Handhaving van IE: Merknamen als 'zwaard' of 'schild'?

Door Laura Morrish,
ancient greek army figurines

Een veel voorkomende misvatting is dat merkregistraties  slechts een juridisch hulpmiddel zijn om anderen te beletten identieke of overeenstemmende  merken  te gebruiken.  Merkregistraties  kunnen als commercieel instrument in de omgang met partners en als een juridisch instrument in de omgang met niet-verbonden anderen als  'zwaard' of  'schild' fungeren. Deze verschillende functies moet je in gedachten houden wanneer je beslist over  IE-handhaving en beschermingsstrategie, zegt Laura Morrish.

IE-rechten kunnen gebruikt worden als zwaard om rechten af te dwingen tegen derden, waardoor rechthebbenden aanspraak kunnen maken op hun investeringen en innovaties.

Het registreren van IE biedt eigenaren, waar mogelijk, opties en geeft hen de keuze of en hoe ze hun IE willen gebruiken. Laten we eens kijken naar de verschillende functies van IE en hoe die je bedrijf ten goede kunnen komen.

IE als 'zwaard'

Als 'zwaard' kan intellectueel eigendom worden gebruikt om derden, waaronder concurrenten aan te vallen,  die jouw intellectuele eigendom proberen te exploiteren op een manier die al dan niet opzettelijk jouw rechten schendt,waardoor je schade lijdt. .

Sommige eigenaren van intellectuele eigendom hanteren een strikte  aanpak om hun rechten af te dwingen.  . het doel van een strikte aanpak is vaak om verwatering  van het merk te voorkomen  en de waarde ervan te verhogen.

Voor een strikte  aanpak kunnen  merkeigenaren overwegen om merkbescherming te vragen voor een zo breed mogelijk scala aan goederen of diensten, zodat een brede handhaving mogelijk is binnen periode waarin en merk gebruiksplichtig is. De in wetgeving bepaalde gebruiksverplichting houdt in dat wanneer de houder van een merkregistratie zijn merk gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar (of 3 jaar in sommige rechtsgebieden) zijn merk niet heeft gebruik hij in beginsel geen rechten meer kan ontlenen aan zijn registratie die dan voor doorhaling vatbaar is. IE-eigenaren zullen daarbij rekening moeten houden met de eis van een bonafide intentie om het merk te gebruiken, maar door dit te doen, verzekeren eigenaren zich van tijd om de reputatie van hun merk te vestigen, wat op zijn beurt ook een bredere IE-handhaving mogelijk maakt.

Als je bijvoorbeeld het merk gebruikt voor 'gin', kun je het merk registreren  voor de brede term 'alcoholische dranken'.  Als  vervolgens  met het merk een reputatie is opgebouwd voor gin, kan  de IE-eigenaar  ook profiteren van een bredere bescherming en optreden tegen het gebruik van een overeenstemmend merk voor ongelijksoortige waren.  Met andere woorden, het gebruik van de aanvankelijk ruime beschermingsomvang als "zwaard" in de overgangsperiode van vijf jaar kan helpen voorkomen dat de rechten verwateren, zelfs als het gebruik uiteindelijk beperkt blijft tot één specifieke categorie goederen of diensten 

IE als 'schild'

In sommige scenario's kan het registreren van een merk  een defensieve zet zijn. Wanneer een markt bijvoorbeeld overspoeld wordt door het gebruik van een beschrijvend merk, kan het bezit van een registratie van de beschrijvende benaming  in gestileerde vorm een basis vormen om de uitvoerinswijze van het merk te beschermen. Hoewel de omvang van de bescherming van het merk beperkt is, en het moeilijk zou kunnen zijn het merk te handhaven tegen derden die dezelfde beschrijvende term gebruiken, zou het bezit van een registratie de eigenaar een basis geven om in bepaalde gevallen toch op te kunnen treden. Het is ook een nuttig instrument om de wereld te laten weten dat je de specifieke uitvoeringswijze van de beschrijvende term als merk gebruikt.

Wanneer merken als "schild" worden gebruikt, moeten eigenaars van intellectuele-eigendomsrechten rekening houden met de beperking bij  handhaving, en moeten verwachtingen worden gemanaged rond de reikwijdte van de rechten die voortvloeien uit de  registratie. Het enkele bezit van een merkregistratie voor een specifieke uitvoeringswijze van een beschrijvend merk garandeert geen monopolie op alle elementen van het merk, en wanneer beschrijvende merken in gestileerde vorm als "schild" worden beschermd, zal de toekomstige handhaving van IE tegen gebruik door derden waarschijnlijk beperkt zijn.

