Red Bull verliest enkele kleurmerkregistraties

Na de recente overwinning van Red Bull tegen Flügel heeft het bedrijf nu een nederlaag te verwerken. Het Hof van Justitie EU heeft de eerdere uitspraak van het Gerecht EU waarin een aantal registraties voor een blauw/zilveren kleurcombinatie van de energiedrankenfabrikant nietig werd verklaard, bevestigd. De geregistreerde combinaties zijn niet voldoende duidelijk en nauwkeurig weergegeven om als merk te fungeren.

Vereisten van een kleurmerk

Eerder schreven wij over de uitdagingen die komen kijken bij het registreren van een kleur of kleurcombinatie als merk. Voor het registreren van dergelijke merken bestaat een hoge barrière, nu het vanuit het algemeen belang en vrije mededinging niet wenselijk is een kleur(combinatie) op eenvoudige wijze te monopoliseren.

Een kleur(combinatie) kan echter wel als merk geregistreerd worden wanneer die kleur(combinatie) is ‘ingeburgerd’. Dit houdt in dat het relevante publiek het teken door langdurig en/of intensief gebruik als merk is gaan herkennen ter onderscheiding voor de producten en/of diensten van desbetreffende onderneming. Wanneer het teken is ingeburgerd, heeft het voldoende onderscheidend vermogen verkregen om als merk te kunnen fungeren.

Naast de inburgering van de kleurcombinatie is van belang dat de kleur(combinatie) in de registratie duidelijk en nauwkeurig wordt weergegeven.

De onderhavige kleurencombinaties

Red Bull colour TMRed Bull heeft twee kleurmerken bij het EUIPO laten registreren. Het eerste Uniemerk is in 2002 geregistreerd voor energiedranken in klasse 32. De aangevraagde bescherming betreft de kleuren blauw (RAL 5002) en zilver (RAL 9006) waarbij “de verhouding van de kleuren ongeveer 50%-50% bedraagt”. Het tweede Uniemerk is in 2010 geregistreerd voor dezelfde klasse producten en wordt beschreven als blauw (Pantone 2747C) en zilver (Pantone 877C) welke “in gelijke verhouding en nevengeschikt worden aangebracht”.

Red Bull heeft bij de aanvraag verstandig gehandeld door de kleurcodes in de beschrijving op te nemen. Daarnaast is een grafische voorstelling van de kleuren ingediend (zie afbeelding rechts), hetgeen tot 1 maart 2019 verplicht was.

Echter is Red Bull tekortgeschoten in het duidelijk en nauwkeurig weergeven van de verhouding en schikking van de kleurcombinatie.

Nauwkeurige systematische schikking

Zoals voornoemd is bij de eerste merkregistratie aangegeven dat de verhouding van de kleuren ongeveer 50%-50% bedraagt. Het Gerecht EU oordeelde dat het gebruik van het woord ‘ongeveer’ de onnauwkeurigheid versterkt nu het verschillende schikkingen van de betrokken kleuren toelaat.

Ook bij de tweede merkregistratie is volgens het Gerecht EU de kleurcombinatie niet duidelijk en nauwkeurig genoeg weergegeven nu in de beschrijving gebruik wordt gemaakt van het woord ‘nevenschikking’. Door dit woord te bezigen is het duidelijk dat de kleuren tegen elkaar worden geplaatst, echter blijven er ook met plaatsing tegen elkaar verschillende varianten/uitvoeringswijzen over. Hierdoor is het Gerecht EU van oordeel dat ook deze omschrijving onnauwkeurig is.

Bewijs van inburgering

Red Bull heeft bewijsmateriaal aangedragen ter ondersteuning van de inburgering van het merk. Het heeft Red Bull daarbij niet geholpen dat het bewijsmateriaal bestond uit het kleurmerk dat op zeer verschillende wijze werd weergegeven in verhouding tot de verticale nevenschikking zoals het merk was afgebeeld in de grafische weergave in de registratie.

Het HvJ EU heeft nu geoordeeld dat het Gerecht EU gelijk heeft in haar argumentatie en houdt daarmee de uitspraak in stand. Voor Red Bull betekent dit dat de onderhavige kleurmerken definitief nietig zijn verklaard. Red Bull heeft de uitspraak echter niet afgewacht en al begin dit jaar de kleurencombinatie laten registreren op een wijze die wel voldoet aan bovenstaande normen. Red Bull behoudt daarmee recht op de specifieke blauw/zilveren kleurweergave.

Dit arrest benadrukt dat bij het verrichten van een depot voor een kleur(combinatie) zorgvuldig dient te worden gekeken naar de specifieke voorwaarden die daarvoor gelden. Onze consultants adviseren u hier graag bij.

Image: Unsplash.com

Laatste inzichten

Nieuws en opinie

Rise Brewing en PepsiCo twisten over het merk RISE

Rise Brewing, producent van koffiedranken, heeft voedingsmiddelen- en drankenbedrijf PepsiCo voor de federale rechtbank van Chicago gedaagd wegens merkinbreuk en om een voorlopige voorziening gevraagd. De in maart gelanceerde ‘Mtn Dew Rise’ morning energy drinks van PepsiCo zouden verwarring kunnen veroorzaken met de Rise cold brew drinks.

Door Theo Visser,
Rise Brewing en PepsiCo twisten over het merk RISE

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Cookie policy

To provide the best possible experience for website visitors, Novagraaf uses cookies. By clicking "Accept" or continuing using the site, you agree to our privacy policy, including our cookie policy.