FAQ Gebruiksbewijzen: Een goede voorbereiding is het halve werk

Par Michaël Sumer,
FAQ Gebruiksbewijzen: een goede voorbereiding is het halve werk

Om beroep te kunnen doen op merkbescherming geldt in veel landen een gebruiksverplichting. Dit houdt in dat wanneer de houder van een merkregistratie zijn merk gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar niet normaal heeft gebruikt, hij in beginsel geen rechten meer kan ontlenen aan zijn registratie. Die registratie is dan voor doorhaling vatbaar.

Het komt geregeld voor dat merkhouders in procedures worden verzocht gebruiksbewijzen in te dienen. Waar dienen merkhouders zoal aan te denken?

Onze FAQ-sectie staat klaar om u op weg te helpen in het verzamelen van gebruiksbewijzen!

Waarom geldt er een gebruiksverplichting?

De houder van een merkregistratie heeft een uitsluitend recht het merk te gebruiken voor bepaalde waren en/of diensten. Wanneer er geen gebruiksverplichting zou bestaan, dan zou het merkenregister vol kunnen staan met merken die niet in gebruik zijn. Gevolg daarvan is dat de vrije markt wordt geblokkeerd. Om deze situatie te voorkomen, heeft de wetgever een verplichting ingesteld om een merk normaal te gebruiken.

Wat houdt “normaal” gebruik in?

Onder normaal gebruik wordt verstaan: het vinden of behouden van een reële commerciële afzet voor de waren of diensten. Intern of symbolisch gebruik wordt niet beschouwd als normaal gebruik.

Welke documenten kunnen dienen als gebruiksmateriaal?

De volgende documenten kunnen dienen als bewijsmateriaal: facturen, verpakkingen, tags, foto’s van de producten, brochures, promotiemateriaal, sales- en afzetcijfers die ondertekend zijn door een onafhankelijke partij en verklaringen. Ook online gebruik zoals via webshops en social media kan als bewijsmateriaal dienen.

Hoeveel documenten moet ik minimaal indienen?

Er is geen minimumdrempel wat aan gebruiksbewijs moet worden ingediend, maar belangrijk is dat het niet gaat om intern of symbolisch gebruik. Daarnaast moet het gebruiksbewijs worden beoordeeld aan de hand van alle feiten en omstandigheden. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de relevante markt, het soort product of dienst, de volume, duur en frequentie van het gebruik.

Ik heb geen gebruiksbewijs van mijn merk. Wat nu?

Wanneer er geen of onvoldoende gebruiksbewijzen worden ingediend, dan wordt het merk (gedeeltelijk) doorgehaald. In sommige gevallen kan er een geldige reden zijn waarom een merkhouder geen gebruik heeft kunnen maken van uw merk. Wanneer de merkhouder het merk (opnieuw) is gaan gebruiken, dan kan in de meeste gevallen het verval van het merk door een derde niet meer worden ingeroepen.

Het verzamelen en presenteren van gebruiksbewijzen kost tijd. Leg daarom tijdig een dossier aan met bewijs van gebruik. Maak jaarlijks overzichten van facturen, gebruikte verpakkingen, tags, foto’s van producten, brochures, sales- en afzetcijfers voorzien van accountantsverklaring, Mocht u het bewijs van gebruik moeten leveren dan kunt u snel de benodigde informatie overleggen. Heeft u vragen? Spreek met uw Novagraaf consultant of neem hieronder contact met ons op.. Abonneer op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen.

Dit artikel is geschreven door Michaël Sumer, hij is merken- en modellengemachtigde en werkzaam op ons kantoor in Amsterdam.

Insights liés

JUB

La feuille de route de la juridiction unifiée du brevet (JUB)

La Juridiction unifiée du brevet (JUB) est officiellement lancée depuis le 1er juin 2023. Grâce à cette feuille de route, parcourez aisément l'actualité de la JUB et son évolution, au travers des articles de décryptage de nos experts. Retrouvez ci-dessous nos publications pour suivre les spécificités de la JUB en temps réel afin de mieux comprendre les conséquences associées et déterminer votre stratégie de protection en Europe.

La feuille de route de la juridiction unifiée du brevet (JUB)
Blog Nova IP Hour

Reconnaissance des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés pour plus de transparence !

Des ressources génétiques, longtemps transmises oralement, sont maintenant utilisées dans diverses inventions des sciences de la vie. Cela soulève des inquiétudes quant à l'octroi de brevets injustifiés en raison d'un manque de transparence. L'OMPI travaille sur un texte international pour encadrer ces ressources. Une conférence à Genève en mai 2024 vise à finaliser ces négociations, en particulier deux mesures clés liées à l'obligation des déposants. Lire la suite

Par Matthieu Boulard,
Reconnaissance des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés pour plus de transparence !

Pour plus d'informations ou de conseils contactez-nous