Oudste bedrijfslogo ter wereld

De Veerenigde Oostindische Compagnie, of in hedendaagse spelling Verenigde Oost-Indische Compagnie (afgekort VOC), is een wereldwijd bekende naam. Vele specerijen, stoffen en zelfs producten als ketchup en speculaas hebben we te danken aan deze zeer succesvolle Nederlandse handelsonderneming. Maar wist je ook dat het VOC-logo het oudste bedrijfsmerk ter wereld is?

Achtergrond
Tot 1602 kende de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden zogenoemde  Voorcompagnieën, die reizen ondernamen naar het Verre Oosten. Doordat er concurrentie bestond tussen deze compagnieën, wat goed uitkwam voor de Portugezen die tot 1590 de handel beheersten, werd er naar samenwerking gestreefd door de raadpensionaris van Holland, Johan van Oldenbarnevelt, en stadhouder Prins Maurits. Hiermee was de Verenigde Oost-Indische Compagnie geboren.

Eerste multinational
De VOC was bij de oprichting in 1602 de eerste naamloze vennootschap en tevens het grootste handelsbedrijf ter wereld. De VOC wordt ook vaak genoemd als de eerste multinationale onderneming. Er werd handel gedreven met onder meer Perzië, Ceylon, Cambodja, Birma, Vietnam, Formosa, China, Japan, Java en de Molukken.

Het VOC-logo
Een merk is een teken dat dient om waren of diensten van de ene onderneming te onderscheiden van de waren of diensten van andere ondernemingen. Het moet voor de consument een herkenningsteken zijn, zodat een consument het product of de dienst van een bepaalde onderneming weet terug te vinden bij een volgende aankoop. De bekendste soorten merken zijn woordmerken en beeldmerken. In het geval van de VOC is er gebruik gemaakt van een woord-/beeldmerk, dat nog steeds zeer herkenbaar is en gezien kan worden als het oudste bedrijfsmerk ter wereld.

Einde
In de achttiende eeuw ging het bergafwaarts met de VOC, mede door uitbuiting van de bevolking in het Verre Oosten, corruptie en de Vierde Engelse Oorlog in 1780. Door deze oorlog raakte de VOC haar specerijmonopolie kwijt en op 31 december 1799 werd het alleenrecht niet meer verlengd. Hiermee kwam een einde aan ‘s werelds eerste multinational, maar het logo leeft nog steeds voort!

Insights liés

Blog Nova IP Hour

[Blog] Mise à jour du guide de la Classification internationale des brevets (CIB)

Le 1er janvier 2024 est entrée en vigueur la dernière version de la CIB. Le guide d’utilisation a depuis été mis à jour. Ce guide à destination de tout utilisateur, professionnel ou particulier, vise avant tout à faciliter l’utilisation de la classification internationale des brevets. Lire la suite

Par Rose-Marie Ehanno,
[Blog] Mise à jour du guide de la Classification internationale des brevets (CIB)

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous