Brazilië en Mauritius toegetreden tot het systeem van Internationale registratie 

Door Novagraaf Team,
Brazilië en Mauritius Internationale registratie 

Voor zowel merk- als modelbescherming bestaat een internationaal registratiesysteem. Recent heeft Brazilië een akte van toetreding ingediend voor het internationaal systeem van modelbescherming en Mauritius voor het systeem van Internationale merkregistratie. Dat het aantal landen dat zich aansluit bij deze internationale systemen flink groeit, is goed nieuws voor internationaal opererende ondernemingen.

Het internationale merkregistratiesysteem van Madrid

Het internationale systeem voor merkregistraties (ook bekend als het Madrid-systeem) maakt het mogelijk om door middel van één aanvraag merkbescherming aan te vragen voor één of meer landen die bij het Madrid-systeem zijn aangesloten. Mauritius wordt, per datum van toetreding op 6 mei 2023, de 114de lidstaat van het systeem van Madrid.

Voor een analyse van de voor- en nadelen van het systeem van Madrid, verwijzen wij naar ons Engelstalige artikel 'International trademarks: Is the Madrid System right for you?'.

Het internationale modelregistratiesysteem van Den Haag

Ook in het modellenrecht kennen we een internationaal systeem voor bescherming , de zogenoemde internationale modelregistratie. Het systeem voor modellen is geregeld bij de Schikking van Den Haag en aanverwante regelgeving. Dit internationale systeem voor modelregistratie maakt het mogelijk om door middel van één aanvraag modelbescherming aan te vragen voor één of meer landen die bij het systeem zijn aangesloten.

Met de toetreding van Brazilië per 1 augustus 2023, telt het internationale modelregistratiesysteem 79 lidstaten (inclusief de Europese Unie) waarvoor modelbescherming kan worden verkregen op grond van de internationale registratie. Om een aanvraag tot een internationale modelregistratie te kunnen indienen moet de aanvrager een onderdaan zijn van één van de aangesloten landen, daar zijn woonplaats hebben of daar een ‘daadwerkelijke en wezenlijke inrichting van handel en nijverheid hebben’ (vanuit het desbetreffende land daadwerkelijk handel drijven).

Wat betekent dit (mogelijk) voor je?

Sinds 2022 traden Jamaica en China toe tot het internationaal systeem voor modelbescherming en onder meer Chile en Belize tot het internationaal systeem voor merkbescherming. Dat steeds meer landen kunnen worden aangewezen bij een internationale merk- of modelregistratie is goed nieuws voor ondernemers die belangen hebben in meerdere landen. Zeker wanneer de afzet van uw merk(en) en/of design zich richt(en) op meerdere landen of wanneer u actief wordt op voor u nieuwe markten, is het zaak om na te gaan of uw belangen voldoende zijn beschermd in de voor u relevante landen.

Wilt u meer advies over een internationale model- of merkregistratie? Neem gerust contact op met uw Novagraaf-consultant of via onderstaande button.

Laatste inzichten

Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.