Registratie van IE-rechten: Belangrijke wetswijziging in de Keniaanse IE-wetgeving

Als onderdeel van haar initiatief om de illegale handel in namaakgoederen aan banden te leggen, heeft de Keniaanse regering de verplichte registratie van IE-rechten bij de Keniaanse autoriteit voor de bestrijding van namaak ingevoerd. Volha Parfenchyk legt de procedure uit, omdat de nieuwe verplichting op 1 januari 2023 van kracht wordt.

De registratie van IE-rechten bij de Keniaanse Anti-Counterfeit Authority (ACA) wordt vanaf 1 januari 2023 verplicht voor alle rechthebbenden die goederen met hun IE in het land invoeren (ACA Public Notice nr. 2/2022). Doe je dat niet, dan wordt dat beschouwd als een overtreding die kan leiden tot een boete of zelfs gevangenisstraf. 

Waarom deze nieuwe eis?

Aan veranderingen in de Keniaanse IE-wetgeving, gericht op versterking van het beleid van het land tegen illegale handel en namaak, wordt al enkele jaren gewerkt. In 2019 wijzigde de Keniaanse regering de antivervalsingswet van 2008 door de invoering van de verplichte eis om IE-rechten, die betrekking hebben op geïmporteerde goederen, te registreren bij de ACA. In de Anti-Counterfeit Recordation Regulations van 2021 wordt de procedure voor de handhaving van de registratie-eisen nader uitgewerkt. Hoewel het nog niet zeker is of de registratie zal gelden voor alle IE-rechten, inclusief octrooien, staat vast dat houders van merknamen verplicht zullen zijn hun merknamen bij het ACA te registreren als zij goederen met hun merknamen(en) in Kenia willen blijven invoeren. 

Registratie van IE-rechten: de procedure 

IE-houders moeten ervoor zorgen dat een aanvraag tot registratie van hun IE-rechten wordt ingediend bij het ACA. De aanvraag moet voldoen aan de voorgeschreven criteria en de gevraagde informatie bevatten over de eigenaar van de IE en zijn IE-rechten, zoals de naam van het bedrijf, de plaats waar de goederen zijn vervaardigd, en monsters of digitale foto's van de ingevoerde goederen bevatten. De aanvraag moet vergezeld gaan van een kopie van het registratiecertificaat van het respectieve IE-recht. De registratie blijft één jaar geldig, waarna een aanvraag tot verlenging van de registratie kan worden ingediend.

Voorbereiding op de nieuwe eis 

Het is belangrijk dat je nu actie onderneemt als je goederen met jouw IE-recht(en) in Kenia wilt blijven invoeren of van plan bent in te voeren, zonder dat je geconfronteerd wordt met juridische kosten. Neem voor meer informatie of specifiek advies over dit onderwerp contact met je Novagraaf Consultant op of neem direct hieronder contact met ons op. 

Volha Parfenchyk werkt op de afdeling Kennismanagement van Novagraaf. Zij is gevestigd in Amsterdam.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.