‘All I want for Christmas’ van Mariah Carey maakt inbreuk.. of toch niet?

Door Michaël Sumer,

Kerst valt vroeg dit jaar voor zangeres Mariah Carey, maar helaas voor haar in negatieve zin. Onlangs is zij voor de rechter gesleept omdat haar bekende kerstnummer ‘All I want for Christmas’ inbreuk zou maken op de auteursrechten van Andy Stone. Stone eist 20 miljoen dollar (ca. 18,5 miljoen Euro) van Mariah Carey en platenmaatschappij Sony, maar is Stone’s claim wel terecht? Michaël Sumer licht deze kwestie toe.

Achtergrond van de zaak

Mariah Carey bracht het nummer ‘All I want for Christmas’ uit in 1994. Het nummer werd een wereldwijd succes en wordt vandaag de dag tijdens de kerstperiodes nog steeds volop gedraaid. Andy Stone, ook wel bekend onder de artiestennaam Vince Vance, claimt al in 1989 een countrynummer te hebben geschreven genaamd ‘All I want for Christmas is you’. De twee nummers hebben een compleet andere songtekst en klinken daarnaast volledig anders. Volgens Stone heeft hij echter nooit toestemming gegeven om dezelfde titel te gebruiken. Mariah Carey maakt zich volgens Stone daarom schuldig aan auteursrechtinbreuk.

Wanneer valt het onder auteursrecht

Wanneer iemand een werk – bijvoorbeeld muziek of kunst – creëert, krijgt hij op grond van de Auteurswet automatisch een exclusief recht om dat werk te publiceren en/of te kopiëren. Voorwaarde voor het verkrijgen van een auteursrecht, is dat het werk een eigen intellectuele schepping is van de maker, oftewel: de maker moet originaliteit en zijn eigen stempel op het werk hebben aangebracht. Een idee of een stijl komt niet voor auteursrecht in aanmerking, maar ook op titels kan er daardoor meestal geen auteursrecht rusten. In Nederland vervalt het auteursrecht 70 jaar na de dood van de maker.

Problemen met de claim

Stone’s claim stuit echter op wat problemen. Het Amerikaanse auteursrecht bepaalt namelijk dat er geen auteursrecht kan worden verkregen op een titel. De enige tekst die in beide nummers terugkomt is ‘all I want for Christmas is you’, maar een dergelijke tekst is niet origineel en dus niet beschermd via het auteursrecht. Daar komt bij dat Stone maar liefst 27 jaar heeft gewacht met een rechtszaak.

Verjaringstermijn van 20 jaar

Verjaring houdt in dat men na verloop van tijd geen vordering meer bij de rechter kan afdwingen. Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de algemene verjaringstermijn 20 jaar is. Dat betekent dat men binnen 20 jaar na een feitelijke inbreuk door een rechthebbende voor de rechter kan worden gedaagd. De verjaringstermijn van een vordering tot schadevergoeding is echter veel korter, namelijk vijf jaar vanaf het moment dat de rechthebbende de inbreuk heeft gesignaleerd  Als een rechthebbende dus op de hoogte is van een inbreuk, dan hij dus vijf jaar de tijd om een rechtszaak te starten en schadevergoeding te vorderen.

Amerikaanse wetgeving bepaalt dat een civiele actie binnen drie jaar na het ontstaan van een vordering moet zijn ingesteld. Het nummer van Mariah Carey wordt tegenwoordig nog steeds gedraaid, waardoor Stone een argument heeft dat de vermeende inbreuk nog steeds gaande is. Stone’s vordering zal hierdoor naar Amerikaans recht mogelijk niet verjaard zijn, maar het beperkt hem wel in zijn claim tot schadevergoeding tot slechts drie jaar.

Mogelijke uitkomst

Waarom Stone zolang heeft gewacht met een rechtszaak is niet duidelijk. Mariah Carey’s advocaten zullen mogelijk beargumenteren dat er geen rechtvaardiging is voor het indienen van een claim 27 jaar nadat Mariah Carey haar nummer heeft uitgebracht. Gezien het feit dat verder de titel en de regel uit de songtekst ‘all I want for Christmas is you’ niet via het auteursrecht kan worden beschermd, is de verwachting dat de vorderingen van Stone zullen worden afgewezen.

Wil je meer informatie over auteursrecht? Neem dan contact op met een van onze specialisten of via de button hier beneden

Michaël Sumer werkt als IE-Consultant bij Novagraaf in Amsterdam

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.