Rise Brewing en PepsiCo twisten over het merk RISE

Rise Brewing, producent van koffiedranken, heeft voedingsmiddelen- en drankenbedrijf PepsiCo voor de federale rechtbank van Chicago gedaagd wegens merkinbreuk en om een voorlopige voorziening gevraagd. De in maart gelanceerde ‘Mtn Dew Rise’ morning energy drinks van PepsiCo zouden verwarring kunnen veroorzaken met de Rise cold brew drinks. Theo Visser geeft een toelichting.

Voorlopige voorziening

Omdat PepsiCo niet reageerde op de sommatie van Rise Brewing werd de zaak voorgelegd aan de rechter. Rise Brewing vraagt om een voorlopige voorziening inhoudende een verbod voor de verkoop van het product van PepsiCo.

Een partij die om een voorlopige voorziening verzoekt, moet onherstelbare schade bewijzen, of kunnen aantonen dat er succes in de bodemprocedure verwacht wordt of dat de voorlopige voorziening in het algemeen belang is.

Rise BrewingRise Brewing

Rise Brewing uit New York werd in 2015 opgericht. Het bedrijf produceert cold brew coffee. Koud gezette koffie, of cold brew, is koffie die wordt bereid door gemalen koffie gedurende verscheidene uren in water op kamertemperatuur te laten trekken, waarna de gemalen koffie wordt gezeefd en gekoeld alvorens met ijs of verdund met water te worden geserveerd. Rise Brewing toont zijn merk "RISE BREWING CO." op elk blikje, met RISE in grote, rode hoofdletters tegen een lichte achtergrond op het bovenste deel van het blikje.

 

Rise Brewing is van mening dat PepsiCo inbreuk maakt op haar rechten omdat er grote kans op verwarring is en de consument haar producten ten onrechte associeert met die van PepsiCo. Bovendien is Rise Brewing van mening dat ‘Mtn Dew Rise’ in dezelfde schappen in dezelfde winkels wordt verkocht als de dranken van Rise Brewing.

Mtn Dew RisePepsiCo

Volgens Pepsico is Mtn (mountain) Dew Rise morning energy drink een ochtenddrank met cafeïne ter vervanging van kant-en-klare koffiedranken zoals dat van Rise Brewing, en is het speciaal voor de ochtendkoffiedrinker op de markt gebracht. Verwarring is volgens haar dan ook niet waarschijnlijk.

Oordeel

De rechtbank oordeelde dat de merken van beide bedrijven het woord Rise op de verpakking benadrukken en op vergelijkbare manieren op hun blikjes weergeven. Tevens oordeelde de rechter dat beide producten vergelijkbare "cafeïne houdende drankjes in blik" zijn. De rechter geloofde ook getuigenverklaringen over geconstateerde verwarring in winkels.

PepsiCo kwam met een enquête die het tegendeel liet zien. Maar volgens de rechter kunnen in de context van deze zaak enquêteresultaten bijzonder onbetrouwbaar zijn gezien het feit dat de merken nog maar korte tijd gelijktijdig in de handel zijn.

PepsiCo voerde verder aan dat het merk RISE beschrijvend zou zijn. De rechter oordeelde dat het woord Rise niet direct beschrijvend is maar beelden oproept van de ochtend, die een kwaliteit of kwaliteiten van het product suggereren.

Suggestieve merken

Suggestieve merken worden beschouwd als van nature onderscheidend. Het onderscheidend vermogen in de markt wordt bepaald door het analyseren van zes factoren: reclame-uitgaven, consumentenonderzoeken die het merk aan een bron koppelen, ongevraagde media-aandacht voor het product, verkoopsucces, pogingen om het merk te plagiëren, en de lengte en exclusiviteit van het gebruik van het merk. Echter, suggestieve merken zijn in de markt niet altijd onderscheidend

De rechtbank meende dat Rise Brewing had bewezen dat het aanzienlijke schade zou lijden zonder een gerechtelijk bevel, door te verwijzen naar getuigenissen dat zijn bedrijfsidentiteit in gevaar is als PepsiCo "de markt blijft verzadigen", en door te vermelden dat een investeerder gestopt is met investeren in Rise Brewing vanwege de waarschijnlijke verwarring met het product van PepsiCo.

PepsiCo betoogt voorts dat het uiterlijk van de producten van beide partijen (die de merken dragen) geen verwarring doet ontstaan, omdat de blikjes zelf verschillend van formaat zijn, de logo's in verschillende lettertypes zijn en het gebruik door PepsiCo van het huismerk "MTN DEW" elke verwarring tegengaat. Dit argument faalt volgens de rechter omdat bij de beoordeling van de overeenstemming van merken de rechtbank rekening moet houden met de totaalindruk die door een merk wordt gewekt. Elk merk moet in zijn totaliteit worden vergeleken met het andere merk. Het naast elkaar leggen van fragmenten van elk merk helpt niet bij de beslissing of de vergeleken merken verwarringwekkend overeenstemmen.

De voorlopige voorziening blijft van kracht totdat de zaak definitief door de rechtbank is behandeld.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.