Gremlins in conflict

Warner Bros maakt op basis van haar Gremlins-merkregistraties bezwaar tegen de aanvraag van het merk Tiny Gremlin voor een webwinkel op het gebied van interieurdecoratie, kleding en diervoeding. Theo Visser geeft een toelichting op de kwestie en de reikwijdte van het registreren van bekende persoonsnamen.

Gremlins

Gremlin is een term die voor het eerst gebruikt werd door piloten van de Royal Air Force (RAF) gedurende de Tweede Wereldoorlog. Een gremlin zou een vliegtuigsaboteur zijn, een mythisch figuur met aanleg voor mechanica. De verhalen zijn bedacht om ongelukken die tijdens het vliegen plaatsvonden te verklaren.

GremlinsRoald Dahl, die zelf bij de RAF heeft gevlogen, kende de verhalen en schreef in 1942 de roman De Gremlins. Het manuscript kwam vervolgens in handen van Disney, die het wilde gebruiken voor een film. Die film kwam er echter nooit. In 1984 maakte producent Stephen Spielberg uiteindelijk voor Warner Bros de film Gremlins. De film was een groot succes en leverde honderden miljoenen dollars op.

Tiny Gremlin

Tiny GremlinTiny Gremlin werd op 1 januari 2021 als online winkel opgericht en beweegt zich voornamelijk op het gebied van interieurdecoratie. In juli 2021 heeft het bedrijf een merkaanvraag ingediend bij het Amerikaanse merkenbureau voor het merk Tiny Gremlin, zie hiernaast.

Oppositie

Tegen deze aanvraag werd door Warner Bros (WB) oppositie ingediend. In zijn oppositie stelt WB dat er verwarringsgevaar kan ontstaan tussen de merken. Daarnaast wordt gesteld dat er een grote kans op verwatering van het merk van WB bestaat en dat het merk Tiny Gremlin bij de consument de indruk kan wekken dat er een relatie tussen beide bedrijven bestaat.

Ook beroept WB zich op de grote bekendheid van het merk en de vele licenties die het bedrijf heeft verleend voor merchandising, waardoor heel veel producten voorzien van het merk Gremlins nog dagelijks worden verkocht.

Beoordeling

De oppositieafdeling van het Amerikaanse merkenbureau kijkt in eerste aanleg naar de visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming van de merken. Dit lijkt in eerste aanleg in het voordeel van WB.

De vraag is of iemand aanspraak kan maken op exclusieve merkrechten voor een mythisch wezen dat al bestond lang voordat een van de partijen in deze zaak het in de handel gebruikte. De houder van een merkregistratie wordt geacht rechthebbende te zijn. Voor bekende persoonsnamen geldt de nuance dat deze niet voor alle producten of diensten als merk gemonopoliseerd kunnen worden.

Zo zal het niet mogelijk zijn om de naam Rembrandt te registreren voor amusementsdiensten en vervolgens iedereen te verbieden de naam te gebruiken voor bijvoorbeeld een musical over de beroemde schilder. Rembrandt kan wel als geldig merk fungeren voor bijvoorbeeld fietsen, koffie, koffers of tuinmeubelen.

Onze consultants adviseren u graag over de mogelijkheden om uw merk te beschermen. Niet alleen geven zij advies over het onderscheidend vermogen, maar ook over de beschikbaarheid van een merk, de bewaking van uw merk en de mogelijkheid om op te treden in het geval derden een overeenstemmend merk gaan gebruiken.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.