Oudste bedrijfslogo ter wereld

De Veerenigde Oostindische Compagnie, of in hedendaagse spelling Verenigde Oost-Indische Compagnie (afgekort VOC), is een wereldwijd bekende naam. Vele specerijen, stoffen en zelfs producten als ketchup en speculaas hebben we te danken aan deze zeer succesvolle Nederlandse handelsonderneming. Maar wist je ook dat het VOC-logo het oudste bedrijfsmerk ter wereld is?

Achtergrond
Tot 1602 kende de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zogenoemde  Voorcompagnieën, die reizen ondernamen naar het Verre Oosten. Doordat er concurrentie bestond tussen deze compagnieën, wat goed uitkwam voor de Portugezen die tot 1590 de handel beheersten, werd er naar samenwerking gestreefd door de raadpensionaris van Holland, Johan van Oldenbarnevelt, en stadhouder Prins Maurits. Hiermee was de Verenigde Oost-Indische Compagnie geboren.

Eerste multinational
De VOC was bij de oprichting in 1602 de eerste naamloze vennootschap en tevens het grootste handelsbedrijf ter wereld. De VOC wordt ook vaak genoemd als de eerste multinationale onderneming. Er werd handel gedreven met onder meer Perzië, Ceylon, Cambodja, Birma, Vietnam, Formosa, China, Japan, Java en de Molukken.

Het VOC-logo
Een merk is een teken dat dient om waren of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van de waren of diensten van andere ondernemingen. Het moet voor de consument een herkenningsteken zijn, zodat een consument het product of de dienst van een bepaalde onderneming weet terug te vinden bij een volgende aankoop. De bekendste soorten merken zijn woordmerken en beeldmerken. In het geval van de VOC is er gebruik gemaakt van een woord-/beeldmerk, dat nog steeds zeer herkenbaar is en gezien kan worden als het oudste bedrijfsmerk ter wereld.

Einde
In de achttiende eeuw ging het bergafwaarts met de VOC, mede door uitbuiting van de bevolking in het Verre Oosten, corruptie en de Vierde Engelse Oorlog in 1780. Door deze oorlog raakte de VOC haar specerijmonopolie kwijt en op 31 december 1799 werd het alleenrecht niet meer verlengd. Hiermee kwam een einde aan ‘s werelds eerste multinational, maar het logo leeft nog steeds voort!

Laatste inzichten

Hot topics

Reputatieschade voor de Godin van de overwinning of gratis reclame?

Kunstenaarscollectief MSCHF bracht onlangs in samenwerking met rapper Lil Nas customized Nike Air Max 97 schoenen met een Satan-thema op de markt. De schoenen zijn gewijzigd ten opzichte van het originele ontwerp, waarvoor geen toestemming is gegeven door het bekende sportmerk NIKE - een van de redenen voor hen om naar de rechter te stappen. Niké Mion van Novagraaf belicht de kwestie en het optreden van NIKE uit merkenrechtelijk oogpunt.

Reputatieschade voor de Godin van de overwinning of gratis reclame?
Hot topics

Twee ruziënde kampen, één domeinnaam

Bij de recente Tweede Kamerverkiezingen deden veel nieuwkomers mee, waaronder de partij Vrij en Sociaal Nederland (VSN), die zes maanden na oprichting uit elkaar spatte. Er vond een afsplitsing binnen de partij plaats, wat leidde tot een dispuut over de domeinnaam 'vrijensociaal.nl'. De voorzieningenrechter heeft in een recente uitspraak geoordeeld over deze zaak. Loretta Dashorst geeft een toelichting op de uitspraak en domeinnaambeheer.

Twee ruziënde kampen, één domeinnaam

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookie policy

To provide the best possible experience for website visitors, Novagraaf uses cookies. By clicking "Accept" or continuing using the site, you agree to our privacy policy, including our cookie policy.