Vernieuwde editie van de Nice-classificatie

2023 written in the sand on the beach

Als merkhouder weet je waarschijnlijk dat jouw merk is ingeschreven voor bepaalde klassen van waren en/of diensten. Bij het verrichten van depot dient aangegeven te worden voor welke waren en diensten bescherming wordt verlangd. Alle waren en diensten zijn ingediend in een internationaal erkende classificatie van waren en diensten bestaande uit 34 warenklassen en 11 dienstenklassen. De indeling in klassen maakt het met name mogelijk om voorafgaand onderzoek uit te voeren naar de beschikbaarheid van een merk.  

Internationale merkregistraties: Met de tijd meegaan

Sinds het arrest 'IP translator' van het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) uit 2012 geldt de verplichting om waren en diensten voldoende duidelijk te omschrijven. Zo is de term “machines” in klasse 7 niet duidelijk genoeg, maar “machines voor landbouwkundige doeleinden” wel.

Door de voortgang in de samenleving is er behoefte om de classificatie aan te passen, zodat ook producten die eerder niet bestonden of minder populair waren, nu wel specifiek benoemd kunnen worden bij de merkaanvragen. Denk bijvoorbeeld aan smartwatches.

Nieuwe editie

Onlangs heeft de World Intellectual Property Organisation (WIPO) laten weten dat per 1 januari 2023, er een nieuwe editie van die classificatie beschikbaar komt.  Bij  merkaanvragen op of na 1 januari 2023 dient  aan de hand van deze nieuwe classificatie een waren en dienstenlijst te worden gespecificeerd.  

Voor bestaande merkregistraties is er in beginsel geen reden om aanpassingen te verrichten, zolang de  waren en diensten maar conform het ‘IP translator’-arrest en dus voldoende duidelijk omschreven zijn.  De nieuwe editie van de Nice-classificaties kan daarbij behulpzaam zijn.

Nederlandse termen

Aangezien er nog geen Nederlandse vertaling van de nieuwste editie is verwijzen we je graag naar ons Engelstalige artikel over de wijzigingen. In dit artikel belichten wij enkele wijzigingen uit de nieuwe lijst.

Het is verstandig om geregeld na te gaan of de waren- en dienstenomschrijving van jouw merkregistraties jouw belangen dekken. Samen met jouw consultant kan je de waren- en dienstenomschrijvingen nalopen en waar nodig aanpassingen verrichten.

Volha Parfenchyk en Noa Rubingh werken bij de afdeling Knowledge Management, te Amsterdam.  

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.