Bescherming van auteursrecht

Het doel van het auteursrecht is om de maker te beschermen tegen inbreuk, een commerciële exploitatie te waarborgen en om nieuwe ideeën te stimuleren. Om in aanmerking te komen voor auteursrechtbescherming, moet voldaan worden aan een aantal specifieke voorwaarden.

Geestelijk vader van het werk is de maker

De maker van het werk, of als de maker is overleden diens erfgenaam, verkrijgt het auteursrecht. Het begrip maker is nog wel eens verwarrend. De maker van een roman in auteursrechtelijke zin is de schrijver en niet de drukker die het boek in technische zin vervaardigt. Onder de maker verstaat het auteursrecht de geestelijk vader van het werk, oftewel degene die de geestelijke prestatie heeft geleverd.

Datum ontstaan werk vastleggen

Het auteursrecht ontstaat op het moment van schepping van het werk. Meer specifiek op het moment waarop het werk voor derden zichtbaar wordt. Het bijzondere van auteursrecht is dat voor het verkrijgen van rechten geen formaliteit, registratie of andere rechtshandeling vereist is. Wel is het raadzaam om de datum waarop het werk is ontstaan officieel te laten vastleggen om plagiaat, namaak of kopie in de toekomst eenvoudiger te kunnen aanpakken en uw auteursrecht te laten beschermen.

Voorwaarden voor bescherming

Om in aanmerking te komen voor bescherming door het auteursrecht is er wel een aantal voorwaarden verbonden aan het werk. Het werk moet:

  • liggen op het gebied van letterkunde, wetenschap of kunst;
  • een eigen karakter (originaliteit) hebben;
  • in een bepaalde vorm zijn vastgelegd;
  • waarneembaar zijn.

Gebruik copyrightteken

In de praktijk gebruiken makers van een werk het zogenaamd copyright teken (©) om aan te geven dat men het auteursrecht claimt. Het gebruik van het teken is echt aan te raden. In sommige landen is het zelfs verplicht om het ©-teken te gebruiken om schadevergoeding op basis van het auteursrecht te kunnen claimen.

Verschil individuen en bedrijven

Indien het werk is gemaakt door een individu eindigt de bescherming van het auteursrecht 70 jaar na diens overlijden. Indien een bedrijf wordt aangemerkt als maker van een werk, dan vervalt auteursrechtbescherming 70 jaar na introductie of publicatie van het werk.

Meer weten over auteursrechtbescherming?

Juist omdat een officiële registratie niet noodzakelijk is, is bescherming van auteursrecht en het bestrijden van inbreuk op auteursrecht een complex proces. Naast het feit dat aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan, bestaat er ook een aantal belangrijke uitzonderingen op de bescherming van het auteursrecht. Maakt iemand misbruik van uw werk, of wilt u uw werk beter beschermen, neem dan contact met ons op.

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous