[Blog] Kan een productomschrijving aanleiding geven tot merkinbreuk?

Par David Janssens,
[Blog] Kan een productomschrijving aanleiding geven tot merkinbreuk?

De populariteit van het (hard)lopen gaat hand in hand met de stijgende rivaliteit tussen fabrikanten. Brooks brengt schoenen aan de man die gebruikmaken van stikstof in de zolen. Om dit kenmerk aan te duiden wordt verwezen naar de woorden nitro, nitro-infusion of run on nitro. Concurrent Puma gebruikt ook de term NITRO voor loopschoenen, maar beschikt wel over een licentie op het merk NITRO.  

Puma beschouwt het gebruik van de termen nitro, nitro-infusion of run on nitro van Brooks als merkinbreuk en beslist verder actie te ondernemen in Nederland. De vordering in kort geding werd afgewezen omdat, aldus de rechter, het merk NITRO geen onderscheidend vermogen zou bezitten.  

Puma ging in beroep waarop Brooks de kans kreeg om te argumenteren dat het gebruik van Nitro en andere varianten op die term een beschrijvende functie hebben. Het heeft tot doel om de consument op de hoogte te brengen van de kenmerken van het product. Puma zou dus niet het recht hebben om Brooks te verhinderen Nitro te gebruiken ter aanduiding van een kenmerk van de waar omdat de term NITRO geen onderscheidend vermogen heeft. 

Het Hof van Beroep volgt de redenering van Brooks. De manier waarop Nitro wordt gebruikt is hierbij doorslaggevend. Omdat Nitro een kwaliteit van het product dient te beschrijven, zal het relevante publiek dit woord linken aan de innovatie in de schoen, te meer omdat Brooks ook gebruik maakt van visuele elementen die verwijzen naar stikstof. Indien Brooks de term Nitro op een andere, meer prominente, manier zou gebruikt hebben die bij de consument de indruk zou wekken dat Nitro een merk zou zijn, dan zou Puma eventueel wel kunnen aantonen dat er sprake is van ongeoorloofd gebruik van haar merk.  

Het publiek informeren is noodzakelijk en soms ook verplicht. Een correcte communicatie is evenwel belangrijk om merkinbreuken te voorkomen. Hoewel een term kan verwijzen naar kenmerken van een product, kan een merkhouder toch reageren indien die term als merk wordt gebruikt door een derde. Men dient dus op correcte wijze de consument te informeren. 

Meer weten over merkinbreuk? Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op. Abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen in intellectueel eigendom. 

Dit artikel is geschreven door David Janssens, hij is merken- en modellengemachtigde en werkzaam op ons kantoor in Brussel. 

Insights liés

JUB

La feuille de route de la juridiction unifiée du brevet (JUB)

La Juridiction unifiée du brevet (JUB) est officiellement lancée depuis le 1er juin 2023. Grâce à cette feuille de route, parcourez aisément l'actualité de la JUB et son évolution, au travers des articles de décryptage de nos experts. Retrouvez ci-dessous nos publications pour suivre les spécificités de la JUB en temps réel afin de mieux comprendre les conséquences associées et déterminer votre stratégie de protection en Europe.

La feuille de route de la juridiction unifiée du brevet (JUB)
Blog Nova IP Hour

Reconnaissance des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés pour plus de transparence !

Des ressources génétiques, longtemps transmises oralement, sont maintenant utilisées dans diverses inventions des sciences de la vie. Cela soulève des inquiétudes quant à l'octroi de brevets injustifiés en raison d'un manque de transparence. L'OMPI travaille sur un texte international pour encadrer ces ressources. Une conférence à Genève en mai 2024 vise à finaliser ces négociations, en particulier deux mesures clés liées à l'obligation des déposants. Lire la suite

Par Matthieu Boulard,
Reconnaissance des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés pour plus de transparence !

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous