‘I can’t breathe’ merkaanvragen

Sinds 31 mei zijn er meerdere aanvragen bij het Amerikaanse merkenbureau (USPTO) ingediend voor de slogan ‘I can’t breathe’. De meeste aanvragen zijn voor kleding ingediend en een enkele voor mondkapjes. De kans op daadwerkelijke registratie is echter klein, volgens Theo Visser.

Oorsprong ‘I can’t breathe’

‘I can’t breathe’ is een slogan die geassocieerd wordt met de wereldwijde Black Lives Matter-beweging. De zin is afgeleid van de woorden van Eric Garner in 2014. De Afro-Amerikaanse Garner stierf in juli van dat jaar nadat hij door agenten in een verstikkingsgreep werd gehouden, en daarbij herhaaldelijk aangaf dat hij geen adem kon halen. De zin werd tussen 2018 en 2020 ook geuit door verschillende andere Afro-Amerikaanse mannen - Anton Black, Javier Ambler, Derrick Scott, Manuel Ellis, Byron Williams en op 25 mei jongstleden door George Floyd - kort voordat ze stierven aan verstikking tijdens hun arrestatie als gevolg van geweld door politieagenten. De uitdrukking wordt nu gebruikt in het wereldwijde protest tegen politiegeweld tegen Afro-Amerikanen.

Merkaanvragen

Al in 2014 werden er bij het Amerikaanse merkenbureau aanvragen verricht voor de zin ‘I can’t breathe’. Deze aanvragen werden in 2015 geweigerd. De recente dood van George Floyd heeft diverse nieuwe aanvragen opgeleverd. Met het oog op de eerdere weigering is de kans op registratie echter klein.

Argumentatie USPTO

De eerdere aanvragen werden geweigerd omdat het Amerikaanse merkenbureau van mening is dat de slogan niet als merk fungeert om de herkomst van de producten van de aanvragers aan te geven en deze te identificeren en te onderscheiden van die van anderen. In dit geval is het aangevraagde merk een informatieve sociale, politieke, religieuze of soortgelijke boodschap die steun, bewondering of verbondenheid met de idealen van de boodschap overbrengt. Termen en zinnen die enkel een informatieve boodschap overbrengen, zijn niet als merk registreerbaar.

Uit het bijgevoegde bewijs dat bij de aanvragen werd ingediend, blijkt dat deze zinsnede een veelgebruikte boodschap is die een standpunt over burgerrechten en geweldbestrijding overbrengt. Omdat consumenten gewend zijn dat deze boodschap door veel verschillende bronnen in gewone taal wordt gebruikt, zouden zij deze niet zien als een merk dat de bron van de producten van de aanvrager identificeert, maar alleen als een informatieve boodschap.

Google en gerelateerde websites tonen verder aan dat de zin vaak voorkomt op kleding die door verschillende partijen wordt aangeboden om een verklaring over te brengen in plaats van om de bron van de goederen te identificeren. Bovendien zou er ten onrechte een connectie gesuggereerd kunnen worden met Garner. Hoewel Eric Garner geen relatie heeft met de producten waarvoor de aanvragers het merk hebben ingediend, is de zinsnede ‘I can’t breathe’ zo beroemd geworden dat de consument een relatie zou kunnen veronderstellen.

De aanvragen die na de dood van George Floyd zijn ingediend, zullen nog even op een oordeel van het Amerikaanse merkenbureau moeten wachten. Maar gelet op bovenstaande argumentatie van het USPTO is de kans dat deze aanvragen eveneens geweigerd worden groot. Wij houden u op de hoogte.

Wil je jouw merknaam laten registreren door Novagraaf of wil je meer informatie over merkregistratie in het algemeen? Neem dan contact op met een van onze specialisten. 

Novagraaf steunt de BLM-beweging

Tot slot willen we van de gelegenheid gebruik maken om onze steun uit te spreken aan de Black Lives Matter-beweging.

Insights liés

Articles

Check-In refusé pour easyCourier

Le 11 janvier 2023, l’EUIPO a prononcé un refus contre la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne "easyCourier" déposée par la société easyGroup Ltd, titulaire des marques "easy", pour désigner divers services de transport, d'affrètement et de réservation de voyages en classe 39. La société easyGroup a alors tenté, de démontrer la distinctivité intrinsèque de ce signe, et a demandé à ce que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage soit examinée à titre subsidiaire. Jeanne Bosson revient sur cette affaire.

Par Jeanne Bosson,
Check-In refusé pour easyCourier
Blog Nova IP Hour

La marque PUT PUTIN IN n’est pas IN

Dans une décision du 23 août 2023, l’EUIPO a refusé la demande de marque de l’Union Européenne PUT PUTIN IN n°018843822, déposée en classe 25 (vêtements, chapellerie), estimant que le signe était contraire aux bonnes mœurs. Le signe peut se traduire, en français, par « faire enfermer Poutine ». Lire la suite

Par Marion Mercadier,
La marque PUT PUTIN IN n’est pas IN
Webinars et évènements

[Webinaire] Contrefaçon en ligne et rôle des plateformes : être ou ne pas être responsable ?

Le développement continu du commerce en ligne entraîne malheureusement celui de la contrefaçon qui trouve de nombreux moyens de diffusion et il n’est pas simple de localiser les atteintes et leurs auteurs. Inscrivez-vous à notre webinaire du mardi 14 novembre 2023 pour découvrir quels enseignements tirer des décisions jurisprudentielles en la matière et comment détecter efficacement les éventuelles contrefaçons ?
[Webinaire] Contrefaçon en ligne et rôle des plateformes : être ou ne pas être responsable ?

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous

Confidentialité et cookies

Pour fournir la meilleure expérience possible aux visiteurs du site Web, Novagraaf utilise des cookies. En cliquant sur "Accepter" ou en continuant d’utiliser le site, vous acceptez notre politique de confidentialité, y compris la politique en matière de cookies.