Inbreuk op IE rechten op online marktplaatsen; een hardnekkig fenomeen

Door Marc-Emmanuel Mellet,
Online marketplace counterfeiting: Worst sites

De Review of Notorious Counterfeiting and Piracy Markets uit 2022 van het Office of the US Trade Representative (USTR) rangschikt online marktplaatsen en geografische gebieden op basis van in het oog springende overtreders. Marc-Emmanuel Mellet vat zijn bevindingen samen.

Volgens de Review of Notorious Counterfeiting and Piracy Markets, eerder dit jaar gepubliceerd door het Office of the United States Trade Representative (USTR), heeft  piraterij en namaak alleen al de Amerikaanse economie in 2019 29,2 miljard dollar aan inkomsten gekost. In zijn rapport wil de USTR de meest prominente voorbeelden geven van online markten die zich naar verluidt bezighouden met piraterij of namaak, deze faciliteren, of profiteren van substantiële piraterij of namaak.

Berucht, maar nog niet illegaal

Zoals we eerder hebben toegelicht  in ons artikel 'De uitdaging van het toepassen van 'fysieke' wetten op online marktplaatsen', worden rechthebbenden belemmerd bij het toepassen van IE-wetten die zijn ontworpen voor offline inbreuk, op online inbreuk. Sommige online marktplaatsen hebben geprobeerd hiervan te profiteren door complexe systemen te bouwen die gebruik maken van anonimiseringsdiensten en 'inschikkelijke' registrars en registers en hostingproviders kiezen die geen gehoor geven aan verwijderingsverzoeken van rechthebbenden.

In zijn laatste ranglijst heeft de USTR gewezen op een toename van het aantal spelers dat schaamteloos inschikkelijk is over IE-inbreuk. Velen hanteren gebruiksvoorwaarden die expliciet de verkoop van illegale inhoud op hun platforms toestaan.

Bovendien benadrukt het USTR-rapport dat rechthebbenden een toename zien van kant-en-klare websites en aanverwante platforms die aanbieden om het opzetten van inbreukmakende sites te vergemakkelijken, in het bijzonder door middel van sjablonen. Het gebruik van sociale media platforms en influencers om reclame te maken voor inbreukmakende sites en namaakproducten neemt toe. 

Verschillende toonaangevende marktplaatsen en sociale netwerkplatforms nemen wel  maatregelen om inbreuk te bestrijden met speciale tools en teams. Met de publicatie van haar Review uit 2022 hoopt de USTR anderen aan te moedigen dit voorbeeld te volgen.

Volgens merkhouders is onder meer WeChat (WeiXin) een  groot platform voor namaak. Het indienen van klachten vind amper gehoor, en zelfs als de accounts van doorverkopers zijn opgeschort, kunnen zij zich gemakkelijk opnieuw registreren.

Wat moeten rechthebbenden doen?

Vanwege het grote aantal e-commercesites en marktplaatsen die nagemaakte of anderszins inbreukmakende producten aanbieden is het voor  merkeigenaren noodzakelijk om een duidelijke handhavingsstrategie te maken. Signaleren, inventariseren en het nemen van actie zijn daarbij de relevante pijlers. Novagraaf heeft geavanceerde onderzoeksprogramma’s waarvan online brand protection bij uitstek geschikt is om inbreuk te traceren. Samen met onze online merkbeschermingsspecialisten die samen met je de beste monitoring- en handhavingsstrategie kunnen opstellen en die voor je kunnen optreden tegen de inbreuk op online marktplaatsen.

Voor aanvullende inzichten en advies op maat kun je terecht bij je Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op.

Marc-Emmanuel Mellet is merkengemachtigde bij Novagraaf in Parij.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.