Mellon tegen Mellon

Bron: Trib live

De Richard King Mellon Foundation uit Pittsburgh heeft deze week een rechtszaak aangespannen tegen de Andrew W. Mellon Foundation uit New York. In de klacht wegens inbreuk op haar merk wordt beweerd dat het besluit van de Andrew Mellon Foundation van maart 2022 om haar naam te veranderen in "The Mellon Foundation" verwarring zal stichten bij het publiek.

Andrew en Richard Mellon waren broers, en de zonen van Thomas Mellon.

De Richard King Mellon Foundation werd opgericht in 1947 en is de grootste stichting in het zuidwesten van Pennsylvania en een van de 50 grootste ter wereld. Eind 2021 had de stichting een netto vermogen van 3,4 miljard dollar en keerde  ze in totaal 152 miljoen dollar aan subsidies en investeringen uit. De foundation heeft in mei 2022 een merkaanvrage ingediend bij het Amerikaanse merkenbureau (USPTO).

De Andrew W. Mellon Foundation werd in 1969 opgericht door de consolidatie van twee bestaande organisaties - de Avalon Foundation en de Old Dominion Foundation, die werden opgericht door de kinderen van Andrew Mellon. Eind 2020 bedroeg de totale dotatie 8,2 miljard dollar en had de stichting jaarlijks 417 miljoen dollar aan subsidies toegekend. De foundation heeft al een merkregistratie uit  2004.

Volgens een persbericht van 28 maart 2022 kondigde de Andrew Mellon Foundation aan dat het zijn logo en naam ging veranderen. In het persbericht zegt de organisatie maandenlang te hebben nagedacht over haar nieuwe visuele identiteit.

Op 10 mei diende de Andrew Mellon Foundation een aanvrage tot registratie bij het Amerikaanse merkenbureau in voor het woordmerk en beeldmerk Mellon Foundation voor liefdadigheids  en filantropische diensten, met name die subsidies verlenen ter ondersteuning en bevordering van het hoger onderwijs, wetenschap, kunst en cultuur,  en voor billijke toegang tot kennis en sociale rechtvaardigheid.

Volgens Richard King Mellon beweert de Mellon Foundation dat zij de enige echte foundation is met 'Mellon' in haar naam. Bovendien vormt de inbreuk  een bedreiging van haar goede naam die zij in 75 jaar heeft opgebouwd.

Kan er sprake zijn van verwarring tussen beide foundations.

The Mellon Foundation is een probleemoplossende foundation die historische ongelijkheden wil aanpakken op de gebieden wetenschappen,  kunst en het hoger onderwijs. Zij wordt sterk geassocieerd met New York.

Richard King Foundation heeft een regionale focus met een nationale impact. Het verstrekt fondsen voor economische ontwikkeling en mobiliteit; gezondheid en welzijn en natuurbehoud. Dit fonds is gericht op Pittsburgh.

De rechter zal uitmaken of er sprake is van verwarring. Beide foundations voeren de naam Mellon. Auditief is er een redelijke overeenstemming. Visueel lijken de merken enigszins vanwege het Mellon bestanddeel, maar verder ook niet. Begripsmatig lijkt er toch ook enige overeenstemming. 

Wij houden je op de hoogte van het verloop van deze zaak.

Theo Visser

Insights liés

JUB

La feuille de route de la juridiction unifiée du brevet (JUB)

La Juridiction unifiée du brevet (JUB) est officiellement lancée depuis le 1er juin 2023. Grâce à cette feuille de route, parcourez aisément l'actualité de la JUB et son évolution, au travers des articles de décryptage de nos experts. Retrouvez ci-dessous nos publications pour suivre les spécificités de la JUB en temps réel afin de mieux comprendre les conséquences associées et déterminer votre stratégie de protection en Europe.

La feuille de route de la juridiction unifiée du brevet (JUB)
Blog Nova IP Hour

Reconnaissance des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés pour plus de transparence !

Des ressources génétiques, longtemps transmises oralement, sont maintenant utilisées dans diverses inventions des sciences de la vie. Cela soulève des inquiétudes quant à l'octroi de brevets injustifiés en raison d'un manque de transparence. L'OMPI travaille sur un texte international pour encadrer ces ressources. Une conférence à Genève en mai 2024 vise à finaliser ces négociations, en particulier deux mesures clés liées à l'obligation des déposants. Lire la suite

Par Matthieu Boulard,
Reconnaissance des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés pour plus de transparence !

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous