialisten.

Robert Balsters werkt als patent attorney bij het Novagraafkantoor in Genève.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.