Wonder Woman wint niet altijd

291
Bron: Decision High Court of England and Wales (EWHC)

Op 15 maart schreven wij over de kwestie Wonder Woman van DC Comics tegen Wonder Mum van Unilever. DC Comics verloor de zaak in ging in beroep bij het Engelse Hooggerechtshof. De kwestie werd voortvarend ter hand genomen en zoals wij al voorspelden kwam het Hooggerechtshof tot dezelfde conclusie als de rechter in eerste aanleg en verloor DC Comics opnieuw. Interessant is de motivering  waarom DC Comics verloor.

DC Comics beweerde dat bij de oppositie was geoordeeld dat de merken zowel overeenstemden als van elkaar verschilden, door te verklaren dat dat de merken begripsmatig in geringe mate overeenstemden d.w.z. dat er meer verschil is tussen de respectieve begrippen van de merken dan dat er hetzelfde zijn. Het Hooggerechtshof meende dat er terecht was geoordeeld dat er een geringe mate van begripsmatige overeenstemming was.

Een ander argument ziet toe op de bekendheid van Wonder Woman. Het Hooggerechtshof oordeelde dat het aan DC Comics was om haar reputatie in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie (VK/EU) te bewijzen, en daarvoor concreet bewijs te leveren. Algemene verklaringen over Wonder Woman, waaronder het feit dat zij "de beroemdste vrouwelijke stripheld ter wereld" is, namen deze bewijslast niet weg.

Overtuigend en duidelijk bewijs 

Kortom er moest duidelijk en overtuigend bewijs worden overlegd. Dit bewijs moest betrekking hebben op de waren en diensten waarvoor de  oudere registratie van het merk van DC Comics was verricht  en  niet om dezelfde waren en diensten als het jongere merk hoefde te gaan. Het aantonen van een algemene bekendheid zou niet voldoende zijn. Aangezien DC Comics had aangetoond dat Wonder Woman de beroemdste vrouwelijke stripheld ter wereld is met een ononderbroken gebruik van bijna 80 jaar sinds haar debuut in december 1941, was de rechter het ermee eens dat een beroep op dergelijke algemene beweringen sterk moest worden bekritiseerd.

Specifiek bewijs van de verkoop van stripboeken in het Verenigd Koninkrijk was noodzakelijk om de geclaimde bekendheid van het merk in het Verenigd Koninkrijk te staven. Hoewel DC Comics ook een schatting had gegeven van de wereldwijde inkomsten in Amerikaanse dollars voor de periode 2009-2019, werd gesteld dat "de cijfers voor het Verenigd Koninkrijk uiteraard minder zullen zijn, maar niettemin een aanzienlijk deel van het geheel zullen uitmaken...".

De rechter vond dat de getuigenverklaring slechts een mening was en dat het onduidelijk was wat een "aanzienlijk deel" van de wereldwijde verkoop zou zijn omdat  onderliggende cijfers in het verstrekte bewijsmateriaal ontbraken. De rechter ging zelfs zo ver dat hij verklaarde dat het bewijs "in dit opzicht zo weinig gedetailleerd was dat het bijna waardeloos was om aan te tonen dat er een aanzienlijk aantal strips in het Verenigd Koninkrijk was verkocht, waardoor een bekendheid van het merk voor die klasse van waren tot stand was gebracht.

De oppositieprocedure

In de oppositieprocedure werd bepaalde dat het bewijsmateriaal geen uitsluitsel gaf over de vraag of de gemiddelde consument van mening was dat de titel WONDER WOMAN een merk en een herkomstaanduiding was, dan wel gewoon de naam van de film. Het Hooggerechtshof ging hierin mee.

Tenslotte beweerde DC Comics dat dat zij voldoende had aangetoond dat Wonder Woman een sterk merk was. Het Hooggerechtshof oordeelde hieromtrent dat er algemene verklaringen waren afgelegd, die slechts beweringen waren, maar geen bewijs - zoals uiteengezet door DC, Comics. Het Hooggerechtshof merkte in dit verband op dat zij zich baseerde op het "uitgebreide merchandisingprogramma van DC Comics in verband met films ... en amusementsdiensten", en niet op de films zelf,  gekoppeld aan het gebrek aan bewijs van de verkoop van dergelijke merchandising in het VK en de vraag of er goodwill was ontstaan. Ook dit argument werd afgewezen en DC Comics werd in het ongelijk gesteld.

De conclusie van deze zaak is dat de enkele stelling van beroemdheid/ bekendheid niet altijd genoeg is om een zaak  te winnen. Niet met cijfers ondersteunde beweringen worden terzijde gelegd. Zorg voor voldoende gedateerd bewijsmateriaal en verkoopgegevens in alle voor u belang zijnde gebieden. Als die bewijsstukken op orde waren geweest dan was de zaak wellicht gunstiger afgelopen voor DC Comics.

Lees hier ons vorige artikel: Wonder Woman verliest het van Wonder Mum.

Insights liés

Nova IP Hour

Juridiction unifiée du brevet (JUB) – Deux nouvelles mesures introduites pendant la « Sunrise period »

L’OEB a publié le 11 novembre 2022, deux communiqués relatifs à l'introduction prochaine du brevet unitaire, en attendant leurs publications au Journal officiel de l’OEB. La première est relative à la possibilité de requérir le report de la décision de délivrance d’un brevet européen en réponse à une notification émise au titre de la règle 71(3) CBE. En effet, les demandeurs de brevets européens pourront requérir le report de la décision de délivrance d’un brevet européen afin de permettre la publication de la mention de la délivrance au Bulletin européen des brevets à la date d'entrée en vigueur de l'AJUB (l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet) ou immédiatement après, pour inscrire l’effet unitaire du brevet européen. Lire la suite

Par Rose-Marie Ehanno,
Juridiction unifiée du brevet (JUB) – Deux nouvelles mesures introduites pendant la « Sunrise period »
Webinars et évènements

Propriété Intellectuelle et Numérique Journée de formations juridiques 20ème édition le 8 décembre 2022

Jeudi 8 décembre 2022 aura lieu à Paris la journée de formation et d’échanges, organisée chaque année par LEGI TEAM, spécialiste de l’édition, de l’internet et de l’événementiel pour les juristes. Durant cette journée de formations, plusieurs intervenants partageront leurs bonnes pratiques du Numérique en matière de propriété intellectuelle. Alexandra di Maggio, Conseil en Marques, Dessins et modèles chez Novagraaf vous livrera tout ce qu'il faut savoir pour bien protéger et défendre sa marque, face au défi du numérique.

Propriété Intellectuelle et Numérique Journée de formations juridiques 20ème édition le 8 décembre 2022

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous

Confidentialité et cookies

Pour fournir la meilleure expérience possible aux visiteurs du site Web, Novagraaf utilise des cookies. En cliquant sur "Accepter" ou en continuant d’utiliser le site, vous acceptez notre politique de confidentialité, y compris la politique en matière de cookies.