TRUMP-IT merkaanvragen geweigerd

Het Texaanse bedrijf Adco Industries heeft twee merkaanvragen ingediend voor het woord/beeldmerk TRUMP-IT voor briefopeners. De registratie van de beide merken werd door het Amerikaanse merkenbureau USPTO geweigerd. Theo Visser belicht de kwestie en de speciale rechtsbescherming die bekende personen genieten.

TRUMP-IT package opener

Adco Industries is in 1980 opgericht en produceert voornamelijk veiligheidsmessen. In juli 2017 heeft Adco twee woord/beeldmerken bij het USPTO ingediend voor het merk TRUMP-IT voor industriële briefopeners, zie  afbeeldingen hieronder. De registratie van de merken werd geweigerd op grond van het feit dat de merken bestaan uit een naam en gelijkenis ter identificatie van Donald Trump, een levend persoon, wiens schriftelijke toestemming om te registreren niet werd ingediend, en voor het niet antwoorden op een verzoek van het Amerikaanse merkenbureau om informatie met betrekking tot de vraag of de aanvrager een band of verwantschap heeft met Donald Trump. De merken van Adco suggereren kortom ten onrechte een verband met de huidige Amerikaanse president Donald Trump.

TRUMP-IT merkaanvraag

TRUMP-IT briefopener

2

Adco ging tegen de weigering in beroep.

Band met Donald Trump?

In maart 2018 heeft het USPTO Adco verzocht aan te tonen dat Donald Trump een speciale band heeft met de producten van Adco, en die band nader toelicht. Het niet voldoen aan een verzoek om  informatie is op zich al voldoende reden om de inschrijving te weigeren.

Adco betwist dat de gewone nadenkende consument bij het zien van de merken zou veronderstellen dat er enig verband bestaat met de president. Ook zou er volgens Adco geen verband zijn met Trumps verkiezingsslogan Make America great again. De consument zou volgens haar de slogan Make opening packages great zien als een grappige woordspeling.

Rechtsbescherming beroemde personen

Bekende personen genieten speciale rechtsbescherming: beroemdheden hebben een commercieel belang dat kan worden beschermd tegen de ongeoorloofde  exploitatie van hun identiteit. Als de identiteit van de beroemdheid commercieel wordt geëxploiteerd zonder toestemming van de beroemdheid, is er sprake van een inbreuk op zijn/haar recht, ongeacht of zijn/haar ‘naam of gelijkenis’ wordt gebruikt. Ook hoeven bekende personen geen verband met de betrokken producten of diensten aan te tonen.

Zo werd het merk Eisenhower voor wenskaarten geweigerd op grond van het feit dat het merk de naam van wijlen president Eisenhower bevatte, zijn weduwe nog in leven was en de aanvraag voor registratie werd ingediend zonder haar toestemming.

Het staat buiten kijf dat Donalds Trump een beroemd persoon is. Beide merken vertonen de bijna iconische visie op Trump’s haargolf en er wordt gebruik gemaakt van de patriottische kleuren rood, wit en blauw.

De consument zal de merken daarom associëren met Donald Trump, zelfs als de consument begrijpt dat 'Make opening packages great' een woordspeling is. De consumenten zouden TRUMP-IT kunnen zien als een verwijzing naar Donald Trump, wiens bedrijven de merknaam TRUMP gebruiken als een handelsmerk voor een diversiteit aan producten en diensten. Zo worden ook Trump-zakmessen verkocht.

Beslissing in beroep

Ook in beroep werd de registratie van de merken geweigerd.

Wil je jouw merknaam laten registreren of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.