IE-rechten kunnen ook de rol van 'olijftak' spelen en worden gebruikt als onderhandelingsinstrument bij grotere commerciële conflicten. Het in licentie geven van een IP-recht tussen partijen kan in sommige gevallen een oplossing bieden voor een geschil.

Merkenstrategie

Het registreren van een merk is een goede manier om derden ervan te weerhouden hetzelfde of een overeenstemmend merk te gebruiken waarbij, zoals we hebben gezien,  merkregistraties nuttig zijn als 'zwaard' of 'schild'. Niet elk merk rechtvaardigt echter de kosten van registratie. Het is belangrijk een juridische en commerciële analyse uit te voeren om vast te stellen of bescherming de moeite waard is en waarbij  ook een plan dient te worden opgesteld hoe de registratie gebruikt zou kunnen worden. Onderdeel van deze beoordeling is ook het uitvoeren van onderzoeken naar de beschikbaarheid  van merken. 

Naast het controleren of het gebruik van een voorgestelde merknaam geen inbreuk maakt op oudere rechten, is het van belang om te laten  beoordelen of het nodig of zelfs mogelijk is om een merknaam te registreren. In sommige gevallen kunnen de resultaten van een onderzoek aanleiding zijn voor de conclusie  dat het weliswaar mogelijk is een merknamen te registreren, maar dat de waarde daarvan zo beperkt is dat het vanuit commercieel oogpunt niet gerechtvaardigd is.

Bij de beoordeling van de merkenstrategie moet rekening worden gehouden met een aantal factoren, waaronder de aard van de markt, het product of de dienst, de aard van het merk en de elementen die voor bescherming in aanmerking komen, de levensduur van het merk eneventuele plannen om het merk in licentie te geven.

Een merkregistratie kan de functie  als 'zwaard' of 'schild' hebben. Daarbij is het belangrijk om te begrijpen welke mogelijkheden de registratie de IE-eigenaar biedt.  Proberen een registratie af te dwingen die bedoeld is als 'schild', kan de eigenaar kwetsbaar maken voor tegenaanvallen en uiteindelijk in een positie brengen waarin het 'schild' verloren gaat.

IE-rechten, of ze nu als juridisch of commercieel instrument of  als zwaard of schild worden gebruikt, kunnen aanzienlijke waarde hebben en zijn een belangrijk mechanisme om investeringen en innovatie voor bedrijven te beschermen.

Voor meer informatie over bescherming van  en advies over de handhaving van die rechten  neem je contact op met je Novagraaf-consultant of hier.

Laura Morrish is IE consultant bij Novagraaf in het Verenigd Koninkrijk.

Laatste inzichten

Nieuws en opinie

Ontwerpers opgelet: deponeer jouw model binnen twaalf maanden ook na (accidentele) openbaring op social media

Op grond van  het modellenrecht kan je  een exclusief recht verkrijgen op de vormgeving van een product – oftewel  model. Het is zeer waardevol om jouw model te registreren, zodat je als enige dit model kan produceren, leveren en verkopen dan wel verhuren.

Ontwerpers opgelet: deponeer jouw model binnen twaalf maanden ook na (accidentele) openbaring op social media
Nieuws en opinie

Hoe octrooieerbare uitvindingen geheim te houden: contracten, publicatieclausules en voorlopige aanvragen

Of je er nou voor kiest om een octrooiaanvraag in te dienen of om de nieuwe uitvinding geheim te houden, het is van essentieel belang stappen te ondernemen om de risico's van openbaarmaking te minimaliseren. Onze collega Rose-Marie Ehanno van ons kantoor te Frankrijk zet dit uiteen.

Door Rose-Marie Ehanno,
Hoe octrooieerbare uitvindingen geheim te houden: contracten, publicatieclausules en voorlopige aanvragen

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.

Cookie policy

Om de bezoekers van de website de best mogelijke ervaring te bieden, maakt Novagraaf gebruik van cookies. Door op "Accepteren" te klikken of door de site verder te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid, inclusief ons cookiebeleid.