Bescherming van merken: Acht redenen waarom je vroeg moet beginnen

Door Laura Morrish,

In de haast om een nieuwe zaak, product of dienst te lanceren, verzuimen bedrijven vaak om na te denken over merkbescherming voor belangrijke elementen van hun branding. Laura Morrish deelt acht redenen om vroeg in het proces van merkcreatie met merkbescherming  te beginnen.

Het juiste moment kiezen om een merk te deponeren  kan lastig zijn voor merkeigenaars. Registreer je te vroeg, dan kun je botsen  met de voorschriften voor het gebruik van merken; registreer je te laat, dan kun je je waardevolle merk zelfs verliezen . Ook al kies je ervoor te wachten met het indienen van je merkaanvraag, dat betekent niet dat je moet wachten met het overwegen van merkbescherming. 

Zodra jij, of je creatieven, op het idee voor een merknaam of logo komen, moet onderzoek naar merken worden gedaan om na te gaan of dat merk  beschikbaar is voor gebruik en registratie voor de betrokken waren of diensten. Onderzoek  geeft een duidelijk beeld  of het merk dat je gekozen hebt door derden zou kunnen worden aangevochten. Misschien wil je in dit vroege stadium ook merken- of modelbescherming overwegen voor verwante merkelementen (zoals logo's, verpakkingen, slogans...).

Bescherming van merken: Redenen om je merk direct  te registreren

 Het is verstandig om je merk(en) aan te vragen zodra je begint met de voorbereidingen voor de lancering van je product of bedrijf. Hier zijn onze acht redenen waarom:

1. Het maakt het gemakkelijker om tegen copycats op te treden

Een merkregistratie is voorwaarde om op te kunnen treden tegen derden die een overeenstemmend merk gaan gebruiken.  Dat komt omdat er een duidelijke datum is vanaf wanneer de bescherming begon en de reikwijdte van de bescherming volgt uit de waren en dienstenlijst.

2. Het beperkt het risico tot een minimum

Hoewel de resultaten van een  merkonderzoek erop kunnen wijzen dat het risico om je gekozen merk te gebruiken en te registreren gering is, kan deze situatie snel veranderen omdat er voortdurend aanvragen worden ingediend. In de  periode tussen het zoeken en het deponeren, is het mogelijk dat een derde een aanvraag indient voor een overeenstemmend merk  waren of diensten, waardoor het gebruik en de registratie van je merk geblokkeerd zouden worden. 

3. Het kan je geld besparen

Soms kunnen merkregistraties niet succesvol zijn omdat derden bezwaar maken. Als een oppositie succes heeft, wordt de inschrijving van je merk geweigerd.  Als je nog maar in het beginstadium van de voorbereiding van je product of dienst bent, zullen de kosten voor een rebranding waarschijnlijk aanzienlijk lager zijn dan wanneer je verder in de voorbereiding bent of het merk al langer gebruikt.  Je vermindert ook het risico op inbreuk als deze problemen aan het licht komen voordat je merk in gebruik is.

4. Het voegt waarde toe aan je bedrijf

Met immateriële activa, zoals merkregistraties, wordt rekening gehouden bij de waardering van een bedrijf. Als je van plan bent je bedrijf te verkopen, over te dragen of financiering te krijgen, kan de waarde van de activa een belangrijke rol spelen

5. Het geeft je de 'takedown' macht

Het bezit van een geregistreerd merk geeft je ook toegang tot  bescherming tegen inbreuk op online marktplaatsen en sociale media sites, zoals Facebook en Instagram. Op deze platforms biedt een geregistreerd merk grond voor het aanvragen van 'takedowns' en is het een vereiste voor toegang tot Amazons Online Brand Registry.

6. Het stelt je in staat internationaal uit te breiden

Als je je aanvraag eenmaal in je land of regio hebt ingediend, kunnen latere aanvragen die je in andere rechtsgebieden voor hetzelfde merk indient, van dezelfde beschermingsdatum profiteren. In de meeste landen is het mogelijk om binnen zes maanden na het verrichten van de basisregistratie de datum van de basisregistratie als voorrangsdatum in te roepen. Je krijgt dan eigenlijk met terugwerkende kracht rechten in de landen waarnaar je de rechten uitbreidt.

7. Het geeft je voorrang op latere aanvragers

Door je eerste aanvraag in te dienen voordat je je product of dienst lanceert, minimaliseer je het risico dat een derde preventief aanvragen indient voor jouw merk of gelijksoortige merken. Zulke aanvragen zouden hen voorrang geven op jouw recht om de naam te gebruiken, waardoor ze kunnen meeliften op jouw toekomstige succes en/of jouw gebruik en registratie van het merk in binnen- en buitenland kunnen blokkeren.

8. Het stelt je in staat anderen te beletten je merk te registreren

Als je daarentegen je product of dienst lanceert en het is een succes, maar je hebt nog geen merkbescherming gekregen, dan kan het gebeuren dat derden het merk  deponeren waarna je een procedure moet voeren gebaseerd op kwader trouw om je merk terug te krijgen.  Dit kan tot gevolg hebben dat je te veel moet betalen om rechten voor je merk te kopen.

Merkregistraties helpen om je merk online te beschermen

In ons digitale tijdperk bereiken producten veel sneller dan ooit tevoren een wereldwijd publiek. Dit heeft niet alleen de waarde van merken  verhoogd, maar stelt bedrijven ook bloot aan potentiële bedreigingen in de vorm van na-apers, vervalsers en merknaam 'krakers'. In het licht van deze bedreigingen is het nog belangrijker dat de juiste bescherming van merken zo vroeg mogelijk in de ontwikkeling van een merk geregeld  is, en zeker vóór het product of de dienst waarvoor ze gebruikt zullen worden op de markt komt.

Om de beste praktijken bij de keuze van merken te ontdekken, download je onze handige flyer "7 stappen om een sterk merk te creëren".

Laura Morrish is Trademark Attorney bij Novagraaf in de UK.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.