Zó wordt je app pas écht een succes!

Een tablet of smartphone zonder apps: we kunnen het ons nauwelijks nog voorstellen. Met de komst van de apps is de mobiele communicatie eenvoudiger en sneller geworden. Apps zijn razend populair. In de App Store van Apple staan op dit moment bijvoorbeeld alleen al ruim 900.000 apps in de digitale etalage. Maar met de groei van het aantal apps worden ook steeds vaker – bewust en onbewust – intellectuele eigendomsrechten geschonden.

Razend populair


De markt voor tablets en smartphones heeft geleid tot een enorme stijging van het gebruik van mobiele applicaties, de zogeheten apps. Apps vormen een makkelijke manier om informatie te delen (denk aan de app van NU.NL), met elkaar te communiceren (denk aan WhatsApp) en om onszelf te vermaken (bijvoorbeeld Wordfeud).

Waar je op moet letten bij de ontwikkeling van een app

Het ontwikkelen van een app is een gewilde bezigheid en met een beetje geluk kan de app ook nog eens zeer lucratief zijn. Het is van belang te bedenken dat bij het ontwikkelen en het gebruik van een app intellectuele eigendomsrechten een rol kunnen spelen. Hierbij zijn twee aspecten van belang. Je wilt er enerzijds voor zorgen dat niemand jouw app kopieert en anderzijds zal je er voor moeten waken dat je zelf geen inbreuk maakt op de rechten van anderen. Wij hebben een aantal zaken op een rij gezet waarop je moet letten als je een app wilt ontwikkelen en gebruiken.

1. De naam van je app

Is de naam die je gebruikt onderscheidend? Als de naam onderscheidend genoeg is, is het verstandig om deze als merk te registreren. Het is hierbij belangrijk om de juiste klassen te kiezen. Dus niet alleen voor apps, maar ook voor de zogeheten waren en/of diensten waarvoor je de app wilt gebruiken. Om inbreuk op andere merken te voorkomen, is het bovendien verstandig om te onderzoeken of er geen gelijkende merken bestaan. Het zou toch zonde zijn als je na de ontwikkeling van jouw kostbare app een boze brief krijgt van de merkhouder van een ouder, gelijkend merk!

2. De vormgeving van je app

De vormgeving van apps kan worden beschermd door het auteursrecht, het modelrecht en het merkrecht. Als de vormgeving van de app origineel genoeg is, dan geniet de app auteursrechtelijke bescherming. Auteursrechten ‘verkrijg’ je als je app oorspronkelijk is en een echt eigen karakter heeft. Een officiële registratie is voor auteursrecht niet mogelijk, maar je kunt hiervoor wel gebruik maken van een zogenaamd i-depot. Een app kan ook voor modelrechtelijke bescherming in aanmerking komen, maar de praktijk laat echter zien dat vooral het merkrecht de beste kans op bescherming biedt. Wanneer de vormgeving van de app onderscheidend is en gezien kan worden als een herkenningsteken, dan kun je jouw app als beeldmerk laten registreren.

3. De inhoud van je app

Maak je voor de inhoud van je app gebruik van het werk van anderen? Dan zou het kunnen dat je inbreuk maakt op de auteursrechten van de oorspronkelijke maker. Het is daarom aan te raden ervoor te zorgen dat je (schriftelijke) toestemming hebt van de auteursrechthebbende van dat werk om achteraf vervelende conflicten te voorkomen.

4. Let op het auteursrecht

Veel apps worden in opdracht ontwikkeld. Indien je de app door een derde laat ontwikkelen, is het belangrijk dat je er voor zorgt dat het auteursrecht schriftelijk aan jou wordt overgedragen, bijvoorbeeld door middel van de ondertekening van een overdrachtsakte.

Het ontwikkelen en gebruiken van een app is leuk en kan commercieel zeker interessant zijn. Het is wel verstandig om tijdig met verschillende zaken rekening te houden. Voor je het weet heb je 10.000 euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van een app die inbreuk maakt op andermans rechten. Dat kun je voorkomen door goed na te denken over de naam, de vormgeving, de inhoud en de auteursrechten van je app.

Insights liés

JUB

La feuille de route de la juridiction unifiée du brevet (JUB)

La Juridiction unifiée du brevet (JUB) est officiellement lancée depuis le 1er juin 2023. Grâce à cette feuille de route, parcourez aisément l'actualité de la JUB et son évolution, au travers des articles de décryptage de nos experts. Retrouvez ci-dessous nos publications pour suivre les spécificités de la JUB en temps réel afin de mieux comprendre les conséquences associées et déterminer votre stratégie de protection en Europe.

La feuille de route de la juridiction unifiée du brevet (JUB)
Blog Nova IP Hour

Reconnaissance des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés pour plus de transparence !

Des ressources génétiques, longtemps transmises oralement, sont maintenant utilisées dans diverses inventions des sciences de la vie. Cela soulève des inquiétudes quant à l'octroi de brevets injustifiés en raison d'un manque de transparence. L'OMPI travaille sur un texte international pour encadrer ces ressources. Une conférence à Genève en mai 2024 vise à finaliser ces négociations, en particulier deux mesures clés liées à l'obligation des déposants. Lire la suite

Par Matthieu Boulard,
Reconnaissance des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés pour plus de transparence !

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous