Merkregistratie

Het registreren van een merk is noodzakelijk voor merkbescherming. Met een merkregistratie krijg je het exclusieve recht om een merk te gebruiken. Het registeren van jouw merk is tevens een eerste belangrijke stap naar volledige merkbescherming. Het geeft belangrijke handvatten om op te treden tegen derden die jouw merk, bijvoorbeeld jouw bedrijfsnaam of merknaam voor een product, willen gebruiken. Ook tegen vergelijkbare merken die tot verwarring kunnen leiden, ben je beschermd. Kortom, het vastleggen van jouw merk geeft een unieke positie in de markt én een optimale merkbescherming.

Verschillende merkregistratie routes

Er zijn diverse ‘routes’ die je kunt volgen voor jouw merkregistratie.

Nationaal

Wens je als merkhouder de bescherming in één specifiek land, bijvoorbeeld alleen Duitsland, dan is het mogelijk om uitsluitend voor dat ene land een merkregistratie aan te vragen. De registratieprocedure is relatief snel afgewikkeld.  De keerzijde is dat de beschermingsomvang van het merk ook beperkt is tot enkel het land waarvoor een nationale registratie is verricht. Kort samengevat:

 • Kan sneller zijn ten opzichte van internationale routes;
 • Merkbescherming is beperkt tot enkel het land of de landen waarvoor je de merkregistratie aanvraagt.

Benelux

De Benelux geldt in merkenrechtelijke zin als één territorium.  Dit is vastgelegd in het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom. De voordelen van een Benelux merkregistratie:

 • Geschikt voor ondernemers die actief zijn in de Benelux-landen;
 • Geschikt als basis om uit te breiden naar andere landen via een internationale registratie.

EU / Uniemerk

Sinds 1996 bestaat het European Union trademark (EUTM of Uniemerk). Door middel van dit systeem kunt u met één merkregistratie een merkrecht verkrijgen voor alle landen die aangesloten zijn bij de Europese Unie. Deze registratie route is zeer geschikt voor ondernemers die actief zijn in een aantal EU-landen.

 • Relatief goedkope route om bescherming te verkrijgen voor alle EU-landen;
 • Slechts één aanvraag nodig bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Internationaal

Ten slotte is er nog de internationale route om jouw merk te registreren. De internationale registraties (IR-systeem) worden ingediend bij het internationale bureau (WIPO) in Genève. Momenteel zijn er meer dan190 lidstaten aangesloten bij het IR-systeem, waaronder de gehele Europese Unie. De internationale route staat bekend om de volgende kenmerken:

 • Een basisregistratie of aanvraag in het land van oorsprong is een voorwaarde;
 • Eén centrale aanvraag bij het internationale bureau;
 • Je kunt kiezen voor welke van de aangesloten landen je jouw merk wilt registreren;
 • Acceptatieprocedure  per land volgens de nationale routes;
 • Je verkrijgt een bundel nationale registraties onder hetzelfde IR-nummer;
 • Bescherming per land is gelijk aan die van een nationale registratie;
 • Mogelijkheid om de IR in de toekomst uit te breiden ;

Het grote voordeel van het IR-systeem is dat het een relatief goedkope route is om voor een groot aantal landen jouw merk te registreren.

Is mijn merk beschikbaar?

Het is aan te raden vooraf een merkonderzoek uit te (laten) voeren. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag of het merk al bestaat en of je jouw merk ongestoord kunt gebruiken.

In welke gebieden wordt het bescherm?

Bij de registratie van het merk is het ook belangrijk dat je goed nadenkt voor welke gebieden je merkbescherming wenst. Het is in elk geval van belang om in alle landen waar je produceert en/of producten en diensten aanbiedt, jouw merk als onderdeel van jouw Intellectueel Eigendom te registreren.

Wat moet ik registeren?

Bij merkregistratie is het tevens belangrijk om goed na te denken over de wijze van registratie. Immers, alleen voor datgene wat ingeschreven is, kan bescherming worden ingeroepen. De registratie bepaalt hiermee de beschermingsomvang van het merk. Het is niet alleen voldoende om vast te leggen voor welke landen je een merkregistratie wilt, maar ook dien je na te denken voor welke producten of diensten je jouw merk (mogelijk) gaat gebruiken.

Een goede productomschrijving

Bij het verrichten van een depot dient te worden aangegeven voor welke waren en/of diensten bescherming wordt verlangd. Dit gebeurt aan de hand van de 'Internationale Classificatie van Nice', een lijst waarin de producten en diensten zijn omschreven. De lijst kent in totaal 45 klassen, 34 voor producten en 11 voor diensten. De klassenomschrijvingen dienen zo volledig en duidelijk mogelijk te zijn. Uiteraard stelt Novagraaf op basis van uw input een zorgvuldige omschrijving op.

Een merkregistratie biedt bescherming tegen het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens die gebruikt worden voor soortgelijke producten of diensten. Hierdoor kunnen identieke merken in sommige gevallen wél naast elkaar bestaan. Een goed voorbeeld hiervan is het merk Dove. Enerzijds bekend als merk  van Unilever op het gebied van persoonlijke verzorging en anderzijds  als merk van Mars voor chocolade.

Het kiezen van de juiste klassen(omschrijving) lijkt eenvoudig, maar is ook foutgevoelig. Na het indienen van depot kunnen geen producten of diensten worden toegevoegd aan een bestaande registratie.

Onze dienstverlening bij een merkaanvraag

Onze dienstverlening en bijbehorende kosten zien toe op een periode van tien jaar en omvatten onder meer:

 • Het opstellen van de voor de merkaanvraag benodigde documenten
 • Het opstellen en doornemen van de juiste classificatie van waren en diensten
 • Betaling van de voor depot verschuldigde taksen
 • Het afwikkelen van de aanvraagprocedure
 • Zo nodig het corresponderen met de merkenautoriteiten over classificatie of verduidelijken van aanvraaggegevens
 • Het controleren en toezenden van het inschrijvingsbewijs
 • Opname van het merk in onze vernieuwingsagenda zodat u tijdig over de maatregelen om de registratie te vernieuwen wordt geïnformeerd.

Een merkregistratie vormt niet alleen de basis om op te kunnen treden tegen het ongeoorloofd gebruik van uw merk maar ook een basis om de reputatie van jouw merk te gelde te maken, de commerciële verhandelbaarheid van jouw merk.

Wil je graag meer informatie over merkinbreuk? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Merkbescherming

Met een merkonderzoek als kompas, een duidelijke omschrijving van jouw afzetgebied en de juiste classificatie, heb je een belangrijke basis gelegd voor jouw merkregistratie. Een merk ontstaat uiteraard pas door een formele inschrijving van het teken. Als een teken niet is ingeschreven, is het merk niet beschermd. Als je jouw merk niet tijdig registreert, kunnen anderen het merk gebruiken of mogelijk zelf vastleggen waarna in het ergste geval je kan worden verboden het merk nog langer te gebruiken.

Ben je benieuwd wat wij kunnen betekenen op het gebied van merknaam registratie? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Meer weten over de registratie van merken en merkbescherming?

Heb je vragen over het registeren en beschermen van jouw merk, neem dan eens contact op met één van onze consultants.

For more information, please contact us