Merkgeschil om letter D beëindigd

Het Amerikaanse bedrijf DAKY en het in Londen gevestigde warenhuisconcern Debenhams hebben aangekondigd hun sinds 2018 lopende merkgeschil te beëindigen. Theo Visser belicht de kwestie, die om een identieke gestileerde letter D draaide, en het belang van beschikbaarheidsonderzoek.

DAKY

DAKY International Limited verkoopt voornamelijk sportkleding en accessoires. Het bedrijf heeft een merkregistratie voor een gestileerde letter  'D' en het woordmerk 'DAKY'. Deze merken worden gebruikt sinds 2015.

Daky logo

Warenhuisketen

Debenhams is een Britse multinational die warenhuizen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken exploiteert alsmede franchisewinkels in andere landen. Het bedrijf werd in de achttiende eeuw opgericht in Londen en heeft nu 178 vestigingen in verschillende landen. Het bedrijf verkoopt kleding, huishoudelijke artikelen en meubilair.

Debenhams logo

Nieuw logo

Debenhams wisselt nogal eens van logo. In 2018 nam het bedrijf een logo in gebruik met onder in de letter D een kleine opening. Deze letter is identiek aan de als merk geregistreerde, gestileerde letter D van DAKY. DAKY maakte prompt bezwaar tegen dit gebruik. De kwestie is nu in der minne geschikt.

Debenhams zal het gebruik van het gestileerde "D"-logo de komende weken op de websites, apps en sociale media van Debenhams uitfaseren en het zal binnen de komende 18 maanden niet meer op de hangers, prijskaartjes en dergelijke in de winkel verschijnen. Wel zal het bedrijf het Debenhams logo met de gestileerde D blijven gebruiken. Maar of dat voor lang is valt nog te bezien, mede gelet op het feit dat het logo de afgelopen 50 jaar tien keer is gewijzigd. Normaal past een bedrijf zijn logo gemiddeld eens in de twaalf jaar aan.

Beschikbaarheidsonderzoek

Indien u voornemens bent om de uitvoeringswijze van uw beeldmerk te wijzigen, is het zaak om onderzoek te laten verrichten naar de beschikbaarheid van het merk. De kans bestaat immers dat derden beschikken over een eerdere registratie van een overeenstemmend merk en zich op basis van oudere rechten kunnen verzetten tegen het gebruik van het nieuwe merk.

Op basis van het resultaat van een merkgelijkenisonderzoek kunnen onze consultants u adviseren over de risico’s die aan de adoptie van het nieuwe merk zijn verbonden.

Wil je jouw merknaam laten registreren of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.