Slagzin Oatly toch merk

Het Gerecht van de Europese Unie heeft een beroep van het Zweedse veganistische voedingsmerk Oatly tegen een eerdere beslissing van het Europese merkenbureau (EUIPO) gegrond verklaard. De slagzin ‘It’s Like Milk But Made For Humans’ kan als merk worden geregistreerd in de Europese Unie. Theo Visser geeft een toelichting op de kwestie en slagzinbescherming.

Haverdrank

Oatly AB werd in de jaren '90 opgericht en haar producten zijn gebaseerd op onderzoek van de Zweedse Universiteit van Lund. De gepatenteerde enzymtechnologie van het bedrijf kopieert het natuurproces en verandert vezelrijke haver in voedzame vloeibare voeding die is afgestemd op de mens.

Gedeeltelijke weigering

In maart 2019 diende Oatly bij het EUIPO een aanvraag tot registratie van de slagzin ‘It’s Like Milk But Made For Humans’ in voor onder meer de producten in de klassen 18 (tassen), 25 (kleding), 29 en 30 (levensmiddelen) en 32 (dranken), waaronder zuivel vervangende voedingsmiddelen en dranken. Het merk werd geaccepteerd voor producten in de klassen 18 en 25 en ook voor een aantal producten van de klassen 29, 30 en 32, waaronder groenten- en fruitproducten, verwerkte granen en dranken op basis van water. Voor het overige werd de aanvraag voor klassen 29, 30 en 32 geweigerd.

Kamer van Beroep

Oatly ging tegen deze uitspraak in beroep. De Kamer van Beroep van het EUIPO overwoog dat het eerste gedeelte van het merk, "It's Like Milk", aangeeft dat de producten die onder het merk worden verkocht melkvervangers zijn of bevatten, en dat het tweede deel, "But Made For Humans", suggereert dat de producten voor menselijke consumptie bestemd zijn.

Volgens de Kamer van Beroep is de slagzin meer een lovende reclame dan dat zij fungeert als herkomstaanduiding van de producten, waarvoor het merkenrecht bedoeld is. De Kamer van Beroep vindt bovendien dat het merk weinig onderscheidend is en dat de lengte van het merk zelfs uitsluit dat de consument de slagzin als merk herkent.

Gerecht van de Europese Unie

Oatly ging tegen de uitspraak van de Kamer van Beroep in beroep bij het Gerecht van de Europese Unie.

Het Gerecht is van mening dat het aangevraagde merk “het algemeen aanvaarde idee als zou melk een essentieel bestanddeel van de menselijke voeding zijn” ter discussie stelt. Dat leidt ertoe dat het aangevraagde merk gemakkelijk te onthouden is en de producten van Oatly onderscheidt van die welke van elders afkomstig zijn. Om die reden heeft het merk enig onderscheidend vermogen en heeft de Kamer van Beroep ten onrechte het merk geweigerd. Daarnaast kan de slagzin zeker als merk functioneren en voor de consument als herkomstaanduiding dienen. Het Gerecht vernietigde de bestreden beslissing van de Kamer van Beroep van het Europese merkenbureau.

Slagzinbescherming

Slagzinnen kunnen onder omstandigheden als merk worden geregistreerd. Daarnaast kan een slagzin bescherming genieten op grond van het auteursrecht. Ook bieden regels van de Reclame Code soms een handvat om op te kunnen treden tegen navolging van een slagzin. Heeft u een vraag over slagzinbescherming? Neem gerust contact op met een van onze consultants. 

Wil je jouw merknaam laten registreren of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.