UK

Hot topics

Brexit-update

Volgens de oorspronkelijke planning zou op 29 maart 2019 de Brexit, oftewel de officiële uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, plaatsvinden. De EU heeft de Britten nu tot 12 april uitstel gegeven om een ander Brexit-plan te presenteren, waarmee - indien het Lagerhuis de ‘deal’ goedkeurt - de Brexit wordt uitgesteld tot 22 mei. Wij informeren u graag over de verwachte gevolgen van de Brexit voor uw merk- en/of modelregistratie(s) of -aanvragen met geldigheid voor de EU.

Brexit-update
Hot topics

Wat betekent de Brexit voor uw EU merk- en modelrechten?

Hoewel het Britse Lagerhuis het, in november 2018 gesloten, Brexit-ontwerpakkoord op 15 januari jongstleden in grote meerderheid heeft verworpen, wijzigt dit de situatie voor EU merk- en modelrechthebbenden naar verwachting niet. Dit blijkt uit communicatie van de Britse overheid waarin de implicaties voor EU merk- en modelrechten worden geschetst in het geval van een no-deal en die aldus overeenkomen met de kern van het ontwerpakkoord.

Wat betekent de Brexit voor uw EU merk- en modelrechten?

Cookie policy

To provide the best possible experience for website visitors, Novagraaf uses cookies. By clicking “Accept’ or continuing using the site, you agree to our Privacy policy, including cookie policy.