Validatie van Europese Octrooien

Voor aanwezigheid in heel Europa moeten Europese Octrooien worden gevalideerd in alle landen die het Europees Octrooiverdrag (EOV) hebben ondertekend. Novagraaf biedt een volledig EO-validatieproces (EP validation proces) in alle verdragsstaten en in de landen met een extensie-overeenkomst, waarbij zij bedrijven en advocatenkantoren bijstaat bij de aansturing van de administratieve taken in verband met het halen van de validatiedeadlines en het voldoen aan de vertalingsvereisten.

Voor bedrijven is het EO-systeem een belangrijke structuur waarmee uitvindingen in Europa worden beschermd en geëxploiteerd. Om hen te helpen de maximale voordelen uit het systeem te halen, tegen zo laag mogelijke kosten en zo min mogelijk administratieve rompslomp, biedt Novagraaf een aantal diensten aan die zijn toegespitst op EO-validatie en het bijbehorende portefeuillebeheer.

Vraag een offerte aan

Voor een kostenraming geeft u ons het nummer van het Europese Octrooi met vermelding van de landen waarvoor validatie wordt gevraagd. Alle ramingen zijn 30 dagen geldig.

Wat houdt EO-validatie in?

In tegenstelling tot Uniemerken (EUTM's), waarmee merken na registratie in de hele Europese Unie beschermd zijn, levert een Europees Octrooi (EO) na verlening ervan niet automatisch in heel Europa bescherming op. In plaats daarvan wordt een EO-aanmelding eerst ingediend bij het Europees Octrooibureau (EOB). Zodra dit verleend is, wordt het gevalideerd in een of meer van de 44 staten (38 lidstaten, 2 extensie-staten, 4 validatie-staten) die bij het Europees Octrooiverdrag zijn aangesloten (download onze brochure voor de volledige lijst), en de extensie-landen waarin validatie ook geldt via het EO-validatieproces.

Kernvereisten: vertaling

Voor het proces gelden een aantal belangrijke vereisten en deadlines. In het bijzonder geldt dat bedrijven die hun rechten op grond van een Europees Octrooi willen valideren dat binnen drie maanden na de aanvankelijke verlening moeten doen, en zich, afhankelijk van het land, aan bepaalde vertaalvereisten moeten voldoen. Het Protocol van Londen (PL) stelt een vereenvoudiging voorop van de vertalingsvereisten m.b.t. de validatie van Europese octrooien. De lidstaten die het Protocol ratificeren verbinden zich ertoe om in bepaalde gevallen geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een vertaling van het Europees octrooi te eisen als voorwaarde voor validatie:

  • Groep 1 – geen vertaalvereisten

Verdragsstaten van het PL die een officiële taal delen met de talen van het Europees Octrooibureau (Engels, Frans of Duits) hoeven het EO niet te laten vertalen in hun officiële landstaal. Dit geldt voor: België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Monaco, Zwitserland/Liechtenstein en het Verenigd Koninkrijk.

  • Groep 2 – alleen vertaling van de conclusies (claims)

Voor alle andere PL verdragsstaten geldt dat de claims in hun officiële landstaal vertaald moeten worden in het kader van het validatieproces. Sommige landen verlangen ook nog een beschrijving in het Engels.

  • Groep 3 – volledige vertaling vereist

Voor landen die het PL-verdrag niet hebben ondertekend blijft een volledige vertaling van het octrooi in hun officiële landstaal nodig.

Hoe kunnen wij helpen?

Dankzij het feit dat Novagraaf in heel Europa aanwezig is, kunnen onze mensen toegewijde ondersteuning bieden aan klanten die hun IE-rechten in de regio willen beschermen en handhaven. Wij bieden een volledig EO-validatieproces in alle 44 verdragsstaten, en helpen onze klanten ook met de aansturing van de administratieve taken in verband met het halen van de validatiedeadlines en het voldoen aan de vertalingsvereisten. Onze diensten omvatten:

  • Aansturing bij formaliteiten

Our experts take care of the validation requirements in every country you choose to designate. This includes liaising directly with the relevant national patent office on your behalf (via our network of local agents, where necessary). In addition, we offer a bulk processing service for the full EP validation process, so that you receive one detailed report for each patent asset and a single invoice.

  • Aansturing bij vertalingen

Bedrijven die hun octrooien willen laten valideren in landen waarvoor de claims of het volledige octrooi vertaald moet worden, hebben toegang nodig tot gespecialiseerde vertalers met grondige kennis van de sector en het vakgebied, zodat zij de octrooien in hun technische veld kunnen vertalen. Onze vertaaldienst koppelt u aan de juiste vertaler die past bij uw sector en specifieke behoeften. Om er zeker van te zijn dat de vertaling van de hoogste kwaliteit is, voert ons team interne octrooideskundigen een tweede controle uit. Daarbij zorgen zij ervoor dat de vertaling een getrouwe weergave van het origineel is, én voldoet aan de vereisten van de aangewezen landen.

Voor meer informatie over onze diensten kunt u onderstaande omschrijving daarvan downloaden.

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.