‘I can’t breathe’ merkaanvragen

Door Theo Visser,

Sinds 31 mei zijn er meerdere aanvragen bij het Amerikaanse merkenbureau (USPTO) ingediend voor de slogan ‘I can’t breathe’. De meeste aanvragen zijn voor kleding ingediend en een enkele voor mondkapjes. De kans op daadwerkelijke registratie is echter klein, volgens Theo Visser.

Oorsprong ‘I can’t breathe’

‘I can’t breathe’ is een slogan die geassocieerd wordt met de wereldwijde Black Lives Matter-beweging. De zin is afgeleid van de woorden van Eric Garner in 2014. De Afro-Amerikaanse Garner stierf in juli van dat jaar nadat hij door agenten in een verstikkingsgreep werd gehouden, en daarbij herhaaldelijk aangaf dat hij geen adem kon halen. De zin werd tussen 2018 en 2020 ook geuit door verschillende andere Afro-Amerikaanse mannen - Anton Black, Javier Ambler, Derrick Scott, Manuel Ellis, Byron Williams en op 25 mei jongstleden door George Floyd - kort voordat ze stierven aan verstikking tijdens hun arrestatie als gevolg van geweld door politieagenten. De uitdrukking wordt nu gebruikt in het wereldwijde protest tegen politiegeweld tegen Afro-Amerikanen.

Merkaanvragen

Al in 2014 werden er bij het Amerikaanse merkenbureau aanvragen verricht voor de zin ‘I can’t breathe’. Deze aanvragen werden in 2015 geweigerd. De recente dood van George Floyd heeft diverse nieuwe aanvragen opgeleverd. Met het oog op de eerdere weigering is de kans op registratie echter klein.

Argumentatie USPTO

De eerdere aanvragen werden geweigerd omdat het Amerikaanse merkenbureau van mening is dat de slogan niet als merk fungeert om de herkomst van de producten van de aanvragers aan te geven en deze te identificeren en te onderscheiden van die van anderen. In dit geval is het aangevraagde merk een informatieve sociale, politieke, religieuze of soortgelijke boodschap die steun, bewondering of verbondenheid met de idealen van de boodschap overbrengt. Termen en zinnen die enkel een informatieve boodschap overbrengen, zijn niet als merk registreerbaar.

Uit het bijgevoegde bewijs dat bij de aanvragen werd ingediend, blijkt dat deze zinsnede een veelgebruikte boodschap is die een standpunt over burgerrechten en geweldbestrijding overbrengt. Omdat consumenten gewend zijn dat deze boodschap door veel verschillende bronnen in gewone taal wordt gebruikt, zouden zij deze niet zien als een merk dat de bron van de producten van de aanvrager identificeert, maar alleen als een informatieve boodschap.

Google en gerelateerde websites tonen verder aan dat de zin vaak voorkomt op kleding die door verschillende partijen wordt aangeboden om een verklaring over te brengen in plaats van om de bron van de goederen te identificeren. Bovendien zou er ten onrechte een connectie gesuggereerd kunnen worden met Garner. Hoewel Eric Garner geen relatie heeft met de producten waarvoor de aanvragers het merk hebben ingediend, is de zinsnede ‘I can’t breathe’ zo beroemd geworden dat de consument een relatie zou kunnen veronderstellen.

De aanvragen die na de dood van George Floyd zijn ingediend, zullen nog even op een oordeel van het Amerikaanse merkenbureau moeten wachten. Maar gelet op bovenstaande argumentatie van het USPTO is de kans dat deze aanvragen eveneens geweigerd worden groot. Wij houden u op de hoogte.

Novagraaf steunt de BLM-beweging

Tot slot willen we van de gelegenheid gebruik maken om onze steun uit te spreken aan de Black Lives Matter-beweging.

Laatste inzichten

Nieuws en opinie

Washington Redskins voorlopig verder als Washington Football Team

De American footballclub Washington Redskins heeft, onder meer onder druk van sponsoren, de omstreden naam 'redskins' (letterlijk vertaald roodhuiden) laten vallen en gaat het komende seizoen spelen onder de naam Washington Football Team. De club blijft op zoek naar een definitieve nieuwe naam en doet er daarbij goed aan zowel rekening te houden met de resultaten van beschikbaarheidsonderzoek als de publieke opinie, aldus Theo Visser.

Door Theo Visser,
Washington Redskins voorlopig verder als Washington Football Team
Nieuws en opinie

Toch groen licht voor Louis Vuitton Malletiers “Damier Azur” schaakbordpatroon

Het Gerecht van de EU heeft een eerdere uitspraak van de Kamer van Beroep, waarbij de merkregistratie van het bekende schaakpatroon van het Franse merk Louis Vuitton, "Damier Azur", ongeldig werd verklaard, vernietigd. Dit besluit is een bevestiging van de opvattingen van het Gerecht van de EU  over onderscheidend vermogen dat wordt verkregen door gebruik van een merk in de gehele EU.

Toch groen licht voor Louis Vuitton Malletiers “Damier Azur” schaakbordpatroon

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookie policy

To provide the best possible experience for website visitors, Novagraaf uses cookies. By clicking "Accept" or continuing using the site, you agree to our privacy policy, including our cookie policy.