5 manieren om uw internationale merkenportefeuille toekomstbestendig te maken

Bedrijven en hun merkenafdelingen moeten tegenwoordig snel reageren op nieuwe wereldwijde en digitale uitdagingen, om hun merk voor de toekomst veilig te stellen.

De laatste jaren is  het beschermen en handhaven van internationale merkenportefeuilles steeds complexer geworden. Niet alleen is  het aantal merkaanvragen toegenomen, maar ook de risico's waarmee merkeigenaren zowel off- als online worden geconfronteerd. Bovendien dienen merkhouders hun waardevolle handelsmerkactiva proactief te beheren met minder middelen en kleinere budgetten.

In een reeks recente webinars, georganiseerd door Questel, bespraken we de uitdagingen en kansen waarmee merkhouders momenteel worden geconfronteerd. Jonathon Tully, Senior IP Legal Counsel bij GrandVision en Alessandro Zito, IP Manager bij Luxottica gaven hun visie  op verschillende manieren om internationale merkenportefeuilles effectief te beheren in het licht van de huidige en opkomende nieuwe uitdagingen in de wereld. Wij vatten hier de belangrijkste  punten samen.

Van online merkbescherming tot portefeuille rationalisatie

Merkafdelingen hebben doorgaans  goede kennis om hun merkbeheerstrategieën en -processen aan te passen aan nieuwe bedreigingen en kansen. Maar recente uitdagingen, van COVID-19 tot de groei van de digitale wereld, leggen meer druk op IE-professionals dan ooit tevoren. Hier zijn vijf belangrijke manieren om die uitdagingen aan te gaan:

1. Investeer in online merkbescherming
 

De online dreiging is continue aanwezig en lijkt niet af te nemen nu met de niet-vervangbare of unieke jeton) tokens (NFT's) en de metaverse  het nieuwe Wilde Westen voor merkhouders lijkt te ontstaan  De toenemende impact van de digitale wereld heeft merkhouders er al toe gedwongen hun merkbeschermingsstrategieën opnieuw te evalueren. Wij verwachten dat de aandacht voor en de investeringen in merkbescherming in de toekomst zullen blijven toenemen zeker naarmate bedrijven zich een weg trachten te banen door nieuwe digitale omgevingen. Merkrechten zullen een sleutelrol blijven spelen bij de handhaving, terwijl bedrijven ook een beroep moeten doen op zowel het auteursrecht als andere  IE-rechten om hun merkactiva te handhaven. (Meer informatie over merkbescherming)

2. Consolideer uw merkenportefeuille

Het spreekt vanzelf dat een ongeorganiseerde portefeuille duurder en tijdrovender is om te onderhouden.  Weet u dat hetzelfde geldt voor portefeuilles die door meerdere aanbieders worden beheerd? Door uw IE portefeuille te centraliseren kunt u een geharmoniseerde aanpak creëren op basis van een grotere kennis en bewustzijn van uw portefeuille, budgettering en prognoses gemakkelijker maken en de totale tijd voor portefeuillebeheer verminderen. Een geconsolideerde portefeuille zal u ook helpen een doeltreffender en eenvormige  strategie voor de registratie en bescherming van handelsmerken uit te stippelen. Even belangrijk is dat u zo het budget kunt vrijmaken dat u nodig hebt om prioriteit te geven aan nieuwe digitale bedreigingen en kansen, zoals die van NFT's en de metaverse.

3. Bereid u voor op een digitale toekomst
 

Door uw portefeuille te rationaliseren en te consolideren zult u niet alleen in een betere positie verkeren om uw merk te beschermen, maar ook om de kansen te benutten die de digitale wereld biedt. Bedrijven onderzoeken nu al de verschillende voordelen op het gebied van marketing en klantenervaring (bv. de McRib NFT's van McDonald's), maar ook de mogelijkheden om met intellectueel eigendom geld te verdienen en nieuwe voorzieningen tegen namaak te introduceren (bv. het CryptoKicks-octrooi van Nike). Door nu te anticiperen en betrokken te raken, kunt u er ook voor zorgen dat u in de toekomst beschermd bent door merkregistraties uit te breiden tot de virtuele sfeer (klassen 9-35 en 41-42). Voorbeelden hiervan zijn de Amerikaanse aanvragen van Ralph Lauren ter bescherming van winkeldiensten met virtuele kleding en accessoires voor gebruik in online virtuele werelden (35) en online, niet-downloadbare virtuele kleding en accessoires voor gebruik in virtuele omgevingen (41). Ook Nike heeft in november 2021 bij het Europese merkenbureau EUIPO en het Amerikaanse merkenbureau USPTO een aanvraag ingediend om zijn merk te beschermen voor soortgelijke zaken, waaronder "downloadbare virtuele goederen, namelijk computerprogramma's, met schoeisel, kleding en accessoires" en "voor gebruik in online virtuele werelden" (9).

4. Zorg voor de juiste technologie voor IE-beheer - en voor ondersteuning
 

De hulpmiddelen en diensten voor IE-beheer die u gebruikt, moeten ook inspelen op de evoluerende behoeften van uw bedrijf, onder meer door ervoor te zorgen dat u vandaag het juiste advies krijgt om uw IE en uw bedrijf op de toekomst voor te bereiden. Een evenwicht vinden tussen kosten en kwaliteit is altijd al een uitdaging geweest voor IE-afdelingen, maar consolidatie en rationalisatie kunnen ook een oplossing bieden. Door een centraal knooppunt voor merken op te zetten waar al uw gegevens op één plaats worden opgeslagen, krijgt u het overzicht en de gegevens die u nodig hebt om de besluitvorming te onderbouwen. Even belangrijk is dat het de mogelijkheid biedt om de kosten onder controle te houden en de beheerskosten te volgen zodat u een duidelijke, transparante en voorspelbare begroting kunt opstellen.

5. Elimineer inefficiënties in het beheer van handelsmerken

 

Het is raadzaam een portefeuille-audit of een gegevensverificatieproject uit te laten voeren om eventuele lacunes  in uw huidige portefeuille op te sporen, idealiter als onderdeel van uw ruimere consolidatieproject (zie punt 2). Op die manier kunt u er zeker van zijn dat de gegevens in uw IE-beheersysteem nauwkeurig en up-to-date zijn en u kunt ze gebruiken om doeltreffend beslissingen te nemen over merkregistraties en -vernieuwingen.

Om zo efficiënt mogelijk te zijn, moet uw IE-dekking afgestemd zijn op de middellangetermijnstrategie van uw bedrijf en minstens uw kernproducten of -diensten weerspiegelen en ondersteunen. U kunt ook de administratie voor het beheer van facturen en correspondentie van wereldwijde agenten aanzienlijk stroomlijnen door een leverancier zoals Novagraaf te kiezen die gecentraliseerde facturerings-, factuurcontrole- en kostenbeheersdiensten aanbiedt.

Bekijk de besprekingen in hun geheel voor meer inzicht en advies. Kies tussen Sessie 1 (Jonathon Tully, Senior IP Legal Counsel bij GrandVision biedt het bedrijfsperspectief) en Sessie 2 (met het bedrijfsperspectief van Alessandro Zito, IP Manager bij Luxottica).

Ben je benieuwd wat wij kunnen betekenen op het gebied van merknaam registratie? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Voor advies op maat over het voorbereiden van uw merkenportefeuille voor een wereldwijde en digitale markt, neem hieronder dan gerust contact met ons op.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.