Oppositie

Oppositie

Oppositie indienen

Wanneer uw merk of een vergelijkbaar merk wordt aangevraagd door een andere partij, kunt u bij het merkenregister oppositie indienen. Door oppositie in te stellen, maakt u bezwaar tegen de merkaanvraag van de andere partij. Voordat u oppositie indient, kunt u de andere partij ook eerst schriftelijk verzoeken middels een sommatiebrief te stoppen met het gebruik van het conflicterende merk en/of de merkaanvraag in te trekken. Wanneer geen gehoor wordt gegeven aan dit verzoek, kunt u een oppositie indienen.
Zowel bij de sommatiebrief als de oppositie kunnen onze specialisten u van dienst zijn. Wilt u bezwaar maken tegen het gebruik door een andere partij van een bepaald merk of wilt u oppositie indienen? Neem dan vooral contact met ons op.

Verdediging in oppositie

U heeft een sommatiebrief ontvangen of er is oppositie tegen uw merkaanvraag ingesteld? Dit houdt in dat een andere partij op basis van haar eerdere merk bezwaar maakt tegen uw merkaanvraag of merkgebruik. U bent dan verweerder in deze procedure.
Bij ons kunt u terecht voor advies waaronder een inschatting van uw juridische positie en de slagingskansen in deze oppositie of geschil. Ook wanneer uw situatie niet rooskleurig is, kunnen we u bijstaan om op zo’n efficiënt mogelijke wijze het conflict met de andere partij op te lossen en de kans op eventuele schade (schadevergoeding) te verkleinen.

Oppositieprocedure

Een oppositie wordt rechtsstreek ingediend bij de betreffende merkenautoriteiten (het merkenregister). Afhankelijk van het land of gebied is hier een bepaalde termijn aan verbonden, varieerden van twee weken tot drie maanden vanaf de publicatiedatum van een merkaanvraag. De oppositieprocedure is vergeleken met een rechtszaak een relatief voordelige procedure om bezwaar te maken tegen de registratie van een nieuw, vergelijkbaar merk. Van belang hierbij is vaak wel dat het om dezelfde of vergelijkbare producten (goederen of diensten) gaat. Via een oppositie is een gang naar een rechter (rechtszaak) niet nodig.

Werkzaamheden oppositie

De volgende werkzaamheden maken deel uit van een oppositie:

  • Bij het indienen van oppositie dienen taksen (kosten) te worden betaald aan de instantie (het merkenregister).
  • De juiste gegevens moeten worden aangegeven in de in te dienen stukken
  • De juiste rechtsgrond moet worden bepaald
  • Aangegeven dient te worden tegen welke waren en diensten van de merkaanvraag de oppositie zich richt.
  • De juiste argumenten moeten worden geformuleerd mede op grond van wet en regelgeving en op grond van eerdere beslissingen in vergelijkbare gevallen.

Om de juiste argumenten naar voren te brengen is het van belang de actuele stand van rechtspraak en beslissingen in eerdere oppositiezaken continu te volgen. Dit vereist permanente studie en het bijhouden van een bibliotheek waarin de beslissingen zijn gerangschikt. In gevallen dat bewijs van gebruik dient te worden overlegd zal het aangereikte bewijs moeten worden beoordeeld, geselecteerd op relevantie en voorzien van uitleg worden ingediend. Voor opposities tegen een EU aanvrage geldt dat de gehele procedure dient te worden gevoerd in één van de officiële talen te weten Engels, Frans, Duits, Spaans of Italiaans.

Noodzaak van merkbewaking

Jongere merkaanvragen die tot verwarring kunnen leiden met uw merk, worden vaak ontdekt via onze merkbewakingsdienst. Indien u een abonnement heeft op merkbewaking zijn onze specialisten snel op de hoogte van een inbreukmakende merkaanvraag en kunnen u dan ook snel adviseren en de nodige maatregelen treffen.

Doorhalingsprocedure

Wanneer de hierboven genoemde termijn van oppositie is verstreken, zijn er nog steeds mogelijkheden om bezwaar te maken tegen een merkregistratie of merkgebruik van een andere partij. Zo kunnen onze specialisten namens u een doorhalingsprocedure starten bij het betreffende merkenregister. Hierin wordt om de vernietiging van een bestaande merkregistratie verzocht. Ook kan een gang naar de rechter (rechtszaak) worden overwogen.

Wil je jouw merknaam laten registreren? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Heeft u een vraag over het instellen van een oppositie of een doorhaling? Neem dan vooral contact met ons op.

 

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.