De bescherming van multimediamerken: ook iets voor u?

Op 1 maart jongstleden is het gewijzigde Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) in werking getreden, waardoor het Benelux merkenrecht in overeenstemming is gebracht met de Uniemerkenrichtlijn. Sinds deze datum is het onder meer mogelijk om niet-conventionele merken in de Benelux als zodanig vast te leggen, zoals multimediamerken.

Een van de wijzigingen die door de implementatie van de Uniemerkenrichtlijn in de nationale wetgeving van de EU is ingevoerd, is de afschaffing van de eis tot grafische weergave van 'niet-conventionele' merken. Deze wijziging maakt de weg vrij voor de registratie en bescherming van minder traditionele merken in de Benelux - net als in andere lidstaten van de Europese Unie - zoals het registreren van geluids- en bewegingsmerken via een MP3- of MP4-bestand.

Novagraaf eerste aanvrager Benelux-multimediamerk

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom heeft bekend gemaakt dat Novagraaf de allereerste aanvrager van een dergelijk multimediamerk in de Benelux is. Op 1 maart jongstleden is de aanvraag tot registratie voor de multimediale versie van ons logo direct gepubliceerd en is de aanvraag op absolute gronden geaccepteerd.

Bekijk ons multimediamerk hier

Is een multimediamerk geschikt voor uw bedrijf?

"De afschaffing van de grafische representatie-eis is een belangrijke stap naar een moderner merkenrecht, dat bedrijven in de hele Europese Unie ruimere mogelijkheden biedt om tekens te beschermen die zij gebruiken om hun producten en diensten te onderscheiden van die van andere bedrijven", aldus Mariëlle Zwart-Hoffer, IE-Consultant bij Novagraaf. "Mijn advies aan EU-bedrijven is dan ook om met frisse blik te kijken naar alles wat je in je branding doet om te zien of je gebruik maakt van tekens om je producten of diensten te onderscheiden die vanwege de wetswijzigingen nu als merk beschermd kunnen worden terwijl dat voorheen niet mogelijk was."

Andere overwegingen

De wet vereist nog steeds dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen heeft en vereist dat het teken duidelijk en nauwkeurig wordt weergegeven, zodat anderen het teken kunnen begrijpen en identificeren. Indien de houder van plan is het Benelux-merk als basis voor een internationale aanvraag te gebruiken, moet rekening gehouden worden met het feit dat de World Intellectual Property Organization (WIPO) nog steeds een grafische voorstelling van het merk nodig heeft, aangezien elektronische bestanden momenteel niet worden geaccepteerd.

Indien u nader advies wilt over de registratie van een niet-conventioneel merk, neem dan contact op met uw Novagraaf consultant of via de button hieronder.

Laatste inzichten

Nieuws en opinie

Gremlins in conflict

Warner Bros maakt op basis van haar Gremlins-merkregistraties bezwaar tegen de aanvraag van het merk Tiny Gremlin voor een webwinkel op het gebied van interieurdecoratie, kleding en diervoeding. Theo Visser geeft een toelichting op de kwestie en de reikwijdte van het registreren van bekende persoonsnamen.

Door Theo Visser,
Gremlins in conflict

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookie policy

To provide the best possible experience for website visitors, Novagraaf uses cookies. By clicking "Accept" or continuing using the site, you agree to our privacy policy, including our cookie policy.